TOP

Bratislava udelila občianstvo in memoriam pápežovi Jánovi Pavlovi II.

Bratislava 17. decembra (TK KBS) Mesto Bratislava udelilo čestné občianstvo in memoriam pápežovi Jánovi Pavlovi II. Vo štvrtok o tom rozhodlo bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Návrhom na udelenie čestného občianstva Bratislavy Jánovi Pavlovi II. sa mesto zaoberalo na základe návrhu Jána Figeľa, predsedu Správnej rady Nadácie Antona Tunegu. V liste bratislavskému primátorovi Matúšovi Vallovi a všetkým poslancom Mestského zastupiteľstva Figeľ uviedol, že Ján Pavol II. sa významným spôsobom zaslúžil o mier a priateľstvo medzi národmi, obohatil ľudské poznanie a zaslúžil sa o povznesenie a rozvoj Slovenska a Bratislavy v opätovne slobodnej a zjednotenej Európe.

// Čítajte celý text //

Komentáre