Čo majú spoločné futbalisti Spartaka, Francúzsko, charita a kaviareň?

Čo majú spoločné futbalisti Spartaka, Francúzsko, charita a kaviareň?
Zmysluplné aktivity a projekty sú niečím, čo osloví a zaujme – rovnako to platí o kaviarni Trnavskej charity, ktorú uviedli do prevádzky 9. mája 2019.

Foto: Mária Kohutiarová

Kto má rád Trnavu a pozná jej pešiu zónu, vie, koľko sa toho odohráva vo vnútorných dvoroch a uličkách vedúcich z nej kamsi dovnútra. Jeden z takýchto priestorov hneď na začiatku pešej zóny, vedľa kostolíka svätej Heleny, má k dispozícii aj Trnavská arcidiecézna charita.

Ak ste tam donedávna prechádzali cez dvor do opravovne obuvi a nič vám tam neprišlo zvláštne, od piatku 9. mája 2019 dvor medzi budovami vyzerá určite inak. Charita rozšírila svoju pôsobnosť na prevádzkovanie komunitnej kaviarne, ktorá je trošku iná ako tie ostatné, akokoľvek pekné a príjemné na pešej zóne.

 

Čo majú spoločné futbalisti Spartaka, Francúzsko, charita a kaviareň?

 

Zaujme vás nielen jednoduchý ekoštýl zariadenia z recyklovaných paliet od paletového múrika s vysadenými kvietkami a bylinkami až po sedenie, ale aj fakt, že je to jeden z mála priestorov, kam si môžete doniesť svoje vlastné jedlo, zohriať si ho a zjesť inak ako na papieroch pri počítači. Priestor je otvorený dojčeniu, prebaľovaniu a hraniu detí aj ich aktivitám, nakoľko ponúka aj blízke miesto na tvorivé dielne. V ponuke je káva a čaj, podľa zváženia za dobrovoľný príspevok, hoci sa potešia plnej sume uvedenej v cenníku.

Osobitosťou kaviarne je okrem výsostne domáceho, príjemného prostredia (svoje robí  starý kredenc či stolík na stolovanie spod starého šijacieho stroja) aj fakt, že kaviareň funguje na báze dobrovoľníkov, ktorí sa o ňu starajú a slúžia v nej. Konkurz na nich sa stále nekončí – teda ak máte kúsok času a ešte väčší kus dobrého srdca, určite sa vám v charite potešia.

 

Čo majú spoločné futbalisti Spartaka, Francúzsko, charita a kaviareň?

 

A prečo sme spomínali futbalistov Spartaka a Francúzsko? Pretože tí prví sa rozhodli podporiť finančne vznik tohto projektu a vidia ho ako zmysluplný a potrebný. Tí druhí – respektíve študenti z francúzskeho lýcea, z družobnej školy Gymnázia Angely Merici, svoju cestu na Slovensko merali aj preto, aby pomohli doladiť priestory kaviarne pred otvorením svojou dobrovoľníckou prácou.

My nemusíme chodiť ďaleko – ani po dobrú kávu či čaj, ani po dobrú spoločnosť k tomu, ani po možnosť byť nápomocný dobrej veci.

Isté je, že charita je viac ako len starostlivosť o núdznych – je to láska v praxi, ktorá má byť vždy kreatívna!

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00