Deň rodiny 2021 ešte neskončil…

Deň rodiny 2021 ešte neskončil…

Spoločnosť a rodiny na celom svete slávili 15. mája Medzinárodný deň rodiny.  Celoslovenské podujatie Deň rodiny usporiadalo Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií v nedeľu 16. mája v Košiciach. Priamy prenos zabezpečila TV LUX. Podujatie začalo o desiatej hodine dopoludnia svätou omšou za rodiny, ktorú slávili košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ, predseda Rady pre rodinu pri KBS.

Vladyka Vasiľ sa v homílii pozastavil nad významom príbytku.

Prvá vonkajšia viditeľná štruktúra Cirkvi sa formovala práve v domoch kresťanov, neskôr postupne v chrámoch vznikali farnosti, ktoré predstavujú rodinu, čo spája jednotlivé domácnosti a tvorí tzv. rodinu rodín. Inšpirovaný sv. Pavlom pomenoval i viditeľné znaky rodiny ako domáceho spoločenstva schopného udržiavať vnútorný poriadok, napríklad: rodinný stôl nie je len kusom nábytku, ale miestom vzájomného delenia sa, sedenie v obývačke pozýva k dialógu a je usporiadané tak, aby si ľudia videli vzájomne do tváre, rodina sa spolu modlí, má svoje rodinné zvyky posilňujúce stabilitu a blízkosť, v rodine je jasné vedomie, kto v nej zastáva aké miesto, členovia si vzájomne pomáhajú a sú otvorení na solidaritu so slabšími.

Celebrant taktiež vyzval, aby sme spoločne prosili za to, aby bol život rodín naplnený túžbou po vnútornom poriadku, zmysluplnosti a svätosti.

Popoludňajší program „Otec nablízku mame i deťom“ pozostával zo zamyslení o rodine a otcovstve, svedectiev rodín i z hudobného sprievodu Skyvy. Rodiny s deťmi potešila kapela F6 „dávkou radosti“,  a tak sa v nie jednej domácnosti tancovalo. Moderátori upozornili i na skutočnosť, že do 31.5. sa dá stále zapojiť do umeleckej súťaže, ktorej sa doposiaľ zúčastnili umelci od 6 do 68 rokov.

Záver podujatia patril modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva za rodiny.

Záznam z podujatia si môžete pozrieť tu:

 

 

Fotky z podujatia od fotografa Matúša Puškáša si môžete pozrieť tu: Foto Košice 16.5.

 

Kampaň Deň rodiny 2021 so sloganom „Otec nablízku“ pokračuje aj v regiónoch a na rôznych platformách. Jej cieľom je upriamiť pozornosť spoločnosti na hodnotu rodiny a zodpovedného otcovstva.

Z nasledujúcich aktivít dávame do pozornosti:

V Nitre sa môžete zapojiť do náučnej i zábavnej rodinnej hry, ktorú rodinné tímy môžu absolvovať v zákutiach podhradia s mobilnou aplikáciou do 15. júna. Do prípravy hry sa zapojilo štrnásť miestnych neziskových organizácií. Tie významnou mierou prispievajú ku kvalite života rodín v meste.

Podujatie Deň rodiny v závislosti od epidemiologickej situácie plánujú 13. júna v Hruštíne, 20. júna v Nitre, 1.8. v  Trenčíne a v rôznych termínoch aj v iných mestách a obciach – Trnave, Červeníku, Starej Bystrici, Modre a inde.

Viac na  www.denrodiny.sk, Facebook Deň rodiny, Videospoty_ku_DR

Informoval: Deň rodiny

 

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00