Bojovať proti pokušeniu

Bojovať proti pokušeniu
Pokušenie patrí k najfrustrujúcejším aspektom kresťanstva. Poznáme pravdu. Poznáme aj Boha a vieme, ako veľmi nás miluje. Odpovedáme na jeho lásku a zo všetkých síl sa snažíme ukazovať to vo svojich skutkoch. No bez ohľadu na dĺžku nášho vzťahu s Bohom všetci čelíme pokušeniu prehrešiť sa proti nemu. Ak nebol vyňatý z pokúšania Ježiš (Mt 4), ani my nie sme.

Chcem, aby bolo jasné, že pokušenie a hriech nie je to isté. Hriech je podľahnúť pokušeniu. Vďaka Bohu, z jeho milosti máme všetko, čo potrebujeme, aby sme ho prekonali. Hovorí nám to Pavol v Prvom liste Korinťanom (10, 13): „Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“

Ako teda prakticky bojovať s pokušením? Týmito spôsobmi:

 

 1. Kontrolujte svoje zmýšľanie

Keď stojíme tvárou v tvár pokušeniu, pri neustálom presvedčení, že zlyháme, sa to pravdepodobne aj stane. Naše myšlienky majú veľkú silu a pokušenie môže spôsobiť, že sa budeme cítiť úplne bezmocní. Ale pocity nie sú pravdou. Biblia nám hovorí: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4, 13) S mocou a silou Kristovou môžeme obstáť, tak si osvojme také myslenie.

Teda keď zistíte, že premýšľate nad hriechom alebo nad svojou neschopnosťou nepadnúť, nahlas hovorte slová pravdy. Povedzte si: „Toto nie je to, čo chce pre mňa Kristus.“ Medzi naším jazykom a naším srdcom je mocné prepojenie. Vyznávať pravdu môže pomôcť našim srdciam súhlasiť s pravdou a zachovať nás od pádu do pokušenia.

 

Bojovať proti pokušeniu

 

 1. Modlite sa

Boh nám ponúka svoju silu, ale mnohokrát ju nevyužijeme, pretože o ňu jednoducho neprosíme. Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti.“ (Jak 4, 2-3)

Keď sme pokúšaní, okamžite myslíme na to, čo musíme zlepšiť, a zabúdame, že Boh je priamo pri nás, pripravený pomôcť nám. Modlitba v pokušení nám pomôže sústrediť myseľ na nášho Boha, ktorý je väčší než všetko, a keď ho prosíme, aby nám pomohol prekonať pokušenie, je to modlitba, na ktorú miluje odpovedať kladne.

 

 1. Postite sa

Skôr ako bol Ježiš pokúšaný v divočine, postil sa. Keď sa postíme, obetujeme fyzickú stránku, aby sme sa viac sústredili na duchovnú. Prečo je to dôležité, keď čelíme pokušeniu? Pretože je to duchovný zápas. V šiestej kapitole Listu Efezanom sa píše: Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.“ (Ef 6, 12) Duchovné boje sa nedajú vyhrať telesnými zbraňami. Pôst je skvelý prostriedok, ako posilňovať svoje duchovné svaly a zas upriamiť svoj pohľad na Krista.

 

Bojovať proti pokušeniu

 

 1. Bojujte Božím slovom

Keď hovoríme o duchovných svaloch, úžasne nám pomáha budovať ich aj Božie slovo. Ak sa boríte v istej oblasti, navrhujem, aby ste si našli o tej téme pasáže z Písma a strávili čas tým, že ich budete študovať, meditovať a dokonca učiť sa ich naspamäť. Božie slovo má moc meniť životy a pomáhať nám v najslabších chvíľach.

 

 1. Nájdite si niekoho, komu sa budete zodpovedať

Ak bojujete proti pokušeniu, ktoré sa znova a znova vracia, nie je dobré, aby ste v tom boli sami. Pomoc od duchovne zrelého a dôveryhodného priateľa môže byť veľmi osožná. „Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.“ (Gal 6, 2) Povzbudenie a múdra rada môže v našom boji s pokušením znamenať veľa. Všimnite si, že najväčším pokušeniam sme vystavení, keď sme sami. Nepriateľ vie, že vtedy sme najslabší. Tejto taktike sa postavíme tak, že odoláme nutkaniu snažiť sa bojovať sami a požiadame o pomoc.

