Biskupi vyzývajú na prísny pôst počas nasledujúcich piatkov

Biskupi vyzývajú na prísny pôst počas nasledujúcich piatkov
„Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy,“ vyzývajú biskupi s tým, aby sa zdraví ľudia v piatky postili ako na Veľký piatok.

Slovenskí biskupi sú tento týždeň všetci spolu na duchovných cvičeniach v Dome svätého Bystríka v Čičmanoch. Exercitátorom je páter Vladimír Kasan, prior benediktínskeho kláštora v Sampore. Hoci nemohol dopredu tušiť, aká bude situácia, ako motto prvého dňa pripravil vetu z 11. kapitoly Jánovho evanjelia: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ Tieto slová sa vzťahujú na Lazára, brata Márie a Marty, teda súrodencov, ktorí boli Ježišovi veľmi blízki.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00