Branislav Škripek: Nové drogy stále pribúdajú

Branislav Škripek: Nové drogy stále pribúdajú
Na stole Európskeho parlamentu boli na pretrase dve nebezpečné látky – chemické drogy – cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl. Viac nám o nich povedal europoslanec Branislav Škripek (48), ktorý sa zaslúžil o to, aby sa dostali do zoznamu zakázaných látok (nielen) na Slovensku.

Prečo ste bojovali za zakázanie práve týchto dvoch látok – cyklopropylfentanylu a metoxyacetylfentanylu?

Európsky trh s drogami sleduje Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), ktoré objavilo už 620 nových psychoaktívnych látok. A tieto látky stále pribúdajú. EMCDDA upozorňovalo na to, že cyklopropylfentanyl a aj metoxyacetylfentanyl sú veľmi nebezpečné, relatívne lacné, rýchlo dostupné a aj populárne medzi mladými ľuďmi. Vo výbore EP LIBE (výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci) som sa stal spravodajcom Správy, ktorá odporúčala monitorovať tieto dve látky v celej EÚ.

 

Čo ste v tejto veci podnikli?

So svojimi kolegami vo výbore LIBE sme sa zhodli, že tieto látky sú nebezpečné a treba ich čo najskôr zaradiť na zoznam kontrolovaných látok. Správa sa potom dostala na plenárne zasadnutie, kde sa s naším názorom stotožnila väčšina europoslancov. V spolupráci s Marekom Krajčím aj NR SR do 48 hodín od tohto hlasovania v EP pridala na náš slovenský zoznam zakázaných látok obe – cyklopropylfentanyl aj metoxyacetylfentanyl.

A na dôvažok 28. septembra 2018 bolo prijaté vykonávacie rozhodnutie Rady EÚ na základe návrhu Komisie, ktoré ukladá 28 členským krajinám kontrolovať tieto syntetické opiáty. Takto sme spoločne spolupracovali na európskej úrovni, aj na národnej, s odborníkmi z ministerstva zdravotníctva, aby sme ochránili naše deti pred drogovým šialenstvom.

A išlo aj o to, že kým nie sú na týchto zoznamoch, tak by sa stávalo, že ak by ich aj príslušníci polície priamo v teréne zachytili, po chemickom rozbore látky by museli celý kontraband vrátiť naspäť dílerovi (lebo je jeho majiteľ) a nič mu nemôžu spraviť, takže sa im ešte aj vysmeje, pretože v zozname nie sú uvedené, a teda to nie je trestne postihnuteľné.

 

ONEDLHO BUDÚ ZAKÁZANÉ V CELEJ ÚNII

Sú v niečom tieto dve nové drogy nebezpečnejšie ako iné?

Sú neznáme. Sú veľmi lacné. Ich zákernosť spočíva v tom, že sa mimoriadne ľahko vstrebávajú a aj nechcená kontaminácia na pokožke rúk alebo tváre môže mať smrteľné následky. Boli ľahko dostupné a dali sa jednoducho zadovážiť cez internetové obchody.

Preto boli v ohrození rodinní príslušníci, poštári, policajti, ktorí môžu prísť do kontaktu s týmito látkami. Obe látky existujú v troch formách: v tabletkách, v prášku a v tekutom stave – napríklad nosných kvapkách. Je však dobrou správou pre rodičov, že na Slovensku sú obe látky už dnes kontrolované a onedlho budú aj v celej EÚ. Ako rýchlo sa to stane, bude závisieť od štátov, ktoré musia zapracovať rozhodnutie Rady EÚ do národnej legislatívy.

 

Kedy sa dostali na trh, do obehu?

Cyklopropylfentanyl sa objavil na trhu v júni 2017 a metoxyacetylfentanyl v novembri 2016. Druhý spomínaný sa slangovo nazýva aj MAF, metoxy či syntetický heroín. Drogoví díleri syntetický heroín často miešajú s práškovým cukrom, do ktorého pridajú trochu syntetického heroínu.

