Čo nás môže naučiť svätý Jozef?

Čo nás môže naučiť svätý Jozef?
Svätý Jozef je v Cirkvi jedným z najuctievanejších, ale zároveň aj rovnako málo poznaným svätcom. Aj napriek tomu, že stál tak blízko pri Ježišovi, o jeho živote nevieme až tak veľa. V čom však môže byť vzorom pre každého z nás?
1. POČÚVAL BOHA

Neviem, ako ty, ale ja osobne mám často problém počúvať Boha. Často sa prichytím pri modlitbe, že Bohu neustále niečo predkladám, ale akosi zabúdam byť len tak ticho a snažiť sa v tom všetkom počúvať Boží hlas. Svätý Jozef bol však úplne iný. Aj keď mal vlastné plány a túžby, naplno vnímal to, čo mu Boh povedal. A v tom môže byť vzorom aj pre každého jedného z nás. Čokoľvek práve prežívaš, odovzdaj to v pokoji Bohu. A potom sa ho pokús vo všetkom počúvať. Aj keď budeš mať ťažkosti, popros o príhovor svätého Jozefa, aby ťa naučil, ako načúvať Božiemu hlasu v tebe a v tvojom okolí.

 

2. KRÁČAL ODVÁŽNE

Každý z nás má rád bezpečie a istoty. Ak ťa niekto ubezpečí o tvojich zámeroch, je to veľmi potešujúce. V živote však vždy nevieme, ako veci dopadnú. Možno ťa trápi choroba, dlhodobo si hľadáš prácu, alebo máš problémy v osobnom, či rodinnom živote. Svätý Jozef ťa však môže naučiť, ako prijať aj takéto ťažkosti. Aj on často nevedel, čo ho čaká, keďže Boh ho pozval do skutočne odvážnych plánov. Mal, napríklad, prijať za ženu dievča, o ktorom sa dozvedel, že už čaká dieťa, neskôr bol pozvaný ísť s rodinou do miest, ktoré možno až tak dobre nepoznal… No napriek tomu vždy kráčal odvážne, s pohľadom upretým na Boha.

 

3. NEBÁL SA RISKOVAŤ

Niekto v živote s obľubou prijíma nové výzvy a rád riskuje, iný má radšej poriadok a pokoj. Nevieme, k akej skupine ľudí patril svätý Jozef, ale určite si môžeme byť istí, že aj napriek tomu riskoval. Aj keď ľudia o ňom porozprávali možno všeličo a sám nevedel, či jeho rodina nebude niekedy vystavená nebezpečenstvu – riskoval, napriek všetkým svojim obavám a išiel naplno do plánov, ktoré mu zveril nebeský Otec. Aj ty stojíš pred rôznymi výzvami? Okolie ťa možno odrádza od ich naplnenia. Neboj sa však zariskovať. Pros o príhovor svätého Jozefa, aby ti ukázal, že aj napriek rečiam ľudí má zmysel naplniť plány, do ktorých ťa volá náš Boh.

4. BOL OPOROU

Pre mnohých bol svätý Jozef možno úplne obyčajným mužom, no pre Boha nie. Možno nemal svaly „ako Schwarzenegger”, ale pre Máriu a Ježiša bol tým najlepším ochrancom – pretože si ho zvolil sám Boh. Niekedy sa aj nám stane, že sa ocitneme v situáciách, kedy máme byť pre niekoho oporou. Ľudia sa nám zveria so svojimi ťažkosťami a dúfajú, že im aspoň o kúštik pomôžeme niesť ich bremeno. V duchu sa možno trápiš, ako danému človeku pomôžeš, sám nevieš, ako čo najlepšie pomôcť. Aj v takom prípade zvolávaj svätého Jozefa. V ľudských očiach možno nebol dokonalý, v tých Božích však bol najsilnejšou oporou pre svätú rodinu. Pros teda svätého Jozefa, aby si aj ty dokázal byť oporou pre tvojich blízkych a priateľov, ktorí to najviac potrebujú.

5.BOL VERNÝ V PRÁCI

Aj ty máš v živote činnosti, ktoré veľmi nemusíš, ba priam ich až neznášaš? Ja, napríklad, nemusím niektoré domáce práce a určite aj ty máš niečo, čo by si najradšej vo svojom živote vynechali. 🙂 Svätý Jozef nám však môže byť veľkým vzorom, ako dokázal verne vykonávať svoju prácu. Aj keď bol pestúnom samého Boha, nenechal svoje povinnosti bokom s argumentom, že nebeský Otec sa postará… Pracoval tvrdo a usilovne ako stolár, čím bol vzorom aj samému Ježišovi, keďže s ním v dielni spoločne pracoval. Ak budeš najbližšie trpieť kvôli nejakej pracovnej činnosti, ktorá ti príde úplne zbytočná, pros o silu svätého Jozefa a obetuj túto prácu za niekoho, kto ťa v tvojom okolí prosil o modlitby, alebo ich naliehavo potrebuje.

POSOLSTVO SVÄTÉHO JOZEFA

Život svätého Jozefa stále zahaľuje rúško tajomstva. Nevieme, ako do detailov vyzeral jeho život, či ako fyzicky vyzeral. Dokonca aj vo Svätom písme nachádzame len pár pasáží, kde sa cituje jeho osoba a život. No aj vďaka týmto úryvkom sa nám, veriacim, aspoň čosi o ňom zachovalo. Buďme teda nebeskému Otcovi vďační za dedičstvo posolstva, ktoré nám svätý Jozef svojím život zachoval. A v deň spomienky na jeho život, 19. marca, si naňho skúsme o čosi viac spomenúť vo svojich modlitbách. Možno aj vďaka jeho vzoru sa o čosi viac priblížime k nášmu nebeskému Otcovi. Tak teda prosme spoločne: „Svätý Jozef, oroduj za nás!“

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00