Bratislavské Hanusove Dni 2019

Bratislavské Hanusove Dni 2019
8. ročník Bratislavských Hanusových Dní, s podtitulom Koho nasledujem(e)? sa uskutoční 26. apríla až 3. mája 2019 v divadle Malá scéna STU, v Bratislave. Festival opäť prinesie do Bratislavy svetoznámych rečníkov, diskusie, prednášky a multižánrové podujatia na priesečníku kresťanstva a súčasnej spoločnosti.

Budeme hľadať odpovede na otázky, komu v našom živote veríme? Na čo sa spoliehame?  Čo je v našom živote, osobnom i spoločenskom, to najdôležitejšie? Jednoducho Koho nasledujem(e)?  Podľa riaditeľa festivalu Juraja Šústa BHD 2019 chce v tomto ročníku “konfrontovať mnohých falošných bohov (úspech, ego, verejná mienka, technologický pokrok… so skutočným Bohom.”

 

Ako hlavní rečníci na festivale vystúpia: americký intelektuál a novinár, autor svetoznámej knihy Benediktova voľba Rod Dreher, oxfordský filozof a jeden z najrešpektovanejších konzervatívnych filozofov súčasnosti profesor John Finnis, zakladateľka a prezidentska iniciatívy Culture of Life Africa, autorka knihy Target Africa – Ideological Neocolonialism in the Twenty-First Century Obianuju Ekeocha a jeden z najznámejších poľských konzervatívnych intelektuálov, zakladateľ a šéfredaktor časopisu Teologia Politiiczna Dariusz Karlowicz.

 

Bratislavské Hanusove Dni 2019

 

Bratislavské Hanusove Dni sú mestský kultúrno-akademický festival, ktorý organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa. Festival sa snaží priniesť témy, ktoré reagujú na výzvy dneška. Jeho cieľom je vyvolávať diskusiu, riešiť konkrétne problémy, pristupovať k jednotlivým oblastiam odvážne, no zároveň s pochopením a úctou. Usilujeme sa o to, aby všetky podujatia prinášali zmysel pre dnešného človeka, chceme spájať vieru s rozumom, inšpirovať pre hľadanie pravdy a ukázať, že kresťanstvo “nie je spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a skutočnou realitou.” aby diskutujúci prejavovali voči sebe a svojim názorovým oponentom rešpekt.

 

Organizátorom podujatia je Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktorého poslaním je prinášať Krista a Evanjelium do verejného života na Slovensku. Už viac ako 16 rokov sa o to usilujeme systematickou formáciou mladých lídrov a angažovaním sa pre spoločné dobro v najrôznejších oblastiach verejného života.

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+