Bratia Husovskí predstavili nezvyčajnú kolekciu šperkov Magnificat

Bratia Husovskí predstavili nezvyčajnú kolekciu šperkov Magnificat
Umelecký zlatník a šperkár Marek Husovský (44) spojil svoje nápady s bratom, hudobníkom a skladateľom Martinom Husovským. Takto vzniklo spoločné dielo značky Siloe.design s názvom Magnificat. Kolekcia strieborných šperkov umožňuje zložiť si vlastnú skladbu. No nielen to. Pri kontakte môžu návštevníci prežiť čosi osobné, duchovné. Niektorí to už dokonca prežili na svetových výstavách (Londýn, Taliansko), kde sa kolekcia prezentovala.

Všetko sa začalo nápadom pri tradičnej rodinnej akcii – pri varení slivkového lekváru. Ako hovorí Marek Husovský, veľmi chcel s bratom Martinom vytvoriť niečo umelecké. Vznik nápadu ďalej približuje takto: „Lekvár sa varí vonku na ohni a niekedy to trvá aj celú noc. A práve na nás dvoch vyšlo poradie tesne pred koncom. Ja a Martin sme to miešali a rozprávali sa, rozprávali sa a miešali, až sme si navarili takýto krásny nápad na interaktívne umelecké dielko. Kolekciu šperkov, ktorá bude znieť, vydávať hudbu. Ja som vytvoril strieborné šperky a Martin skomponoval pre každý šperk hudbu. Bolo pekné tento projekt spolu vymýšľať, tvoriť a nakoniec sme ho aj spoločne prezentovali.“

Kolekciu Magnificat bratia Husovskí predstavili na medzinárodnej výstave šperkov v Londýne. Neskôr bola súčasťou prezentácie sakrálnej tvorby v Taliansku. Momentálne nemá toto dielo prezentačne dostupné umiestnenie, ale tvorcovia na tom pracujú. Vedia si ho predstaviť v galérii, ale aj na modlitebnom mieste.

 

Bratia Husovskí predstavili nezvyčajnú kolekciu šperkov Magnificat

 

AKO POHLADENIE DUŠE

Dielo Magnificat je určené všetkým. Milovníkom umenia, rovnako ako každému, kto by sa k nemu dostal len náhodou. Umelecké dielo zo svojej podstaty v sebe ukrýva významy, ktoré doň tvorcovia počas tvorby vložili, významy, ktoré boli pre nich hnacím motorom pri tvorbe. Dielo funguje svojbytne, ku každému môže prehovárať samostatne. Ponecháva obrovský interpretačný priestor pre recipienta, ktorý sa stáva spolutvorcom, keď do diela vstupuje.

„Veľmi sme si priali vytvoriť dielko, ktoré by zasiahlo aj iné zmysly, ako len zrak. A keď sa dnes pozerám na kolekciu Magnificat, myslím si, že táto idea sa pretavila do reality. Po niekoľkých mesiacoch tvorby sme zostavili interaktívne umelecké dielo zložené z jedenástich strieborných šperkov, na ktorých je možné zahrať si vlastnú skladbu. To celé prináša pohladenie duše, akýsi konkrétny kontakt s krásnom. Vyžaduje si pozastavenie sa v dnešnej rýchlej dobe. Je to dielko, ktoré chce ponúknuť chvíľu, aby sa človek mohol zamyslieť nad svojím životom,“ vysvetľuje Marek význam kolekcie.

Ako sa dá pri tomto umeleckom diele zamyslieť nad životom? Pre Mareka bolo prínosom, že si modlitbu Magnificat stále čítal. Nanovo sa mu podarilo objaviť túto modlitbu a jej krásu pre jeho život. Po čase strávenom nad tvorbou šperkov do tejto kolekcie má s Pannou Máriou bližší a oveľa osobnejší vzťah. Obdobie tvorby bolo preňho silné a krásne. Zanechalo v jeho srdci odkaz. Stopu.

 

Bratia Husovskí predstavili nezvyčajnú kolekciu šperkov Magnificat

 

TÉMA SPÄTÁ S RODINAMI

Okrem prehĺbenia vzťahu s Pannou Máriou si Marek počas tvorby uvedomil aj ďalšie súvislosti: „Dlhodobo sa snažím prežívať liturgický rok so všetkými jeho premenami. Kolekciu sme prezentovali 8. decembra – na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Veľmi živo som s ňou prežíval obdobie, kedy sa končí jej tehotenstvo. Materstvo je aktuálna téma.“

Zároveň aj v dnešných dňoch Marek vie, že Panna Mária je fantastickým vzorom a partnerom na rozhovor. Jej podmienky, do ktorých mala porodiť dieťa, vôbec neboli ideálne. Práve naopak. Marek vnímal, že téma dieťatka je v rodinách mnohokrát citlivá. Je háklivá pre všetky rodiny, ktoré nemôžu otehotnieť, ktoré prišli o dieťatko, pre rodiny, ktoré majú problém prijať dieťatko… Je to aktuálne aj pre všetkých ľudí, ktorí nenašli zatiaľ ani len vzťah a uvedomujú si, že čas je neúprosný. Je to téma, ktorá je spätá s každou ženou. A z pozície muža si Marek myslí, že aj s každým mužom, lebo z nich sa stávajú otcovia.

