Čo prináša nový zákon o financovaní cirkvi

Čo prináša nový zákon o financovaní cirkvi
Aj po prijatí nového zákona bude platiť, že cirkvi sa financujú väčšinovo samy a suma od štátu je príspevkom, i keď nie zanedbateľným.

V parlamente sa nachádza návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry SR tak, ako ho schválila vláda na rokovaní dňa 21. augusta 2019. Aj keď mediálny priestor vypĺňajú iné dôležité témy, pred diskusiou v Národnej rade Slovenskej republiky je dobré niektoré veci ozrejmiť.

Súčasná legislatíva o podpore cirkví je platná sedemdesiat rokov. V tom čase bola prijatá so zámerom úplne si podriadiť cirkevné spoločenstvá a urobiť ich úplne závislými od štátu. Preto jednou zo zásadných požiadaviek novembrovej revolúcie bola odluka cirkvi od štátu, čím sa vlastne žiadalo, aby štát nezasahoval do riadenia cirkví. Dnes, chvalabohu, sú štát a cirkvi nezávislé entity, ktoré sa snažia spolupracovať, ale navzájom si do kompetencií nezasahujú.

 

Finančná odluka za súčasných podmienok nie je možná

V priebehu tridsiatich rokov sa vo vzťahu štátu a cirkví na Slovensku veľa pozitívneho zmenilo. Máme náboženskú slobodu, cirkvám bola v niekoľkých reštitučných vlnách vrátená významná časť nehnuteľného majetku (pre korektnosť treba dodať, že za nevydaný majetok cirkvi nedostali nijaké kompenzácie a majetok zhabaný v peňažných ústavoch sa nikdy nevracal).

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00