Denisa Zlevská: Pomáham, aby boli povedané ťažké veci citlivo a bez hádky

Denisa Zlevská: Pomáham, aby boli povedané ťažké veci citlivo a bez hádky
Zo svojej praxe psychologičky vie, ako manželom chýba čas a schopnosť komunikovať. Možno aj práve preto, že sama Denisa Zlevská (37) je tvorivá a hravá, sa dostala na svetlo sveta hra DUET pre páry. Čo od nej môžeme čakať?

Tvoje zameranie práce je trefné, krásne, no často náročné: poradenstvo poskytuješ predovšetkým manželstvám. Prečo práve táto voľba?

Obvykle sa venujem individuálnym klientom a ruka v ruke s tým aj manželom. Ani neviem, či to bola moja voľba, skôr je to prirodzené vyústenie mojej praxe s klientmi. Hovorí sa, že poradenská práca s manželmi je azda jednou z najkomplikovanejších, čo vnímam aj ja. No môžem zároveň povedať, že aj radosť zo zachráneného vzťahu, v ktorom sa opäť nájde láska, je jedna z profesijne najkrajších.

 

Všeobecne sa tvrdí, že manželstvá a rodiny sú v kríze. Vidíš to zo svojej praxe?

Nerada hovorím o nejakej kríze manželstiev či rodiny, skôr mám pocit, že sú v tejto uponáhľanej dobe veľmi zraniteľné. Naháňanie sa za dokonalosťou či bombastickými zážitkami určite neprispeje k pohode v partnerstve či rodine. Okrem toho je okolo nás milión nárokov na to, akí úspešní a krásni máme byť, ako máme napredovať v kariére a, samozrejme, ustáť aj lásku či vzťahy celkovo. Toto sú aj najbežnejšie problémy, s ktorými sa stretávam vo svojej praxi. Nedostatok kvalitného spoločného času, neschopnosť efektívne hľadať riešenia, málo sexuálnej intimity, vzdialenie sa od seba či zápas o zladenie rodinného a pracovného života.

 

Čo vnímaš ako najväčší problém vzťahov medzi ním a ňou, neskôr aj medzi nimi a deťmi?

Obvykle nás v našom poradenskom centre navštevujú páry v krízovej situácii, keď uviazli medzi sebou v probléme, na ktorý nevedia nájsť riešenie, alebo sa nachádzajú v kríze, ktorá vyústila k vzájomnému vzdialeniu, odcudzeniu až nevere a pomýšľaniu na rozchod. Na pozadí všetkého je porovnávanie sa s ideálom alebo s tým, ako to bolo kedysi a už to nie je. Na scéne sú v hlavných úlohách kritika, hodnotenie jeden druhého, obviňovanie či zákopová vojna. Dôvera a schopnosť spoľahnúť sa trpia nedostatočnou angažovanosťou pre realizáciu krokov k zmene v reálnom živote.

 

Môže psychológ v tvojej pozícii pomôcť riešiť krízu, respektíve odvrátiť rozvrat vzťahu?

Psychológ sa stáva akýmsi priateľom znepriateleného sveta a snaží sa na povrch priniesť to, čo ešte funguje, čo fungovalo, a pomáha hľadať cesty, ktoré by mohli fungovať. Často počúvam, že som nápomocná svojou prítomnosťou a schopnosťou načúvať v tom, aby sa povedali ťažké veci citlivo bez hádky, ktorou by sa obvykle končili. No na tom, či sa vzťah podarí zachrániť, veľkou mierou participujú ako hlavné postavy príbehu práve on a ona. Bez nich, ich vôle, pričinenia či ochoty riskovať je psychológ bezradný. Bez spolupráce v reálnom živote nie je cesta von. Vzájomne sa pre úspech potrebujeme.

 

Denisa Zlevská: Pomáham, aby boli povedané ťažké veci citlivo a bez hádky

 

LÁSKE SA POTREBUJEME UČIŤ

Pracuješ ako psychologička, máš za sebou množstvo výcvikov a profesijného rastu. Bol nápad vymyslieť hru pre manželov tým najlepším ťahom terapie pre páry?

Nedávame si za cieľ urobiť z hry DUET terapiu, je skôr nástrojom pre budovanie siedmich zručností pre spokojný vzťah. Veď aj láska je zručnosť, ktorej sa učíme a potrebujeme ju rozvíjať. Nerodíme sa s danosťou pre dokonalé vzťahy. Nápad na hru je skôr o našej túžbe, aby sa dvojice zábavnou formou veľa o sebe dozvedeli a úplne prirodzene rozvíjali to, čo je pre kvalitný vzťah najdôležitejšie. Toto sa potom môže stať základom aj pre zvládanie kríz a ich lepšie uchopenie.

 

Keď sa povie hra, znie to ako nezáväzné „bavenie sa“. Nemali ste obavy, že DUET spadne práve do tohto „šufľa“?

