Bojujete s netrpezlivosťou? Tento svätec môže pomôcť

Bojujete s netrpezlivosťou? Tento svätec môže pomôcť
Svätý Cyprián nám vysvetľuje, ako prekonať jeden z najväčších nedostatkov dnešnej doby.

Autor: Fr. Michael Rennier

Svedectvo otca Michaela Renniera.

Som strašne netrpezlivý. Keď sa film, ktorý si chcem pozrieť na internete, nenačítava dostatočne rýchlo, som presvedčený, že Boh ma tresce. To isté platí pre internetové stránky. Ak sa nezobrazí takmer hneď, zatvorím ju a prejdem na čosi iné.

Je to tak aj v medziľudských vzťahoch. Nie som dobrý v čakaní, kým sa druhí rozhodnú, najmä ak si myslím, že moja myseľ daný problém – akú pizzu objednať alebo navrhnúť lepšie riešenie problému – už vyriešila. V skratke, neznášam čakanie.

Jedného dňa som pozoroval, ako môj starý otec odstraňuje starú zaprášenú kľučku. Potom, skôr, než ju opäť zložil dokopy, ju takmer hodinu čistil. Ja by som ju na jeho mieste odhodil a kúpil novú. No v skutočnosti bol prístup starého otca plný múdrosti. Netrpezlivosť je pravdepodobne najväčším nedostatkom dnešnej doby. Rýchlo šoférujeme, rýchlo konzumujeme jedlo, ktoré bolo rýchlo pripravené, chceme, aby sa omša rýchlo skončila. Jedným pohľadom posúdime druhých, rýchlo chceme zarobiť a kvôli tým, čo nás spomaľujú, strácame trpezlivosť. Hoci je dnes všetko rýchlejšie ako v minulosti, netrpezlivosť nie je nič nové. Som si istý, že aj keby som sa narodil pred tisíc rokmi, bol by som rovnako netrpezlivý.

Svätý Cyprián, ktorého sviatok slávime šestnásteho septembra, mal taktiež problém s trpezlivosťou. A tá bola v treťom storočí v severnej Afrike podrobená tvrdej skúške. Kresťania boli prenasledovaní a vo všeobecnosti sa odporúčalo neupriamovať na seba pozornosť. Práve vtedy sa Cyprián stal biskupom v Kartágu. Ľudia ho mali radi a zvolili ho napriek nevôli ostatných biskupov. V atmosfére prenasledovania a nedôvery vypukol závažný teologický spor a povedzme, že Cyprián konal niektoré veci a zastával isté postoje, čo neskôr ľutoval. Nechal sa vyburcovať a tvrdohlavo odmietol zmeniť názor až natoľko, že verejne vyjadril nesúhlas s pápežom.

 

Presvedčte sa o prínose trpezlivosti

Odvtedy Cyprián priam stelesňoval netrpezlivosť. No aby sme mu nekrivdili, vedel o tom a snažil sa byť trpezlivejší. Dal sa do písania diela O výhodách trpezlivosti, ktoré hovorilo o cnosti trpezlivosti a v ktorom ponúkol skvelé rady. Cypriána uctievame ako mučeníka, a teda nastáva smiešna situácia – muž, známy svojou prudkosťou, sa stáva svätcom a dáva rady, ako zmierniť prudkosť, ktorá sa nás niekedy zmocní.

V skutočnosti je hlavná rada svätého Cypriána veľmi jednoduchá. Aby sme boli trpezliví, musíme si najprv byť vedomí toho, čo nám to prinesie. Život je plný prekážok a trpezlivosť je kľúčom, ktorý nám pomôže prekonať ich v pokoji a dobrej nálade. Cyprián vysvetľuje, prečo sa môžeme vďaka práci, ktorá obmedzuje, zdravotným problémom či problémom s ľuďmi stať rozumnejšími. Často, žiaľ, reagujeme prirýchlo a zraňujeme osoby, ktoré nás milujú, rozhodujeme sa neuvážene a neskôr to ľutujeme.

Podľa svätého Cypriána sa dôležité rozhodnutia nemajú robiť náhle, ale treba ich zvážiť a nechať dozrieť. Sebaovládanie, vnútorný pokoj, oddanosť našim milovaným, láskavosť… Cyprián vraví, že práve z trpezlivosti vychádza všetko dobré. Byť si vedomý milostí, ktoré plynú z takej cnosti, ako je trpezlivosť, je veľkou pomocou, keď sa nám dosiahnutie niektorých vecí zdá také ťažké. Navyše, dobrá, ktorých sa nám dostane, sú oveľa dôležitejšie a trvalejšie než pocit chvíľkového uspokojenia z impulzívneho konania.

Ako posledné vám chcem povedať, že Cyprián nás pozýva pripomenúť si chvíle, keď druhí mali trpezlivosť s nami, a aké to pre nás bolo dôležité. Najväčší dôraz kladie na trpezlivosť Boha s našimi chybami, avšak môžeme sa zamyslieť aj nad ľuďmi, ktorí sú k nám nesmierne trpezliví. Snažme sa takými byť aj my. Ako povedal svätý Cyprián: „Majte trpezlivosť jeden s druhým.“

zdroj

 

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00