Dekriminalizácia marihuany nie je cesta

Dekriminalizácia marihuany nie je cesta

Kresťanská únia nesúhlasí s úvahami časti poslancov koalície o postupnej dekriminalizácii marihuany na Slovensku. V tejto téme je Kresťanská únia otvorená diskusii o výške trestu pri prvom a opakovanom delikte tak, aby bol trest spravodlivý a účinný. Ide o citlivú otázku a preto diskusia musí byť otvorená nielen pre politikov, ale aj odborníkov z rôzneho spektra.

„Diskusiu o tejto téme považujeme za legitímnu. Je však dôležité, aby emócie neprevážili nad faktami. Drogy a ich užívanie považujeme za zlo a táto naša pozícia je nemenná,“ konštatuje Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie.

Kresťanská únia považuje za kľúčové držať sa zásady, že zákony majú chrániť spoločné dobro. „Je potrebné nastaviť pravidlá tak, aby boli reálne stíhaní najmä tí, ktorí s marihuanou obchodujú, zarábajú na ľudskej slabosti a nešťastí, zásadne prispievajú k rozpadu osobností, vzťahov a rodín. Hranica medzi závislosťou na takzvaných mäkkých drogách a na tých tvrdých je takmer neviditeľná,“ dodáva Katarína Hatráková, poslankyňa za Kresťanskú úniu, pôsobiaca v klube OĽaNO.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00