TOP

Bratislavské Hanusove dni budú pátrať po koreňoch slovenskej identity

Hlavné mesto 25. 9. – 2. 10. 2020 opäť naplnia prednášky a diskusie kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni. Po úspešnom vydaní BHD online na jar 2020 zvolili organizátori pre hygienické opatrenia kombináciu komorných podujatí pre 40 návštevníkov v Divadle Malá scéna STU s možnosťou priameho prenosu prostredníctvom streamovacích platforiem.

Deviaty ročník sa ponesie v téme „Odkiaľ prichádzame?“. „BHD chce prispieť k pátraniu po koreňoch slovenskej identity z viacerých dôvodov. V prvom rade je to presvedčenie, že naša minulosť na nás dolieha. Potrebujeme poznať svoju minulosť, aby sme vedeli lepšie čeliť aktuálnym výzvam. Druhý dôvod, prečo sa chceme venovať identite, je, že v strednej Európe prevláda pocit, že sme ešte úplne nedobehli západ. Vnímame ho ako ideál v rôznych smeroch, ako toho, kým by sme chceli byť. Možno si pritom ani neuvedomujeme to, kým sme. Nemáme aj my zdedený poklad, ktorý by sme mali rozvíjať? Cieľom BHD je ukázať na rôznych postavách z minulosti, že sa máme kým inšpirovať,“ uvádza Juraj Šust, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa a dramaturg festivalu.

 

 

Z podujatí s náboženským zameraním odporúčajú organizátori prednášky o velikánovi 20. storočia – Jánovi Pavlovi II. – Nebojte sa! Odkaz slovanského pápeža. Diváci sa môžu tešiť na bývalú poľskú premiérku Hannu Suchockú a historičku Emíliu Hrabovec. Prednáška, spojená s diskusiou, bude ukončená otvorením výstavy o svätom pápežovi. Ďalej dávame do pozornosti diskusiu Evanjelici na križovatke? s evanjelickým generálnym biskupom Ivanom Eľkom či diskusiu Tradícia, tradicionalizmus o tzv. tridentskej omši a správnom chápaní tradície. Vystúpia Magdaléna Mačutková, Stanislav Přibil, Juraj Valúšek a Juraj Vittek.

Zo spoločenských tém prinesie BHD aj tému nastávajúcich amerických volieb. Na podujatí s názvom O čo ide v amerických voľbách? vystúpi bývalý minister vnútra – Vladimír Palko. Predmetom prednášky spojenej s diskusiou bude osoba súčasného amerického prezidenta, ale aj občianske hnutie Black lives matters či kultúrna vojna. Spoločne s nemeckou konzervatívnou katolíckou aktivistkou Sophiou Kuby si diváci budú klásť otázku, ako šíriť vieru v spoločnosti, ktorá v Boha neverí.

 

 

„Intelektuálnym vrcholom tohtoročných BHD je konferencia Odkiaľ prichádzame?. Intelektuáli, historici, filozofi, sociológovia a teológovia rôznych generácií sa budú zamýšľať nad tým, aký je príbeh slovenských dejín, a čo z toho vyplýva pre dnešok. Nájdu sa rôzne pohľady na minulosť medzi odborníkmi rôznych generácií a naprieč politického spektra?“ uvádza za produkciu Karin Rajská.

Pre milovníkov hudby nebude chýbať ani kultúra. Na koncerte NOTRE DAME sa predstaví pesničkár Peter Janků v sprievode sláčikového kvarteta ZOE.

 

 

Organizátorom podujatia je Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktorého poslaním je prinášať Krista a evanjelium do verejného života na Slovensku. Už viac ako sedemnásť rokov sa usiluje spájať vieru s rozumom duchovno-intelektuálnou formáciou mladých lídrov a angažovaním sa pre spoločné dobro v najrôznejších oblastiach kultúrneho a verejného života.

Lístky, ako aj informácie o programe, festivale a možnosti streamu sú dostupné na hanusovedni.sk/sk/bhd/.

 Komentáre