TOP

Byť misionárom doma

Neopustiť svoj domov a evanjelizovať

Môžeme byť misionármi aj vtedy, keď neodídeme z domu? Ako byť misionármi tam,
kde sme? V špeciáli prinášame rozhovor s Ivanom Kňazem – – novým riaditeľom
Pápežských misijných diel (PMD). „Každý pokrstený človek je poslaný ohlasovať
radostnú zvesť. Všade tam, kde sme,“ pozýva všetkých. Prečítate si tiež inšpiratívne
články o tom, ako byť misionárom súčasnosti a kde začať, aby sme evanjelizovali svoje
okolie i celý svet.Komentáre