Blížime sa do finále!

Blížime sa do finále!
Sv. Vincent de Paul pomaly ale isto končí svoju púť po slovenskej a českej zemi. V nedeľu, 15. decembra 2019, po viac ako dvoch mesiacoch jeho relikviár opustí náš kraj. Veríme však, že jeho duch bude naďalej pôsobiť v ľuďoch, ktorí sa s ním stretli a nechali sa inšpirovať jeho charizmou.

Nitra 13. decembra 2019

Po srdečných stretnutiach s ľuďmi dobrej vôle na východe a severe Slovenska budú môcť ľudia navštíviť jeho pozostatky ešte v Dubovciach (14. decembra) a v Bratislave (15. decembra), kde sa uskutoční aj oficiálna rozlúčka so sv. Vincentom.
„S úžasom si uvedomujem, že sme boli (a ešte stále sme) svedkami a účastníkmi jedinečnej a neopakovateľnej udalosti. Je to až neuveriteľné, že práve nám na Slovensku a na toľkých miestach sa dostalo tej cti, že svätý Vincent prišiel za nami. Preto vás chcem ešte povzbudiť a pozvať na stretnutie so svätým Vincentom v Dubovciach a v Bratislave. Nepremeškajme túto jedinečnú príležitosť, zapáľme sa milosrdnou láskou a šírme ju vo svojom okolí,“ povzbudzuje Silvia Lehutová, členka organizačného tímu putovania.

 

Blížime sa do finále!

V nedeľu, 15. decembra, sv. Vincent príde do Bratislavy, kde najprv navštívi chrám sv. Šebastiána, katedrálu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Ráno o 9.00 bude slúžiť privítaciu sv. omšu P. Dominik Pavol, CM, po ktorej si budú môcť veriaci uctiť relikviár až do 10.30, kedy slávnostnú sv. omšu bude slúžiť Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR. Následne (po čase na súkromnú pobožnosť) bude relikviár prevezený do farnosti Ružinov-Prievoz, kde ho privítajú modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu o 15.00 a o 16.00 sa pri ňom pomodlia ruženec za nové duchovné povolania. O 17.00 bude Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita, celebrovať rozlúčkovú sv. omšu pri ukončení putovania relikvií.

 

Blížime sa do finále!

„Je nám ľúto, že to všetko musí skončiť. Ale už dnes vidíme veľké ovocie tohto putovania a veríme, že ešte hojné ovocie prinesie aj nasledujúce obdobie. Mám pocit, že Vincent nás už nikdy neopustí a „čosi z neho“ tu zostane… Mnohí sa vďaka tejto udalosti dozvedeli o sv. Vincentovi a zapálili sa jeho charizmou. Kiež by všetci kresťania túžili objavovať Krista v chudobných a slúžili mu zo všetkých síl vo svojom každodennom živote,“ uviedol Juraj Švec, člen mediálneho tímu putovania.

 

Blížime sa do finále!

Pripomíname, že k dispozícii sú neustále internetové stránky www.vincentini.sk, facebook.com/putovanierelikvii a instagram.com/putovanierelikvii, kde záujemcovia môžu nájsť životopis sv. Vincenta, jeho citáty na každý deň počas putovania, ako aj najnovšie informácie. Zároveň tu zverejňujeme fotografie a správy z miest, ktoré Vincent už navštívil.

Fotograf: Lukáš Faber

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00