Boli priamo na mieste: Návšteva centra Betlehem

Boli priamo na mieste: Návšteva centra Betlehem
Okrem veľkých podujatí sa pápež František stretol počas návštevy Slovenska aj s rôznymi skupinami veriacich. Spýtali sme sa viacerých z nich, ako vnímali pápeža Františka a aký dojem na nich zanechal zástupca Krista, jeho slová a gestá.

Titulná snímka: TASR / TK KBS / Jaroslav Novák

Autori: Zuzana Verešová / Martin Ližičiar

Je mi spätne trošku ľúto, že sme nevystihli správny moment, aby sa viac našich detí počas návštevy Betlehema priblížilo k pápežovi. Práve sme hrali a spievali. Keď som videl, že sa Svätý Otec približuje, pustil som gitaru a išiel som ho pozdraviť. Svätému Otcovi som predstavil naše rodiny a povedal, že sme chceli odovzdať trochu radosti z evanjelia. Potom som kýval na deti, keďže práve spievali, ale keď prišli, už bol Svätý Otec ďalej a venoval sa chorým a inak obdarovaným deťom, a tie si jeho pozornosť právom zasluhujú. My sme pri tomto podujatí hlavne slúžili. A sestry boli vďačné. V každom prípade mám zo stretnutia neopakovateľný zážitok a všetky deti i rodiny sme zažili nezaslúžený dar rodinného stretnutia so Svätým Otcom. Pápež vyjadril to, ako dobre sa cítil hneď od začiatku. Porušil protokol a skôr, než vstúpil do Domu Betlehem, kde ho čakali sestry Misionárky, sa obrátil k mikrofónu a neplánovane nás všetkých srdečne pozdravil, poďakoval sestrám za ich dielo lásky, vyjadril radosť z prítomnosti nás všetkých a povzbudil nás, aby sme sa nevzdávali a neznechucovali v ťažkostiach, lebo Pán je stále s nami.

kňaz Juraj Vittek, farár Farnosti Svätej rodiny v Petržalke

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00