Dielo môže osloviť spôsobom, aký by Marek ani nedokázal vymyslieť. „Všetko ďalej si riadi už Boh sám. On vie, koho a ako osloví. Krása spojená s hudbou cez dotyk môže pohladiť ubolenú dušu,“ verí Marek v účinky diela Magnificat.

Kolekcia bola prezentovaná na veľmi frekventovaných podujatiach, takže si svoj vlastný chválospev zahralo a vypočulo približne sto ľudí. Aké z toho mali zážitky? Interaktivita divákov zaujala a dokázala ich vtiahnuť do diela. Zrazu už neboli len divákmi, ale stali sa z nich aktéri diania. Výsledok bol stále iný. „Je podstatné, kto hrá, lebo hráč vnáša do diela kúsok seba. Sám rozhoduje o tom, ako bude skladba znieť. Z interpretačného hľadiska sa kolekcia Magnificat dá vnímať ako performance, ktoré sa chce dotknúť duše osoby, ktorá sa stáva súčasťou diela. A chce to urobiť v konkrétnom čase hrania. Nežne, citlivo, hlboko, neopakovateľne, niekedy možno drsne a chladno… stále inak,“ zhŕňa Marek Husovský.

 

Bratia Husovskí predstavili nezvyčajnú kolekciu šperkov Magnificat

 

HĽADANIE KRÁSY JE HĽADANIE BOHA

Marek je tvorcom viacerých umeleckých diel, ktoré nesú duchovný odkaz. Relikviáre, dar pre pápeža Františka, náboženské predmety… To všetko sú veci, ktoré môžu zjavovať človeku niečo hlbšie. Nakoľko potrebuje aj dnes človek umenie v sakrálnom prostredí a v duchovnom prežívaní? Podľa Mareka je v tejto oblasti umenie nevyhnutné: „Hľadanie krásy je pre mňa hľadaním Boha. Moja umelecká duša potrebuje sakrálny priestor. Navštevujem tradičné kostoly a veľmi vnímam vplyv umeleckých predmetov, ktoré sú okolo mňa. V posledných rokoch som mal príležitosť vytvoriť aj niekoľko liturgických predmetov a väčších umeleckých objektov do sakrálnych stavieb. Takáto práca má celkom iný charakter. Duchovný. V budúcnosti by som sa chcel aj viac venovať takejto tvorbe. Vytvárať väčšie objekty s duchovnou tematikou.“

 

 

Marek Husovský vníma, že ľudia strácajú napojenie na krásu v sakrálnych stavbách. Stavia neraz na lacný gýč. Marek si myslí, že umelec a jeho dielo dokážu vniesť do priestoru nadčasovosť a vznešenosť. Umelecké dielo je drahšie, ale neokuká sa za tri roky. Je to väčšia investícia, ale napríklad pre kostoly to je niečo, čo zostáva pre mladšie generácie. To sa o lacných a vyblýskaných odliatkoch nedá povedať. V konečnom dôsledku, gýč je vzhľadom na kvality, ktoré mu chýbajú (trvácnosť, originalita, dizajn, materiál), extrémne predražený…

Kolekcia Magnificat sa dostala do svetových výstav. To môže byť pre tvorcov obrovským zážitkom. Aj Marek mal z toho nielen radosť, ale mnohé ďalšie silné emócie. „Všetky medzinárodné výstavy, ktorých sme sa zúčastnili, mali spoločnú črtu. Nestačilo prihlásiť sa. Nevyhnutnou súčasťou bolo, aby diela, ktoré sme prihlásili, prešli prísnym kurátorským výberom. A to je aj moment, ktorý je pre mňa, ako pre tvorcu, dôležitý. Ide o relevantnú spätnú väzbu, ktorá ma veľmi posúva ďalej a zároveň usmerňuje pri ďalšej tvorbe. Výstavy mi pomáhajú sledovať trend, inšpirujú ma, motivujú,“ teší sa Marek z týchto skúseností.

Je to podľa neho aj potvrdenie správnosti pre niekoho, kto možno váha, či si šperk od neho má zakúpiť. Zlatníckej práci sa venuje už dvadsať rokov. Postupom času vníma, že aj stabilita na trhu je niečím, čo môže uistiť nerozhodného klienta. Výstavy Mareka a jeho zákazníkov uisťujú, že stále kráča s dobou a patrí k svetovej špičke.

 

Snímky: archív siloe.design

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00