Čo chýba snúbencom pri príprave do manželstva?

Čo chýba snúbencom pri príprave do manželstva?
Sú často vzdelaní, šikovní, scestovaní a úspešní. No napriek tomu nie sú pripravení do manželstva vstúpiť. Čo teda nemajú?

Chýba im, že nemali tých tri až sedem ďalších súrodencov ako prípravu, na ktorých by sa boli „obrusovali“, učili riešiť škriepky, konflikty, delili sa so všetkým, čo majú, vedľa ktorých by existovali, a teda boli na svete s niekým iným, ako iba so svojím „ja“. Chýba im solídne vedomie, prečo majú mať deti a dôsledné sprevádzanie, ako zodpovedne spolupracovať pri (nad)prirodzenom plánovaní rodičovstva. Samotné poučenia alebo teoretické vedomosti nestačia.

Anna Kováčová, psychiatrička, Bratislava

 

V prvom rade som veľmi vďačná za veľký pokrok, ktorý sa na Slovensku udial v oblasti predmanželskej prípravy počas posledných rokov aj vďaka projektu www.domanzelstva.sk. Zároveň si dovolím poukázať na jeden dôležitý moment, ktorý by mal potenciál urobiť prípravu ešte účinnejšou. Ide o prítomnosť skúseného sprevádzajúceho manželského páru. Bolo by úžasné, keby mali všetci snúbenci svoj sprevádzajúci, môžeme ho nazvať aj mentorský manželský pár, ktorý by sa s nimi pravidelne stretával počas celého obdobia príprav a zároveň by im zostal k dispozícii i po uzatvorení manželstva. Šlo by o pár, ktorý už má niečo za sebou, dokáže snúbencom načúvať, deliť sa o svoje skúsenosti, nadobudnutý nadhľad a je im oporou v časoch kríz, ktoré skôr či neskôr prídu. V zahraničí už fungujú farnosti, ktoré tento model využívajú. Stálo by za to inšpirovať sa nimi.

Andrea Mikolášiková, bývalá riaditeľka portálu www.zastolom.sk

 

Čo chýba snúbencom pri príprave do manželstva?

 

Pozorujem, že mladým najviac chýba tzv. vzdialená príprava na manželstvo. Chýba im dostatočný čas prežitý s otcom a s mamou, ktorí sa majú radi. Zažiť, čo všetko znamená byť dobrým manželom a dobrou manželkou a prečo. Zažiť obdarovanie v rozdielnosti, úctu a vychádzanie zo seba ako skutočný prejav lásky a domov, kde som vždy prijatý. A chýba im poznanie zmyslu a cieľa tejto cesty životom.

Viera Václavová, koordinátorka Komisie pre rodinu pri KBS

 

Mladým chýba: vzor žitia manželstva v ich rodinách, aj okolo nich, skôr vidia páry v kríze, rozpadajúce sa, rozvedených, znovuzosobášených. Chýba permanentná formácia v malom spoločenstve. Služba prostredníctvom zapojenia sa do animácie detí v rodinnom spoločenstve alebo na akciách pre rodiny. Počúvanie, čítanie o povolaní k láske, k úlohám muža a ženy, o kráse a poslaní, ku ktorému nás volá Boh. A štúdium Teológie tela – alebo to už je vysoký level?

Jarka Václavová, lektorka KPM, Topoľčany

 

Mnohí nepoznajú duchovné a duševné vlastnosti partnera, nepoznajú, aký má Boh s manželstvom plán, a teda ho ani vedome nenapĺňajú.

Don Jozef Luscoň, saleziánsky kňaz

 

Čo chýba snúbencom pri príprave do manželstva?

 

Snúbencom pred manželstvom chýba vedenie k predmanželskej čistote.

Andy a Peťo Hornáčkovci, lektori KPM, Most pri Bratislave

 

Pokora (pred Bohom) a úcta (voči sebe samému i navzájom). Nezdá sa mi, že by sa za posledné desaťročia príliš zmenil v týchto veciach postoj mužov, ale mladé ženy (česť výnimkám) veľmi zľavili z túžby po predmanželskej čistote vzťahu.

