Biskupi požehnali 2 400 koledníkom Dobrej noviny

Biskupi požehnali 2 400 koledníkom Dobrej noviny
Uplynulý víkend sa stretlo 2 400 koledníkov Dobrej noviny na svätých omšiach so svojimi otcami biskupmi, ktorí ich požehnali a symbolicky vyslali hlásať radostnú zvesť do svojich farností.
BRATISLAVA

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vyslal v sobotu 14. decembra 2019 – 170 koledníkov z desiatich farností v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej. Vo svojom príhovore sa poďakoval koledníkom, že aj v dnes chcú byť ohlasovateľmi Pánovho príchodu ako prorok Eliáš či svätý Ján Krstiteľ.

Po svätej omši nasledoval obed a divadelné predstavenie Klbka z TV LUX. Koledníkom priblížilo tému požehnania v našom živote. O svojom pôsobení v Etiópii porozprávala dobrovoľníčka Mária Vidličková.

 

BANSKÁ BYSTRICA

V sobotu 14. decembra 2019 sa v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici uskutočnila vysielacia svätá omša za účasti 130 koledníkov Dobrej noviny zo 16 farností. Otec biskup Marián Chovanec vo svojej homílii povzbudil koledníkov, aby sa nebáli pomáhať iným, pretože Boh im v tomto diele istotne pomôže.

Prítomným zakoledovali koledníci z Detvianskej Huty. Obetný dar v podobe teplých ponožiek, rukavíc a čiapok odovzdajú charite v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

 

Biskupi požehnali 2 400 koledníkom Dobrej noviny

 

LUČENEC

Do Kostola Krista Kráľa v Lučenci zavítalo v sobotu 14. decembra 2019 takmer 100 koledníkov z 11 farností. Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik poďakoval koledníkom za ich službu a povzbudil ich k tomu, aby neúnavne prinášali živého Krista do slovenských rodín.

 

TVRDOŠÍN

Generálny vikár otec Anton Tyrol odslúžil v sobotu 14. decembra 2019 svätú omša v Tvrdošíne pre takmer 400 koledníkov z 28 farností Spišskej diecézy. Obetným darom boli semená zeleniny a liečivých rastlín, ktoré sa prostredníctvom OZ Misia mladých dostanú k núdznym oravským rodinám. So svojím ľudovým koledníckym programom sa predstavila farnosť Liptovské Sliače. Je to farnosť, ktorá je s Dobrou novinou od jej založenia.

Po svätej omši čakal na koledníkov bohatý program. Tvorivé, hudobné, tanečné, hravé a africké stanovište boli veľkým lákadlom. Dobrovoľník Matúš Basanda sa podelil o svoju polročnú dobrovoľnícku skúsenosť z africkej Kene.

 

Biskupi požehnali 2 400 koledníkom Dobrej noviny

 

VEĽKÁ LOMNICA

Svätú omšu v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej vo Veľkej Lomnici slávil emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Otec biskup prirovnal prítomných 280 koledníkov z 21 farností ku kráľovským poslom, ktorí oznamujú tú najdôležitejšiu správu – narodenie Ježiša a zároveň deti povzbudil k vytrvalosti v tejto službe.

 

OŠČADNICA

200 koledníkov zo Žilinskej diecézy sa v sobotu 14. decembra 2019 stretli v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Oščadnici. Žilinský biskup Tomáš Galis pripomenul, že Dobrá novina má už 25 rokov a zdôraznil, že naša pomoc je pre iných požehnaním. Koledníkov tiež povzbudil, aby sme nasledovali Ježiša. Mnohí očakávali mocného Mesiáša. Ten však prišiel ako malé, nevinné dieťa. Týmto nás Ježiš učí láske a pokore a je nám príkladom, aby sme si všímali maličkých. Kto činí dobro, má v srdci radosť, je požehnaný a zároveň požehnaním pre iných.

 

Biskupi požehnali 2 400 koledníkom Dobrej noviny

 

TRNAVA

V sobotu 14. decembra 2019 sa zišli v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave 70 koledníkov zo 6 farností. Svätú omšu v jezuitskom kostole celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch, po svätej omši boli pre deti pripravené tvorivé dielne.

 

PREŠOV A STRÁŽSKE

Koledníci Košickej arcidiecézy sa stretli so svojimi biskupmi v nedeľu 15. decembra 2019 v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove a v Kostole Nanebovstúpenia Pána v Strážskom. Svätú omšu v Prešove slúžil košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober za účasti 350 koledníkov z 15 farností, ďalších 100 koledníkom symbolicky vyslal košický pomocný biskup Marek Forgáč v Strážskom.

Spoločný obetný dar v podobe trvanlivých potravín odovzdali občianskemu združeniu Magis, ktoré pomáha rodinám v núdzi, aktuálne rodinám, ktoré prišli o strechu nad hlavou pri výbuchu obytného domu v Prešove dňa 6. decembra 2019.

 

Biskupi požehnali 2 400 koledníkom Dobrej noviny

 

ĽUTINA

V nedeľu 15. decembra 2019 slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ Archijerejskú svätú liturgiu v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine. Vladyka Ján povzbudil koledníkov k tomu, aby všetko, čo robia, robili s láskou, pretože život bez lásky nemá zmysel. Počas svätej liturgie spieval mládežnícky zbor z farnosti Cernina. S koledníckym pásmom vystúpili koledníci z farnosti Šarišské Jastrabie.

 

NITRA

Na Tretiu adventnú nedeľu, 15. decembra 2019, prišlo do Katedrály – Baziliky svätého Emeráma v Nitre 335 koledníkov z 30 farností. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák ocenil deti za to, že sa počas Vianoc dokážu zriecť pohodlia domova a namiesto toho sa dokážu obetovať a prinášať Evanjelium ľuďom navôkol.

Obetným darom boli čiapky, rukavice, ponožky a šály, z ktorých bude Komunita svätého Egídia vyrábať vianočné balíčky pre ľudí v núdzi.

Foto: archív Dobrej noviny, Ján Dovjak

###

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 260 mestách a obciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23 778 koledníkov v 2 512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64 585 rodín.

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX alebo online na dobranovina.darujme.sk/3161

Verejná zbierka Dobrá novina – 25. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok MV SR pod číslom 000-2019-026282 zo dňa 8. augusta 2019 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky nájdete na www.dobranovina.sk/tema-25-rocnika-budme-pozehnanim

 

Kontakt: Jozef Magda, [email protected], 0908 119 976

###

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00