Čo prezrádza detská kresba domu?

Čo prezrádza detská kresba domu?
Psychológia zvyknú dávať počas testovania školskej zrelosti pripravené testy, ktorými okrem iného zisťujú kresbové zručnosti detí. Deti kreslia postavu, ale aj napríklad dom.
Prečo práve dom?

Pretože dom si vie každý predstaviť, je to dôverne známy objekt a v podstate ho dokáže nakresliť aj najmenšie dieťa.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00