Biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách

Biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách
Badín 16. júna (TK KBS) Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Uviedli to v povzbudení, ktoré prijali na plenárnom zasadnutí KBS v Badíne. „Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať,” píšu biskupi. Zároveň uviedli, že na základe rozhodnutia KBS všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00