Bratislavská arcidiecézna charita zintenzívňuje pomoc ľuďom v núdzi počas 2. vlny pandémie

Bratislavská arcidiecézna charita zintenzívňuje pomoc ľuďom v núdzi počas 2. vlny pandémie
Bratislava 5. október 2020 – Pomoc chorým, seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, mnohodetným rodinám, osamelým rodičom či jednotlivcom, ktorí kvôli pandémii stratili prácu, alebo sa iným spôsobom nevedia opäť začleniť do chodu bežného života. Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) je pripravená naplno pracovať aj počas 2. vlny pandémie. K pomoci pozýva nových dobrovoľníkov, ošetrovateľky aj opatrovateľky.

Bratislava 5. október 2020

„Naše služby zatiaľ poskytujeme, pokiaľ sme schopní, pokiaľ nám to naše kapacity a náš zdravotný stav dovoľuje. Samozrejme, dodržiavame všetky predpisy, ktoré sú nám dané, aby sme chránili nás, aby sme chránili tých ľudí, ktorí sa na nás obracajú s pomocou. Všetky preventívne opatrenia sa snažíme dodržiavať,“ informuje počas 2. vlny pandémie riaditeľ BACH Boris Hrdý.

Charita v hlavnom meste dáva opäť viac do povedomia verejnosti projekt Pošli tašku, ktorý založila na jar počas prvých prípadov nákazy vírusom Covid-19 na Slovensku. Aj po uvoľnení preventívnych opatrení projekt nestratil svoj význam, hlavne pre seniorov, ktorí ho pravidelne využívali aj cez leto. Na čo sa aktuálne zameriava projekt Pošli tašku, dopĺňa Boris Hrdý: „Dnes po všetkých nových nariadeniach, opatreniach, sprísnení a zavedení núdzového stavu, vraciame projekt Pošli tašku do pôvodného režimu. Chceme ho smerovať všetkým seniorom, ktorí sú osamotení, ktorí sú ohrozenou skupinou, ale aj zdravotne znevýhodneným občanom.“

Informovala: Mária Hvozdíková

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00