Čo pomáha slovenským mužom víťaziť?

Čo pomáha slovenským mužom víťaziť?
Ako biblickí izraeliti, aj dnešní muži majú svoje „egypty“ – oblasti, v ktorých cítia, že potrebujú vyslobodenie. Niektorí sa odhodlajú k exodu a vydajú sa na cestu. Našťastie na to nie sú sami. Posilu do ďalších kilometrov, ďalších zápasov, môžu načerpať cez kurzy, duchovné cvičenia či konferencie. Niektoré z nich predstavujeme a rozprávame sa s Martinom Janusom, iniciátorom a koordinátorom projektu Otcova stodola, ktorý sa s nami podelil o svoje skúsenosti zo služby mužom.

Exodus. Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka vyslobodzujúci odchod izraelského ľudu z Egypta. Mužské exody, vyslobodzujúce výpravy mužov z ich vlastných „egyptov“ za zasľúbeným životom v plnosti. Možno by sme tiež mohli povedať za životom, aký pre nich od začiatku Boh Otec sníval. Za pravdou o nich samých, za životom Božích kráľovských synov.

O tom, aké egypty držia v zajatí mužov dneška, a o tom, ako sa z nich zaručenými piatimi krokmi vyslobodiť, sa dnes hojne dočítame nielen v angličtine, ale aj našej rodnej slovenčine. A to je úžasné. Pretože pár generácií dozadu muži také šťastie nemali. Pretože, ako sa hovorí, najhoršie je začať. A v našej spoločnosti to už začalo. Premena starých Adamov na nových.

A aj vďaka tomu to tu stále viac vonia Ním a Kráľovstvom. V školstve, kultúre, politike, športe…

 

Čo pomáha slovenským mužom víťaziť?

 

ONLINE AJ OFFLINE

Nielenže majú slovenskí muži k dispozícii hojnosť literatúry – v ponuke sú už aj kurzy, tréningové programy, duchovné cvičenia, konferencie, semináre, workshopy či pastoračné centrum pre mužov.

Aktuálne sa dá pregoogliť napríklad k online kurzu Pevný ako skala z dielne Godzone academy. „Tento kurz je určený práve mužom, ktorí túžia rásť v témach ako je otcovstvo, správcovstvo, sexualita či líderstvo,“ uvádzajú autori na svojom webe.

Populárnymi sa v ostatných rokoch stali duchovné cvičenia Exodus 90, ponúkajúce „cestu k slobode“. Opäť slovami autorov: „…muži zažívajú slobodu od nežiaducich návykov a schopnosť byť tým, kým boli skutočne povolaní byť: Muži v Kristovi. Muži Cirkvi. Muži, ktorí slúžia.“ Za kľúčové prvky cesty k oslobodeniu považujú autori týchto duchovných cvičení modlitbu, askézu a bratstvo.

Na Slovensko sa k nám spoza oceánu dostal tréningový program Fight club 4:8, v origináli Fight club 4:14 (rozdiel je len v inom číselnom označení rovnakej pasáže knihy proroka Nehemiáša, ktorá je mottom projektu). Autori sa zameriavajú na komplexný rozvoj osobnosti muža – fyzickej, emočnej, duchovnej a vzťahovej oblasti. Účastníkov projektu pozývajú vykročiť zo svojej komfortnej zóny.

Pandémia koronavírusu obmedzila hromadné podujatia konferenčného typu. Na Slovensku však pred ňou bolo, a veríme, že v ďalšom období aj bude, v ponuke hneď niekoľko konferencií, ktoré pomáhali mužom na ceste ich exodov. Možno ste v predchádzajúcich rokoch zaregistrovali podujatie Band of Brothers v Tatranskej Lomnici či Mužskú konferenciu Skala.

V podtatranskom Važci pred pár rokmi vyrástlo pastoračné centrum pre mužov, Otcova stodola. Má byť útočiskom, miestom, kde môžu chlapi v ťažkých časoch vydýchnuť, odpočinúť si a načerpať. V tých radostných chvíľach zasa oslavovať. Pri Otcovi, spolu.

