Čo môže spôsobiť Pochod za život

Čo môže spôsobiť Pochod za život
V roku 2013 bolo všetko pripravené na ratifikáciu Istanbulského dohovoru a zrazu sa ratifikácia neudiala. Keď sa potom v januári 2014 na jednom expertnom rokovaní agílne feministky pýtali jedného z ministrov, prečo neratifikovali Istanbulský dohovor, on odpovedal:

Vy ste videli, čo sa dialo v septembri v Košiciach? (prvý Národný pochod za život, pozn. autorky). Vy si myslíte, že keď proti nám ide 80 tisíc ľudí, že my môžeme ratifikovať Istanbulský dohovor?

Takú silu má naša manifestácia podpory životu.

Teraz je najdôležitejšie prísť. Bude to zaujímavé, bude to pekné, bude to silné. Príďte v nedeľu do Bratislavy. Napriek prekážkam, ktoré sa Vám teraz zdajú veľké, napriek tomu, že sa Vám to možno nezdá až také podstatné. Príďte.

Naša sila sa v nedeľu prejaví v kvantite. Nie vždy je to tak, ale tentokrát to platí. Teraz je najdôležitejšie prísť. Čakáme Vás na Pochode za život.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00