TOP

Byť mužom evanjelia v 21. storočí

Žijeme v dobe, kedy sa stále viac detí v našej spoločnosti rodí mimo manželstva alebo v rozpadnutých rodinách. V dobe, kedy krivka rozvodovosti stúpa a počet tých, ktorí vstupujú do manželstva klesá. V dobe, kedy jedno z piatich vyhľadaní zadaných do mobilných telefónov je vyhľadávanie pornografického obsahu. V dobe, keď je chirurgickým zákrokom a hormonálnou „liečbou“ možné zmeniť svoje pohlavie a je žiaducejšie hovoriť viac o rovnosti medzi mužmi a ženami, ako o ich rozdieloch a vzájomnom dopĺňaní sa. Čo to v tejto dobe znamená byť mužom evanjelia a ako nám v tom môže pomôcť tesár, ktorý žil 2000 rokov dozadu kdesi na území dnešnej Palestíny a Izraela, a dokonca nemal ani vlastné deti?

Svätého Jozefa Cirkev oslovuje menami ako Ochranca svätej Cirkvi, Postrach zlých duchov či Preslávny potomok Dávidov. Ale prečo je to tak? Z akého dôvodu pápež František pridal jeho meno aj do Rímskeho misálu, aby sa spomínalo pri každej sv. omši a prečo tento rok vyhlásil špeciálny rok sv. Jozefa? Možno práve preto, že akési všeobecné povedomie o tom, čo znamená byť mužom, je dnes ohrozené viac, ako kedykoľvek predtým. Možno preto, lebo Jozef môže byť aj pre nás, mužov 21. storočia vzorom cností, ktoré robia z chlapca muža. Vzorom vlastností, ktoré by chcela na svojom manželovi, otcovi či bratovi vidieť každá žena.

 

 

A práve preto prichádzame s ponukou spoločne sa modliť a uvažovať v tomto čase nad podstatou mužskosti a cností, ktoré k nej patria spolu so svätým Jozefom. Okrem neho nás na tejto ceste budú sprevádzať muži, ktorí už prešli časť svojej životnej cesty a sú ochotní podeliť sa so svojimi skúsenosťami a myšlienkami, ktoré môžu byť obohatením a povzbudením pre nás ostatných. Koniec koncov, je to jeden z podstatných prvkov mužskosti – nekráčať sám, prežívať život v spoločenstve iných mužov a učiť sa jeden od druhého. Preto sme pre vás pripravili sériu zamyslení pod názvom „Jozef 2.1“. Muži a osobnosti, ktoré majú čo povedať, budú na pozadí jednotlivých zvolaní litánií k sv. Jozefovi uvažovať o tom, čo to znamená byť mužom Evanjelia v 21. storočí a ako sa ním stať. Začíname dnes a skončíme na sviatok Jozefa robotníka. Veríme, že aspoň niektorým z nás pomôžu tieto zamyslenia aktualizovať svoju mužskosť a stať sa novou, kvalitnejšou verziou seba. Požehnaný rok svätého Jozefa všetkým!

 

Autor: František Bartek, spoluautor projektu Catholic Gentlemen’s Club

 Komentáre