Ivan Wallenfels, kresťanský gynekológ, Žilina

 

Snúbenci sú často prekvapení, keď im vysvetľujeme prirodzené aspekty fungovania manželstva – svet ich v tomto často popletie. Mnohí nechápu, čo je to žiť čisto – sviatostne, aj keď prikázania poznajú a sú veriaci. Nevedia spojiť „bežný“ život so životom viery. Chýba im vedomosť, že na manželstvo sa treba poctivo pripravovať a v manželstve sa stále (nepretržite) snažiť o budovanie vzťahu.

Dada a Vlado Jackovci, lektori KPM, Košice

 

Čo chýba snúbencom pri príprave do manželstva?

 

Snúbencom podľa mňa často chýba trpezlivosť a čistota. Vo vlastnej rodine sa mnohokrát nenaučili dobre komunikovať a zvládať vlastné emócie. Tiež vidím veľké  medzery v efektívnom riešení konfliktov a v tom, aby sa dokázali pozerať aj na záujmy druhého jeho pohľadom. A toto všetko sa potom prejavuje často aj v ich snúbeneckom vzťahu a následne v manželstve. No práve prácu na vzťahu považujem za najefektívnejšiu počas snúbenectva, pretože v manželstve už je človek menej motivovaný niečo na sebe zmeniť a chce potom meniť už len toho druhého.

Mário Schwarz, psychológ, Trnava

 

Pri príprave snúbencov zisťujeme, že ani mnohí veriaci ľudia vlastne nevedia, čo znamená, že ich manželstvo bude sviatosťou, že Boh vytvorí s nimi aj medzi nimi celkom novú „jednotu“ a že z toho vyplýva pre nich mnoho praktických záväzkov, ale aj more požehnania. Mnohí vidia len pekný obrad v kostole. Chýba osobný vzťah k Bohu a praktické žitie viery. Vnímame, ako myslenie snúbencov ovplyvňuje konzumný spôsob života a porovnávanie sa, ktoré len posilňuje „zdieľanie“ všetkého na sociálnych sieťach. Z toho často vyplýva túžba „nezaostávať“ a mať alebo zažiť stále viac. Chcú mať všetko hneď a bez námahy, tak sa nákupy (nielen bytov) častejšie riešia cez pôžičky, ale tie je nutné splácať niekedy ďalšie desiatky rokov a žiť skromnejšie, na čo nie sú vôbec pripravení. Na spoločný aj osobný čas útočia moderné technológie, a tak sa nám stalo, že snúbenci ako spoločného koníčka uviedli pozeranie videí, počítačové hry alebo televízor. Nie je veľa párov, ktoré sa v rámci chodenia zamýšľajú nad hierarchiou hodnôt a nad víziou svojho spoločného života aj v inom rozmere, ako je len práca, bývanie a deti. Máme pocit, že nie veľa párov vstupujúcich do manželstva má vybudované pevné vnútorné odhodlanie, že pre spoločné dobro alebo dobro toho druhého bude každý z manželov ochotný obetovať sa, vzdať sa v potrebnej miere niečoho, čo mám rád, čo je mi príjemné a na čo som zvyknutý.

Dodo a Simona Predáčovci,  lektori KPM, Zlaté Moravce

 

Čo chýba snúbencom pri príprave do manželstva?

 

Aké sú manželstvá a rodiny, taká je spoločnosť; taká je mládež, snúbenci, kňazi…

Preto je nutné predovšetkým modliť sa a pracovať na dobrých manželských vzťahoch.

Snúbencom chýba poznanie o spiritualite sviatosti manželstva, o prítomnosti milujúceho Ježiša v každom momente ich spoločného života, aj v krásnych chvíľach, aj keď sa hádajú. Pred vstupom do manželstva je mimoriadne vhodné, aby počuli svedectvá manželov o ich živote z viacerých pohľadov. Spoznať ich lásku v odovzdanosti, v jednote a prijatí toho druhého. Preto vítam rozhodnutie o. arcibiskupa Zvolenského o celoplošnej príprave snúbencov s 9. témami s kňazom a manželmi v celej našej arcidiecéze.

Monika Jucková, riaditeľka Centra pre rodinu BA diecézy, Bratislava

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00