Chodí po centre Bratislavy a spovedá. Stačí sa len pristaviť, vraví kapucín

Chodí po centre Bratislavy a spovedá. Stačí sa len pristaviť, vraví kapucín
Prechádzku vo voľnom čase spája kňaz Tadeáš s duchovnou službou pre okoloidúcich.

Nielen verejné bohoslužby, ale aj vysluhovanie sviatosti zmierenia je v súčasnosti obmedzené. Ľudia sa nemôžu zhromažďovať, a tak je individuálna dohoda s kňazom jedinou možnosťou, ako momentálne vyznať hriechy a dostať rozhrešenie.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00