Červená streda: Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete

Červená streda: Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete
Aj v novembri tohto roka budú stovky katedrál, kostolov, pamiatok a verejných budov po celom svete osvetlené načerveno. Ide o súčasť medzinárodnej kampane, ktorej cieľom je upozorniť na prenasledovanie kresťanov a dodržiavanie náboženskej slobody vo svete.

Slovenská kancelária ACN upozorňuje na skutočnosť, že za svoju príslušnosť ku kresťanstvu je utláčaný každý siedmy kresťan. Denne pre svoju vieru v Krista umrie až 11 ľudí.

Podľa aktuálnej Správy o stave náboženskej slobody vo svete žijú dve tretiny svetovej populácie v krajinách, kde sa právo na náboženskú slobodu vážne porušuje.

Kampaň iniciovala pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v roku 2015 a odvtedy sa každoročne opakuje v mnohých krajinách sveta.

Dr. Thomas Heine-Geldern, výkonný prezident ACN, uviedol, že kampaň vysiela „jasné posolstvo solidarity s prenasledovanými kresťanmi na celom svete“. Ide o spôsob, ako „dať našim projektovým partnerom hlas, ako dať hlas tým, ktorí sú tragicky poznačení dôsledkami prenasledovania“. Podľa neho je „pre nás slobodné praktizovanie náboženstva jedným zo základných pilierov liberálnej demokracie. Každú formu diskriminácie z dôvodu náboženskej príslušnosti preto treba rozhodne odmietnuť“.

Mnoho budov na celom svete sa symbolicky rozsvieti načerveno – farbou, ktorá symbolizuje krv mučeníkov. Nasvietené budú katedrály v Kanade či Bazilika Sacré-Coeur v Paríži. V Austrálii červené svetlo zaplaví budovy škôl v šiestich katolíckych diecézach, v Belgicku budú tí, ktorí sa zapoja do kampane, zapaľovať za prenasledovaných sviečky.

Na Slovensku sa rozsvietia načerveno Bratislavský hrad a Most SNP, katedrála v Žiline, Dóm svätej Alžbety v Košiciach, bazilika i katedrála v Trnave, hrad v Nitre, Spisšká kapitula i Mariánska hora, a mnoho ďalších.

Počas novembra sa budú kresťania na Slovensku i na celom svete stretávať, aby sa modlili za svojich prenasledovaných bratov a sestry.

Viac informácií o Červenej strede nájdete na www.cervenastreda.sk, kde sú dostupné aj materiály na stiahnutie.

 

Informovala: Lucia Froncová

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00