Bratia v službe

Bratia v službe
14. 4. 2020 sme boli oslovení sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dobrovoľnícku pomoc v karanténnych zariadeniach na Slovensku. Bratia v provincii zareagovali veľmi pružne a po vzájomných rozhovoroch sa nahlásilo 12 bratov ochotných zapojiť sa.

Od pondelka (20. 4.) tak nastúpili do karanténneho zariadenia v Košiciach bratia Jozef Timko a Peter Kováčik (v čase ich príchodu tam bolo 70 ľudí v karanténe), v Poprade bratia Ján Macej a Andrej Palša (30 – 40 ľudí) a v Banskej Bystrici bratia Lukáš Mikovíny a Tomáš Kňaze (83 ľudí podľa dnešného telefonátu). Bratia sú v týchto zariadeniach zatiaľ na dobu dvoch týždňov a potom sa majú vystriedať s inými dobrovoľníkmi od nás alebo z iných reholí.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00