Čo láka muža vziať si ťa za ženu?

Čo láka muža vziať si ťa za ženu?
Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo muži chcú nájsť vo svojej budúcej manželke? Alebo možno ste muž a už ste s niekoľkými ženami chodili, ale nikdy ste necítili, že to je práve tá, s ktorou by ste sa chceli oženiť.

Autor: John Filet

Keď som sa pozrel na svoj vlastný vzťah s manželkou a vzťahy ľudí okolo mňa, uvedomil som si, že sú tri znaky, podľa ktorých poznať, či je to u vás to pravé orechové.

Súcit

Nič tak neroztopí mužské srdce ako žena, z ktorej vyžaruje láska a súcit k druhým. Keď som v jeden víkend stretol svoju manželku Deboru, uchvátilo ma na nej jedno – jej veľké srdce. (A tiež som si myslel, že je neuveriteľné krásna, čo je stále plus…) No keď som sa dozvedel o jej misijnej práci pre siroty v krajinách Stredného východu a o jej práci s problémovou mládežou v Spojených štátoch, uchvátilo ma to najviac zo všetkého. Nebola ten typ, čo o problémoch len hovorí. Ona nimi žila.

Pravý súcit je pre muža atraktívny práve preto, lebo vyviera priamo z Ježišovho srdca. Keď ľudské srdce naplní Božia láska, začne pretekať všetkými oblasťami jej života a ovplyvňovať aj ľudí v okolí. To mi na mojej manželke udrelo do očí. Nedávala lásku len preto, aby ju aj ona dostala. Tá láska bola nadpozemská, ktorú dávala zadarmo pre to, čo v jej živote urobil Boh. Toto samo osebesvedčilo o tom, akým typom manželky jedného dňa bude.

 

Čo láka muža vziať si ťa za ženu?

 

Mať smer

Všetci kráčame životom a našou nádejou je, že raz budeme kráčať s niekým bok po boku. No faktom ostáva, že osoba, ktorá skončí po vašom boku, bude mať veľký vplyv na ďalšie smerovanie vášho života. Kľúčovou vlastnosťou budúcej manželky je mať smer.

Smerovanie sa nemusí týkať profesie (napríklad jej túžba stať sa odborníčkou v neurochirurgii či veľkou advokátskou rybou) a tiež nie je synonymom toho, koľko zarobí peňazí a aká bude úspešná.

Mať smer znamená uvedomiť si, aké talenty Boh človeku nadelil a prečo je na tomto svete. A týmto smerom sa potom vydá celým svojím srdcom.

Keď som stretol Deboru, pracovala na strednej škole ako výchovná poradkyňa. Aby som bol čestný, nevedel som o tom takmer nič. Ale ako o svojej práci hovorila, videl som v jej očiach nadšenie a vášeň. Teraz, o desať rokov neskôr, mám veľký rešpekt k jej práci, pretože vidím dôsledky toho, čo robí, v životoch iných.

Dôležitá vec, čo sa týka smerovania, je, že prekračuje hranice vašej kariéry. Je to o pochopení toho, čo vám Boh dal ako schopnosť robiť, a o tom, aby ste to robili dobre – či už ide o vašu kariéru, duchovný úrad alebo vzťahy. Dodnes vidím, ako Deb  kráča svojím životom v smere, ktorý jej určil Boh. Pracuje ako terapeutka, vykonáva pastoráciu formou internetovej stránky a pri našich deťoch sa snaží byť takou mamou, akou ju Boh povoláva, aby bola.

 

Sebavedomie

Nikto nie je atraktívnejšíako žena, ktorá má jasno v tom, kým je, a pozná svoju hodnotu. Myslím si, že jedným z najväčších problémov, ktorému dnes čelia ženy, je kríza identity, ktorú spôsobujú médiá, filmy a celý zábavný priemysel. Ale to najkrajšie, čím žena môže byť, je byť zaobalená v porozumení svojej skutočnej hodnoty. Tej hodnoty, ktorú jej dal Boh a nikto jej ju neodníme. Nepopierateľne, je na tom čosi atraktívne, pretože- povedzme si úprimne -je to zriedkavé. Všetky tie retušou vylepšené fotografie žien, ktoré vidíme všade okolo nás, sú veľmi vzdialené tomu, čo zbožní muži pokladajú za príťažlivé. Pevne verím, že čoraz viac žien si uvedomí, že sú krásne už len preto, lebo sú svojou mysľou, telom a dušou utvorené na Boží obraz. A dúfam, že túto krásu začnú žiť.

Poznámka pre mužov: Neupadnite do klamstiev pornografie a neuverte tvrdeniu, že žena je krásna len preto, lebo spadá do štandardov spoločnosti. Taká krása je povrchná, neprežije celoživotné vzostupy i pády v manželstve a pri výchove detí.

Keď som prvýkrát uvidel svoju ženu, pomyslel som si, že je to tá najkrajšia žena, akú som kedy stretol. Nepopieram, priťahovala ma. No síce jej vonkajšia krása uchvátila moje oko, bola to jej vnútorná krása a identita v Kristovi, ktoré vyhrali moje srdce. „Spanilosť je klam a krása – daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána…“

Pre všetkých mužov hľadajúcich ženu, ktorá je už zrelá na vstup do manželstva alebo sa na to pripravuje, odporúčam, zapamätajte si toto: príprava na manželstvo je oveľa náročnejšia než sa jednoducho zobrať. Vlastne, je to o stávaní sa tým všetkým, k čomu ťa Boh povolal byť.

Zdroj: crosswalk.com

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00