TOP

Bol si už na púti?

Hovorí sa, že strom poznať po ovocí. Strom menom Anka Kolesárová prináša neustále mnoho dobrého ovocia. Svojím príbehom obety sa „mučenica čistoty“ prihovára už niekoľko rokov tisícom účastníkov pútí a podujatí, ktorých centrom je prevažne Vysoká nad Uhom.

Príbeh Anky Kolesárovej má nepochybne silu inšpirovať. Vie to aj spoločenstvo mladých vo Vysokej nad Uhom pod vedením otca Pavla Hudáka, ktorí v máji 1999 zorganizovali pre približne dvesto účastníkov prvú Púť radosti. Odvtedy narástol nielen počet pútnikov, ale aj podujatí, ktorých je tu každoročne hneď niekoľko. Poďme si ich priblížiť.

PÚŤ RADOSTI

Koná sa štyrikrát do roka a je určená stredoškolákom a vysokoškolákom, mladým od pätnásť rokov. Jedným z cieľov púte je, aby mladí mali možnosť zažiť spoločenstvo. Napomáha to rozdelenie do malých skupiniek, kde spoznajú mladých z iných kútov Slovenska a majú tu priestor komunikovať o rôznych témach. Každá púť má svoju hlavnú myšlienku, ktorá sa z podujatia na podujatie mení a okrem prednášok je súčasťou programu vždy nejaký zaujímavý hosť, svätá omša a adorácia.

Od roku 2009 sa veľká letná púť nazýva Festival radosti, ktorý je špeciálne obohatený o program plný radosti a smiechu.

Organizátori sa snažia ponúknuť účastníkom hodnoty slobody a radosti, a tiež im bližšie priblížiť pojmy láska a čistota. O význame svedčí množstvo spätných väzieb. S dovolením otca Hudáka som niektoré z nich vybrala zo stránky www.domcek.org, kde inak nájdete všetky informácie, ak by ste dostali chuť zúčastniť sa na niektorej z pútí.

Počas Púte radosti si mladí uvedomili napríklad význam spoločenstva a priateľstiev, dôležitosť čistoty vo vzťahu, že čistota vedie k radosti vo vzťahu s Bohom, že láska je vzácna a treba ju žiť dennodenne. Veľa účastníkov sa utvrdilo v sebaláske a sebaprijatí, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na to, aby sme milovali blížnych.

Každá púť vraj má moc meniť človeka. S akými podnetmi na zmenu odchádzajú z Púte radosti jej účastníci? Niektorí si uvedomili, že sa musia naučiť viac prijímať seba samého, iní by chceli prehĺbiť svoj vzťah s Bohom tým, že mu budú všetko odovzdávať. Viac si strážiť rozhodnutia, nezištne pomáhať, žiť v radosti, neposudzovať druhých či žiť Božím slovom – aj to sú impulzy, s ktorými odchádzali domov mladí veriaci.

 

PÚŤ ZRELOSTI

Stretnutie určené mladým nad dvadsaťtri rokov, ktoré sa koná dvakrát ročne. Účastníci tejto púte idú z Pavloviec nad Uhom k hrobu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Okrem nových priateľstiev sa tu prehlbujú tie „staré“ – pútnici sa osobitne vnárajú do tém povolania a hľadania naplneného života.

Bohatstvo života – to bola téma púte v máji tohto roka. Vieš o tom, že aj ty si sa narodil do sveta ako dar pre druhých? Každý z nás je bohatý a objavovaním seba samého nachádzame bohatstvo, ktoré do nás vložil sám Boh.

Spätné väzby od účastníkov sú plné zamyslení o darovaní. Jeden s pútnikov napísal, že darovanie sa je najväčším skutkom lásky. Súhlasíte? A súhlasili by ste i s tvrdením, že medzi vzácne bohatstvo patrí utrpenie?

Aj z Púte radosti odchádzajú účastníci dotknutí a odhodlaní. Niektorí si prajú mať otvorenejšie srdce na prijímanie aj dávanie, iní chcú spomaliť a nechať väčší priestor Bohu, ďalší túžia ísť v čistote aj napriek minulosti s pádmi.

PÚŤ RODÍN

Každoročne sa koná na začiatku a konci leta a teší sa veľkej účasti. Vznikla veľmi milo – rodičia tak trošku závideli svojim deťom, že sa môžu zúčastňovať na akciách, ktoré majú viditeľne pozitívny vplyv, a tak si povedali, že oni to chcú tiež. Medzi účastníkov tejto púte patria aj takí, ktorí sa predtým zúčastňovali na Púti radosti, či Púti zrelosti a medzičasom si stihli založiť vlastnú rodinu, a tak zmenili podujatie za toto, s príhodnejším názvom i programom.

Púť rodín sa začína svätou omšou s obnovou manželských sľubov a púťou k hrobu Anky Kolesárovej, počas ktorej sa spoločne modlí ruženec. Niektoré časti programu prebiehajú zvlášť pre rodičov, zatiaľ čo o ich deti sa starajú animátori. Rodičia sa tak môžu lepšie sústrediť, keď im ubudne starostlivosť o deti. Prežiť nerušene prednášky, adoráciu, či vzájomné rozhovory a poradenstvo je určite príjemný bonus pre všetkých manželov. Júnové púte sa zameriavajú na témy výchovy detí k hodnotám, viere, zdokonaľovanie sa v úlohe rodiča. Augustové púte sa dotýkajú manželských vzťahov, čerpajúc aj z teológie tela, ktorá podrobne rozoberá manželskú lásku, vernosť, čistotu, úctu k životu… Púte rodín pomáhajú rodinám dozrievať a plnšie si uvedomovať manželské a rodičovské povolanie.

Účastníci sa podelili, že táto púť im pomohla uvedomiť si napríklad, že rodina je miestom budovania viery; ak žijem pre Boha, veľa sa tým zmení; takýto typ akcií je dôležitý pre rodičov, ale aj pre deti; lepidlom rodiny je Boh; za lásku sa vždy oplatí bojovať, aj keď je to náročné…

Taktiež si pútnici odnášajú určité predsavzatia. Opäť niektoré spomeniem: viac sa za rodinu modliť; viac sa s deťmi rozprávať; byť za všetko vďačný; učiť sa od detí; prehlbovať vzťahy aj so širšou rodinou a iné.

 

SI AKTÍVNY ČI AKČNÝ?

Oslovuje ťa Ankina čistota, odvaha a odhodlanie? Príď načerpať na niektorú z ponúkaných akcií. Verím tomu, že aj ty sa pridáš k účastníkom, ktorí svedčia o atmosfére pútí, ktoré povzbudzujú, dodávajú silu a približujú k Bohu.

Ak máš akčnejšiu povahu a dušu dobrovoľníka, do pútí sa môžeš zapojiť aj takouto formou. Pomoc je vítaná vo viacerých oblastiach, takže tvoje talenty určite neostanú nevyužité.

Komentáre