 

Bojovať proti pokušeniu

 

 1.  Nezatracujte sa

Ako som už povedala predtým, pokušenie nerovná sa hriech. A predsa, keď sme niekedy pod veľkým tlakom pokušenia, týrame sa frustráciou a myšlienkou, že niečo s nami nie je v poriadku. No takto len pridávame situácii na intenzite. Pamätajte, že nech sa deje čokoľvek, Boh je s vami a niet pokušenia, ktoré by vás mohlo odlúčiť od jeho lásky. Ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 8, 39)

 

 1. Spojte sa s niekým, kto prekonal rovnaké pokušenie

Hovoriť s niekým takým je zdrojom veľkého povzbudenia. Pripomína nám to, že víťazstvo je možné, a dáva nám to nádej. Ak nájdete knihu alebo blog od niekoho, kto prekonal také isté pokušenie ako vy, tiež je to skvelé. Prečítať si príbeh niekoho iného je pripomienkou, že ak to Boh môže urobiť pre neho, istotne to môže urobiť aj pre vás.

 

 1. Vyplňte prázdne miesto

Pokušenie sa snaží zaplniť priestor, kde niečo chýba, zvyčajne taký, ktorý môže naplniť iba Boh. Jeho cieľom je, aby sme spustili zrak z Boha a začali si myslieť, že je možné nájsť pravé uspokojenie niekde inde. Preto funguje najlepšie vtedy, keď sme „prázdni“ od Boha a naše duše sú suché a smädné. No ak budeme dbať na to, aby naše duchovné nádrže boli vždy plné, keď príde pokušenie, bude mať menšiu silu. Dá sa to modlitbou, čítaním Písma, spoločenstvom s inými veriacimi. V podstate sa potrebujeme uistiť, že ustavične rozvíjame a živíme svoj vzťah s Pánom.

 

Bojovať proti pokušeniu

 

 1.  Odhoďte každú príťaž

Niektoré pokušenie je mimo našej kontroly, no iné prichádza, lebo mu to dovolíme. Tomuto typu sa môžeme vyhnúť jednoducho tak, že „odtneme“ veci, ktoré živia našu túžbu po hriechu a ubíjajú našu túžbu po Bohu. Modlite sa, aby vám ich Pán ukázal, a proste si silu, aby ste ich dokázali odstrániť. Možno je to televízny program, istý typ hudby, vzťah, skupina priateľov. Podľa Listu Hebrejom (12, 1) „zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva“.

 

 1. Spočívajte v Božej milosti

Keď sme pokúšaní, nesmieme zabudnúť na to, že Boh je milosrdný a potrebujeme spočívať v jeho milosti. To ona (nie naše skutky) nám dáva silu obstáť. Jeho láska, nie naša snaha, nám dáva víťazstvo. Pamätajte, nie je to všetko len na vás. Boh je priamo s vami v bitke a dáva vám všetko, čo potrebujete k víťazstvu.

 

Bojovať proti pokušeniu
Zdroj: freebibleimages.org

 

 1. Ukryte sa v lone Panny Márie (táto rada je od Ch. Westa; pozn. prekl.)

Vo svojom slávnom traktáte O pravej úcte k Panne Márii nám svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu pripomína, že Mária je nielen nedotknutá zlým – ona je nedotknuteľná. To znamená, že ak sami seba vložíme „do nej“ (tento svätec obľubuje obraz, že sa máme položiť do jej lona, kde budeme formovaní na obraz Krista), aj my budeme chránení pred nepriateľom. Neznamená to, že nebudeme počuť jeho ručanie, ale nebude na nás môcť dosiahnuť, ak budeme v bezpečí tajomstva Máriinho lona.

Podľa učenia Ľudovíta z Montfortu si i svätý Ján Pavol II. vybral za svoje pápežské heslo: „Totus Tuus, Maria“„(Som) celý tvoj, Mária“. Prečo by sme mali chcieť vkladať svoje životy do Máriinho vnútra? Pretože nenasledujeme Krista len v jeho utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní, ale v celej realite jeho pozemského života, ktorý sa začal v lone Márie.

Autor: Christina Patterson

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00