Bratislavská arcidiecézna charita prvýkrát vyhlasuje grantový program na podporu kreatívnej charitnej činnosti

Bratislavská arcidiecézna charita prvýkrát vyhlasuje grantový program na podporu kreatívnej charitnej činnosti
CreoCaritas je najnovšia grantová výzva Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH). Žiaci a študenti cirkevných základných, stredných škôl, dobrovoľníci vo farnostiach, aj organizácie slúžiace farskej komunite sa môžu o grant uchádzať od 1. júna do 31. júla 2021. BACH na pomoc a podporu kreatívnej charitnej činnosti v Bratislavskej arcidiecéze prerozdelí 36 000 eur.                               

BACH sa, spoločne s ostatnými arci/diecéznymi charitami na Slovensku, dlhodobo snaží vytvárať sieť charitnej pomoci prostredníctvom farských charít a poskytovať im podporu. „Vďaka podpore darcov, ktorou nás počas pandémie zahrnuli, je naším zámerom, aby sa, na princípe solidarity, mohlo zmysluplne, efektívne a adresne pomáhať tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami,“ vysvetľuje motiváciu vyhlásenia grantovej výzvy CreoCaritas Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity. „V Bratislavskej arcidiecéze chceme motivovať spoločenstvá, miestne komunity či cirkevné školy ku kreatívnej charitnej činnosti všade tam, kde ľudia vidia nedostatok, núdzu alebo možnosti niečo zlepšiť,“ dodáva riaditeľ BACH.

Každý projekt zameraný na pomoc, podporu a rozvoj jednej alebo viacerých cieľových skupín je vítaný. V školskom prostredí môže ísť, napríklad, o projekty zamerané na doučovanie, zabezpečovanie nákupov alebo sprevádzanie seniorov, v prostredí farnosti o spustenie výdajne potravín, organizovanie voľného času deťom zo znevýhodneného prostredia, centrá pre mamičky na materskej a mnoho iných.

Víťazné projekty budú podporené financiami už tento rok. Bratislavská charita sa zameria na podporu žiakov a študentov, seniorov, zdravotne znevýhodnených, rodín s deťmi, osamelých rodičov, rozvedených, vdovy a vdovcov, siroty, deti rozvedených rodičov, animátorov či dobrovoľníkov z farností.

Záujemcovia môžu svoj projekt prihlásiť jednoducho, vyplnením online formulára, alebo zaslaním žiadosti poštou na adresu Bratislavskej arcidiecéznej charity. Podrobné informácie o grante CreoCaritas nájdete na www.charitaba.sk.

 

Bratislavská arcidiecézna charita prvýkrát vyhlasuje grantový program na podporu kreatívnej charitnej činnosti

 

Bratislavská arcidiecézna charita vyhlasuje grantový program CreoCaritas počas Národného týždňa charity 2021. Program celoslovenského podujatia, ktorý koordinuje Slovenská katolícka charita (vrátane inšpiratívneho behu pre charitu), nájdete na www.charitapomaha.sk.

Informovala: Mária Hvozdíková

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00