TOP

Činí vás manžel šťastnou?

Nikto nečakal takúto odpoveď – ani jej vlastný manžel!

Autor: Sábias Palabrasová

Na Univerzite Fresno v Kalifornii zorganizovali seminár pre páry. Prednášajúci chcel zapojiť publikum a tak sa istej ženy spýtal: „Činí vás manžel šťastnou? Skutočne šťastnou?“

Manžel zdvihol hlavu, úplne istý sám sebou. Vedel, že odpoveď jeho manželky bude kladná, nikdy sa nesťažovala. A predsa odpovedala jasným kategorickým nie: „Nie, nie manžel ma činí šťastnou!“

Manžela to vykoľajilo, no ona pokračovala:

„Manžel ma nikdy nečinil a ani nečiní šťastnou. Ja som šťastná. Šťastná či nešťastná – to nezáleží od neho, ale odo mňa. Moje šťastie závisí od jedinej osoby, mňa samej. To ja sa rozhodujem, či budem v akejkoľvek životnej situácii šťastná. Keby moje šťastie záviselo od niekoho iného alebo nejakej veci či okolnosti, bola by som v poriadnej kaši.

 

 

Nič nie je stále – ľudská bytosť, bohatstvo, telo, podnebie, vôľa, potešenie, kamaráti, duševné či telesné zdravie. A tento zoznam je nekonečný. Musím sa rozhodnúť byť šťastná bez ohľadu na všetko ostatné. Či je môj dom plný, alebo prázdny – som šťastná! Či odchádzam sama, alebo s niekým – som šťastná! Či zarábam dobre, alebo nie – som šťastná!

Už som vydatá, no aj ako slobodná som bola šťastná. Spomínam si na udalosti, ľudí, situácie. Vďaka nim si môžem, ale aj nemusím spomenúť na chvíle šťastia či smútku. Aj keď umrie niekto, koho som mala rada, som šťastná bytosť, ktorá prechádza nevyhnutným obdobím smútku.

Učím sa vďaka skúsenostiam, ktoré sú pominuteľné, a žijem tie večné – lásku, odpustenie, pomoc, porozumenie, prijatie, utešenie.

Niektorí vyhlásia: dnes nemôžem byť šťastný, lebo som chorý, lebo nemám peniaze, lebo je príliš teplo, lebo je príliš zima, pretože niekto mi ublížil, pretože kamarát ma už nemá rád, pretože som sa nedokázal ohodnotiť, pretože manžel je iný, než som dúfala, pretože deti niečo vyviedli, pretože nevychádzam s priateľmi, pretože ma nezaujíma moja robota…

Mám rada svoj život. Nie preto, že je ľahší ako životy druhých. Ale preto, že som sa rozhodla byť šťastná, a jedine ja som zodpovedná za svoje šťastie. Keby som chcela preniesť tú zodpovednosť na manžela (či na niečo iné), zaťažila by som ho bremenom, ktoré mám niesť sama. Život je oveľa ľahší. A vďaka tomu mám už roky šťastné manželstvo.“

Poučenie príbehu? Určite ste ho už uhádli:

Nikdy nezverte do druhých rúk takú veľkú zodpovednosť, ako je vaše šťastie. Buďte šťastní – či je teplo a či zima, keď ste chorí, aj keď nemáte peňazí, keď vás niekto zranil, nemá vás rád či vás nedocenil. Je to rada pre každého.Komentáre