My sme sa spojili s Martinom Janusom, iniciátorom a koordinátorom projektu. Priblížil nám jeho ciele, aktivity a špecifiká, ktorými môže mužov obohatiť. „Hlavným cieľom (Otcovej stodoly) je vytvárať priestor a príležitosť, aby sa chlapi stretli s Otcom. Aby ho spoznali viac, zakúsili jeho lásku, milosť a dobrotu. Aby pochopili, na koho obraz sme boli stvorení, s akým poslaním, a žili podľa toho.“

 

Čo pomáha slovenským mužom víťaziť?

 

PROKRASTINÁCIA VS. ZAMERANIE NA VÝKON

Vo svojej službe má tím Otcovej stodoly privilégium zblízka vidieť boje a víťazstvá súčasných mužov. Aktuálnymi „chlapskými“ výzvami sú podľa nich najmä pasivita, prokrastinácia, na opačnom póle zas prílišné zameranie sa na výkon. „Mnohí chlapi zápasia s tým, že sa nepoznajú. Možno nemali príležitosť stretnúť seba, dať priestor svojmu srdcu, svojej originalite, a zorientovať sa.“

Pandémia so sebou priniesla aj ďalšie špecifické výzvy. Viacerí ťažšie znášali väčšie množstvo času stráveného doma, dôsledok lockdown-ov. „Tiež to, ako sa za tieto dva roky posunula celospoločenská diskusia. Debaty na rôzne témy, ktoré neboli len o rôznorodosti názorov, ale išli ďaleko za hranice prijateľnej komunikácie. Mnohých mužov to znechucuje a odrádza angažovať sa.“

 

„DAŤ TRENÍRKY DOLE“

Kľúčovým prvkom, s ktorým v Stodole pracujú, je bratstvo. Oveľa ľahšie sa totiž podľa nich mužom kráča, rastie a víťazí, ak môžu bojovať bok po boku. „Chlapom pomáha spoločenstvo, skupinka mužov, kde môžu byť otvorení a zraniteľní. Hovorím tomu: ,Dať trenírky dole’.“ Mala by to byť partia, „v ktorej môžu vyjadriť svoje slabosti, zdieľať svoje boje, otvoriť srdce; bez toho, aby museli hrať ,formu’. Ak chlapi v spoločenstve stoja za sebou, podržia sa, môže byť to spoločenstvo pre nich ochranným štítom a oporným múrom.“

K víťazstvám mužom dopomáha aj správne zorientovanie sa. Potrebujú odhaliť, kto je ich skutočným nepriateľom a kto spojencom. „Lebo niekedy, v ťažšej situácii, môžu byť dezorientovaní a môžu vidieť svojho partnera, kolegu alebo blízkeho ako svojho nepriateľa, a vtedy nastáva problém…“

 

Čo pomáha slovenským mužom víťaziť?

 

ŽENA BY MALA MUŽOVI KRYŤ CHRBÁT

A čo ženy a mužské exody? Sú boje, v ktorých manželia stoja spolu, bok po boku. Sú však aj také zápasy, pri ktorých žena potrebuje prijať a pochopiť, že si ich muž musí vybojovať sám. „Manželka vtedy môže pomôcť povzbudením, radou, pohľadom z iného uhla a niekedy tichou modlitbou. Dôležité však pre muža je, aby vedel, že mu má kto ,kryť chrbát’.“

K úspešným exodom chcú mužom v Otcovej stodole dopomáhať okrem iného prostredníctvom seminárov a workshopov. V minulosti pripravili sériu víkendov s názvom Chlap, hrdina, dub, stroj, duchovnú obnovu Premenení obnovením zmýšľania, víkendové stretnutia, napríklad Muži, ktorí milujú a bojujú; Muž ako prorok, kňaz a kráľ, či online semináre, napríklad Posvietené na mužskú sexualitu.

Okrem projektov pre mužov s celoslovenským záberom, ako boli tie, ktoré sme tu priblížili, sú na Slovensku v službe mužom aktívne aj lokálne spoločenstvá. Ponúkajú programy či už všeobecne pre „chlapské pokolenie“ alebo špecificky určené otcom, synom, mladým, starším, ženatým či slobodným. Každý muž hľadajúci podporu a pomoc na svojej vyslobodzujúcej výprave, na svojom exode, si určite nájde to pravé orechové pre svoj príbeh, pre svoje srdce.

 

Chcete sa inšpirovať svätým Jozefom? Viaceré knihy a modlitby k sv. Jozefovi nájdete tu.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00