Niektorí ho ešte dokážu nejako chemicky upraviť, aby jeho cenu znížili na minimum. Avšak tým ešte väčšmi hazardujú so životom závislých mladých ľudí. Cena jednej dávky sa môže pohybovať v rozpätí od jedného do dvoch eur. Táto droga je lacná, vysoko návyková a najhoršie je, že mladí ľudia, keď spadnú do drogového šialenstva, si premrhajú svoj život.

 

Branislav Škripek: Nové drogy stále pribúdajú

 

DOSTAŤ SA ZO ZÁVISLOSTI VĎAKA BOŽEJ MILOSTI

Čím sú špecifické chemické drogy?

Majú niekoľko špecifík. Chemické drogy môžu vzniknúť aj z hnojív, ale aj z látok, ktoré sa používajú na terapeutické využitie. Preto hovoríme o „kontrolovaní“ týchto látok, lebo niektoré z chemických látok sa používajú pri liečbe a sú viazané len na lekársky predpis. Preto sa nemôžu všetky chemické drogy úplne zakázať. Ale prísne ich kontrolovať, aby sa skutočne dostali len k tým, ktorí ich potrebujú pre liečbu.

 

Aký je ich účinok, ako môžu uškodiť?

Keďže sú tak ľahko dostupné a sú úplne nové, málokto vie o ich účinkoch. Preto ich mladí ľudia zrejme užívajú ľahkovážne, pritom však môžu už aj pri prvom požití spôsobiť smrť. Napríklad prudko znižujú dýchaciu aktivitu jedinca a ak to užívateľ nevie, tak pri možnej opitosti sa takmer určite udusí.

Takáto kombinácia je pri mladíckej zábave bežná. Môžu spôsobiť smrť aj ľuďom, ktorí do kontaktu s týmito drogami prídu aj náhodne, napríklad pri preprave, keďže sa objednávajú cez poštu. Stačí, že balíček bude poškodený, nerozriedená látka sa vysype a prepravca sa jej môže nadýchať, dotknúť, dostane sa mu do očí.

A, samozrejme, spôsobujú závislosť. Zničený život mladých ľudí, ktorí si nenávratne poškodia zdravie a životné možnosti, je otrasnou predstavou. Treba tiež spomenúť aj ďalšie následky – liečba závislých ľudí je často veľmi nákladná, zdĺhavá. Existujú však aj prípady, keď vďaka Božej milosti sa ľudia dostali zo závislosti a dnes hovoria svoje svedectvá. A mnohí z nich aj pomáhajú ďalším, aby sa dostali z onoho bludného kruhu.

 

Aké konkrétne prípady ublíženia na zdraví sú známe po požití týchto dvoch látok?

Predovšetkým sú to mŕtvi mladí ľudia. Desiatky. Po požití – či prvýkrát alebo po niekoľkých opakovaniach – zomreli. Zachytil som prípad poštára, ktorý prišiel do kontaktu so zásielkou. Prášok z nej sa sypal, na rukách mu z neho niečo zostalo a on si chytil oko. To malo fatálne následky a poštár zomrel. Stačí naozaj tak málo.

 

Ktoré krajiny ich majú na zozname zakázaných látok?

Cyklopropylfentanyl a aj metoxyacetylfentanyl doteraz kontrolovalo osem členských štátov na základe protidrogovej legislatívy. Existujú však aj iné špecifické legislatívy, ktoré sú zamerané na nové psychoaktívne látky. Takýmto spôsobom tieto látky kontrolovalo päť členských štátov.

Od minulého mesiaca k nim treba prirátať aj Slovensko a je len otázkou času, kedy bude mať všetkých dvadsaťosem štátov EÚ legislatívu, ktorá bude tieto látky označovať za zakázané, kontrolované alebo nebezpečné a ich distribúcia bude podliehať kriminálnej perzekúcii.

Foto:

Geneviève Engel, Copyright© European Union 2016 – Source: EP

Fred Marvaux, Copyright© European Union 2018 – Source : EP

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00