Červený bude Bratislavský hrad, Most SNP, i socha v oravskom Kline. Slovensko pridáva svoj hlas k celosvetovej akcii

Červený bude Bratislavský hrad, Most SNP, i socha v oravskom Kline. Slovensko pridáva svoj hlas k celosvetovej akcii
Slovensko sa pripojí k mnohým krajinám sveta, aby poukázalo na ľudí, ktorí trpia pre svoje náboženské presvedčenie. Vo svete sa červenou farbou rozžiaria budovy a chrámy v Austrálii, Kanade, na Filipínach, v Spojenom Kráľovstve i Holandsku.

Červená streda sa bude konať 24. novembra 2021 vo večerných hodinách. Pripoja sa k nej verejné objekty celoslovenského i lokálneho významu.

Realita prenasledovania pre náboženské presvedčenie vo svete je alarmujúca. Až 5,2 miliardy ľudí žije v krajinách, kde im sloboda vierovyznania nie je zaručená. Správa o stave náboženskej slobody vo svete, ktorú každé dva roky publikuje nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi sa zameriava na stav všetkých vierovyznaní.

„Opakovane sa potvrdzuje, že najviac prenasledovaní sú kresťania, čo je informácia, ktorá mnohých prekvapí. V súčasnosti viac ako 300 miliónov kresťanov zažíva rozličné formy porušovania náboženskej slobody – od neznášanlivosti po priame prenasledovanie, násilie, zotročovanie. Mnohí sú utečencami alebo žijú pod hranicou chudoby. Až 70 percent nábožensky motivovaných útokov sa deje práve na kresťanoch, veľké utrpenie zažívajú aj Rohingovia a Ujguri“, vysvetľuje Miroslav Dzurech ml., riaditeľ slovenskej kancelárie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Denne pre svoju vieru umiera vo svete až 11 kresťanov. Najčastejšou príčinou sú autoritárske režimy, islamský extrémizmus a etnicko-náboženský nacionalizmus.

„Tieto isté skutočnosti opakovane ukazujú aj iné medzinárodné štúdie. Priveľké množstvo ľudí na svete trpí pre svoje vierovyznanie a nie je správne o tom mlčať. Pozývame všetkých spomenúť si na Červenú stredu na tých, ktorí nie sú ani v roku 2021 vo svojom náboženskom postoji slobodní – ba priam musia preň často i trpieť a umierať. My môžeme byť ich hlasom,“ dodáva Dzurech ml.

Podľa Správy o stave náboženskej slobody vo svete sa v niektorých krajinách situácia zhoršuje každým rokom.

 

Verejné budovy, ktoré budú po zotmení vysvietené na červeno (väčšina o 18:00):

 • Bratislavský hrad
 • Most SNP v Bratislave
 • Martineum v Bratislave (zázemie Dómu sv. Martina)
 • Dóm svätej Alžbety v Košiciach
 • Katedrála svätého Martina, Spišská kapitula
 • Katedrálna svätého Jána Krstiteľa v Trnave
 • Bazilika svätého Mikuláša v Trnave
 • Mestská radnica v Trnave
 • Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice v Trnave
 • Katedrála svätého Emeráma v Nitre
 • Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline
 • Mestská veža v Banskej Bystrici (overujeme)
 • Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade
 • Kostol sv. Egídia v Poprade
 • Farský kostol Všetkých svätých v Ludrovej
 • Kaštieľ v Ivanke pri Dunaji
 • Kostol sv. Juraja vo Svätom Jure
 • Socha Krista v obci Klin
 • Bazilika Svätého Kríža v Kežmarok
 • Svätyňa Božieho milosrdenstva v Smižanoch

 

Viac informácii na:

www.cervenastreda.sk

Lucia Froncová, vedúca komunikácie: [email protected]

 

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (Aid to the Church in Need) je celosvetová dobročinná organizácia, ktorá od roku 1947 pomáha trpiacim a prenasledovaným. Zastúpenie má v 26 krajinách sveta a ročne podporí viac ako 5 000 projektov konkrétnej a adresnej pomoci komunitám, ktoré trpia.

 

Titulná snímka: Martin Heško

 

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00