TOP

Bolesť zo zrady a zatknutie

Nasledujúca úvaha je súčasťou krížovej cesty podľa Svätého písma tak, ako ju navrhol svätý Ján Pavol II. podľa udalostí priamo z Biblie.

Autor: Laura Durant

A kým ešte hovoril, prišiel zrazu Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi, zákonníci a starší. Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám, to je on. Chyťte ho a obozretne odveďte!“ Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: „Rabbi.“ A pobozkal ho. Oni položili naň ruky a zajali ho.“ (Mk 14, 43-46)

 

Ježiš, ako sa muselo lámať tvoje srdce, pretože si vedel, že budeš zradený jedným z tých, ktorých miluješ. No i napriek tomu si poznal vôľu svojho Otca a slobodne si ju prijal. Keď sa k tebe priblížili, tvoja odvaha a viera boli pevné: neutiekol si sa skryť, ostal si pokojný. Hoci si nebol nebezpečný, predsa prišli za tebou so zbraňami, akoby ich potrebovali, aby ťa mohli zatknúť. Správne si im pripomenul, že si bol s nimi toľko dní a učil ich o láske, milosrdenstve a uzdravovaní, a i tak prišli dnes po teba, akoby si im ubližoval!

Aké smutné muselo byť tvoje srdce v tej chvíli. Byť zradený jedným z milovaných. A zrada bola vykonaná spôsobom príznačným pre tých, ktorí sa milujú. Bozkom. Tvoje srdce muselo byť v tej chvíli roztrhnuté vo dvoje!

A potom – byť zajatý tými, ktorých si prišiel spasiť! Tými, ktorým si prišiel ukázať cestu k nesmrteľnému životu! Vyšli na teba s palicami; a ty si reagoval pokojným vzdaním sa. Vedel si, že toto musí prísť, aby si nás mohol spasiť. Keď si pozrel na ten dav a toho, kto ťa zradil, vedel si, že to nie je posledný raz, čo voči tebe niekto vznáša falošné obvinenia. Vedel si, že to nie je posledný raz, čo ťa zrádzajú tí, ktorí tvrdia, že ťa milujú. Toto pomyslenie muselo zraňovať tvoje srdce. Namiesto toho, aby si hľadal pomstu, s veľkou láskou si sa vzdal do ich rúk, aby si naplnil Otcovu vôľu.

Modlitba

Pane, ako môžem utešiť tvoje srdce?

Ukáž mi, ako môžem vynahradiť tú nespravodlivosť, ktorá sa ti stala!

Ako môžem uľaviť bolesti tvojho srdca, takého plného lásky k ľudstvu, že si sa dobrovoľne podujal dovoliť, aby ťa zradili, zajali a ukrižovali tí, ktorých si prišiel spasiť?

Zdroj: healingheartofjesus.comKomentáre