Ďakujem, že si otcom, ktorý je prítomný

Ďakujem, že si otcom, ktorý je prítomný
Tieto slová píšem otcom, ktorí sú prítomní v živote svojich detí.

Autor: Emily Solberg

Toto píšem otcom, ktorí sa cítia bezmocní a vystrašení, keď sledujú, ako ich deti prichádzajú na tento svet, ale nie je žiadne miesto, kde by boli radšej.

Sú tam prítomní.

Toto je pre otcov, ktorí opustia teplo svojej prikrývky, len aby vymenili dieťaťu plienku či zašepkali pár nežných slov uistenia.

Sú tam prítomní.

Toto je pre otcov, ktorým sa láme kúsok srdca, keď ich maličkí chcú namiesto nich mamu, ale nikdy to nevyzradia.

Sú tam.

Toto je pre otcov, ktorí prídu domov vyčerpaní z práce, ale napriek tomu si sadnú na podlahu a hrajú sa.

Sú tam.

Toto je pre otcov, ktorí by si radšej pozreli zápas, ale namiesto toho idú na baletné predstavenie.

Sú tam.

Toto je pre otcov, ktorí sa modlia o život, keď ich dospievajúci stúpia prudko na plyn, ale napriek tomu ich ďalej učia jazdiť.

Sú tam.

Toto je pre otcov, ktorí sú rozzúrení, keď dieťa nedodrží večierku, ale i tak sadnú do auta a idú ho vyzdvihnúť.

Sú tam.

Toto je pre otcov, ktorí počas dôležitých udalostí stoja úplne vzadu, ale hltajú každú zo spomienok.

Sú tam.

Toto je pre otcov, ktorí nie vždy nachádzajú tie správne slová, ale svojím obrovským objatím ich vyrieknu tisícky.

Sú tam.

Toto je pre otcov, ktorí to občas pokazia.

Pre otcov, ktorí netušia, ako to napraviť.

Pre otcov, ktorí to nedokážu zlepšiť, ale i tak sa snažia zo všetkých síl.

Pretože toto je pre tých, ktorí sú prítomní.

A deti si nebudú pamätať, že ste sa pri ich narodení báli, že ste trochu žiarlili na mamu, že ste prišli domov vyčerpaní, že by ste radšej sledovali ten zápas, že ste sa úpenlivo modlili, keď ste ich učili jazdiť, že ste stáli úplne vzadu, že ste nie vždy povedali tú správnu vec, že ste nemali ani poňatia, ako dačo napraviť, a že ste občas urobili chybu.

Budú si pamätať len to, že ste ich milovali.

Že ste sa snažili.

A že ste tam vždy boli.

zdroj

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00