TOP

Bratislavská arcidiecézna charita pokračuje v nepretržitej službe núdznym počas pandémie

Bratislava 19. 2. 2021 – Testovanie, očkovanie, dodržiavanie preventívnych opatrení. Bratislavskej arcidiecéznej charite (BACH) sa darí počas takmer pandemického roku fungovať a pomáhať nepretržite. Aktuálne dáva do pozornosti svoje služby a aktuálnejšie kontakty, cez ktoré môžu ľudia požiadať o pomoc pre seba či známeho. Podporovateľom pripomína blížiacu sa online Jarnú zbierku na charitu.

BACH funguje počas pandémie nepretržite. Zamestnanci aj klienti sú v bratislavskej charite priebežne testovaní, a aktuálne, aj postupne očkovaní. Očkovanie proti vírusu Covid-19 sa dotýka najmä opatrovateliek, sociálnych pracovníkov či psychologičiek. „Snažíme sa vždy flexibilne reagovať na aktuálne nariadenia, testovanie aj očkovanie zatiaľ vždy prebiehalo bez problémov. Oceňujem, že mám zodpovedný a disciplinovaný tím, aj keď celá situácia je veľmi náročná,“ informuje Boris Hrdý, riaditeľ BACH.

 

 

Obmedzené je len Centrum solidarity

Jedinou službou, ktorá je pozastavená, a vždy ju charita prispôsobuje aktuálnej situácii v hlavnom meste a nariadeniam, je prijímanie a vydávanie šatstva a ďalších materiálnych vecí v Centre solidarity. Boris Hrdý zdôrazňuje, že po individuálnej dohode ale bratislavská charita vie veci prijať aj darovať. Ostatné služby fungujú ďalej, v rámci možností, ktoré sú nariadené vládou. DSS Samária poskytuje služby pre ľudí s duševným ochorením. Podpora cez opatrovateľskú a ošetrovateľskú službu je plne funkčná, samozrejme, všetko pri dodržiavaní preventívnych opatrení. Funguje aj materiálna pomoc pre ľudí v núdzi – pokiaľ to kapacity pracovníkov charity dovoľujú, snažia sa ju poskytnúť.

 

 

Pomoc zameraná na farnosti aj rizikové skupiny

Ak by ľudia z farností či farských charít mali záujem o pomoc, prípadne chcú pomôcť niekomu inému, môžu sa obrátiť na nového koordinátora farských charít: Ladislav Jakóczy, +421 910 852 31, [email protected]. Seniori či zdravotne znevýhodnení môžu kontaktovať koordinátorku projektu Pošli tašku: Slávka Kročková, +421 910 842 995, [email protected]

 

 

Zbierka na charitu opäť online

V nedeľu, 21. februára 2021, slávi Katolícka cirkev 1. pôstnu nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jarná zbierka na charitu. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete opäť podporiť aj online cestou – na webovej stránke: www.precharituba.sk.

 „Každý prejav podpory, ktorý nám dávajú ľudia poznajúc našu prácu, je pre nás dôležitý. Každá forma pomoci, aj finančná, nám zväčšuje priestor, ktorý môžeme pokryť, aj poskytnúť v pomoci ľuďom v núdzi. Zbierka na charitu nám dáva možnosť na odbornejšiu, profesionálnejšiu prácu. Zbierka na charitu sa realizuje na 95% prostredníctvom toho, čo ľudia odovzdajú v chrámoch. A teraz, keď teda nie je možné byť fyzicky priamo na svätých omšiach v kostoloch, aj pre nás je to výzvou, aby sme využili nové možnosti, aby sme sa učili zbierať finančné prostriedky aj iným spôsobom. Finančné prostriedky, ktoré nám pomôžu realizovať našu prácu,“ dodáva riaditeľ BACH Boris Hrdý.

Peniaze zo zbierky na charitu BACH používa na konkrétnu pomoc pre ľudí, ktorí sú v núdzi. Či už formou potravín (finančné prostriedky sa charita snaží neposkytovať), materiálnej pomoci – za každou pomocou sú ale finančné prostriedky. V neposlednom rade sa Bratislavská arcidiecézna charita snaží o to, aby podporovala, najmä prostredníctvom farských charít, farnosti v celej bratislavskej arcidiecéze.  Minulý rok, na základe aktuálnych potrieb, dostali podporu v práci s núdznymi v 19-tich farnostiach v sume takmer 15 000 eur.

Informovala: Mária Hvozdíková

 

 

Komentáre

Žije v krásnej dedine pri Trenčíne a je študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Veľmi rád cestuje po svete a spoznáva nové miesta. Medzi jeho záľuby patrí technika, čítanie kníh a beh.