Hra človeka vždy sprevádzala a sprevádza po celý život. Pomáha nám celkom prirodzene a nenútene rozvíjať sa, učiť sa. Hra nie je samoúčelná, a tak vidíme aj hru DUET. Podľa referencií od párov, ktoré sme dostali na hru DUET, usudzujem, že aj spoločná hodinka pri našej hre vie mnoho posunúť vpred. Hra priniesla nové témy na rozhovor, oprášila spoločné zážitky, na ktoré sa akosi už zabudlo, i posunula vzájomné spoznávanie o krok vpred.

K tej zábave možno ešte jedna poznámka – často počujeme sťažnosť, že manželia nemajú na seba čas. Akoby sa všetko iné stávalo dôležitejším než ich partnerský vzťah, ktorý je základom pre fungujúcu rodinu i spoločnosť. Uviazli sme v spleti povinností, ktoré sa javia ako prioritné s nálepkou „musíme“, a vytráca sa blízkosť, spontánnosť a uvoľnenie. Aj toto bola naša motivácia pre vymyslenie hry. Sprostredkovať jednoduchým spôsobom čas jeden pre druhého, hodnotný rozhovor o inom, ako sú povinnosti, i spoločnú zábavu.

 

DUET si vyžaduje zladenie, jasné „noty“ a pravidelné spoločné hranie, aby to znelo… Bol a je to cieľ vášho DUETU?

Áno. Cieľom hry je naplnenie hesla: „Zahraj sa, zohraj sa!“ To sa deje cez hľadanie jedinečných odpovedí na zaujímavé hádanky a robenie vtipných akčných úloh. Hra má za cieľ zábavným spôsobom posilňovať sedem partnerských zručností, ktoré psychologické výskumy označili ako ťažiskové pre spokojný dlhodobý partnerský vzťah.

 

DUET POMÔŽE JASNE DEFINOVAŤ, V ČOM SME DOBRÍ A AKO SA MÔŽEME DOPĹŇAŤ

V hre ponúkate možnosť naučiť sa lepšie komunikovať a osvojiť si sedem manželských zručností. Aké sú to?

  1. Komunikácia
  2. Každodenný život
  3. Poznanie partnera
  4. Riešenie konfliktov
  5. Sebariadenie
  6. Zvládanie stresu
  7. Sex a romantika

V hre spomínate roly; doteraz som si myslela, že rolou je byť ženou/manželkou či mužom/manželom…

V partnerstve je badať aj iné roly než len muž a žena. My sme sa na ne pozreli cez optiku času – minulosť, prítomnosť, budúcnosť –, v ktorom sa vzťah odohráva. Niekto z nás dokonale pozná príbehy z minulosti vášho vzťahu, všetko si dobre pamätá a jeho pozornosť sa prirodzene viac upriamuje na korene vzťahu – to je rola kronikára. Táto rola je veľmi dôležitá na to, aby sme zbytočne neopakovali chyby minulosti a zároveň pamätali na naše úspechy i výhry. Iný vie, čo máte i nemáte radi, čo zarmúti i poteší, čoho sa obávame i čomu čelíme, a dokáže tým „ochutiť, okoreniť“ prítomnú chvíľu – rola bylinkára. No a napokon, rola hvezdára sa sústreďuje na budúcnosť – vidí prirodzene za roh, za horizont – na sny, túžby, výzvy, vízie pre spoločný vzťah.

 

DUET má sto hracích kariet… To znie náročnejšie ako hrať dlhé hodiny Carcassonne…

Máme skúsenosť, že niektorí hrali podľa pravidiel, ktoré určujú dvadsaťpäť minút ako hrací čas. Mnohí sa však pri hre zarozprávali aj dlhé hodiny. Iní ju dokonca mali pri posteli a ťahali si každý deň jednu kartičku a hrali na pokračovanie. Hra sa totiž nedá obohrať či dohrať do konca, nakoľko sa meníme, vzťah sa vyvíja – a teda aj naše odpovede na hádanky sa menia.

 

Denisa Zlevská: Pomáham, aby boli povedané ťažké veci citlivo a bez hádkyHRA POMÔŽE DAROVAŤ ČAS AJ POZORNOSŤ

Hru spúšťate zároveň s Národným týždňom manželstva. Majú spolu súvislosť?

Hra DUET 2 vychádza pri príležitosti Národného týždňa manželstva, ktorý upriamuje našu pozornosť k manželstvu ako k vzácnej hodnote. Je to čas, keď oslavujeme našu lásku a vzájomné životné spojenie.

 

 

Hru ste ponúkli do vybraných kaviarní. Kde všade sa dá s ňou stretnúť?

Hru nájdu záujemcovia na našom webe, ale aj v našich partnerských kaviarňach po celom Slovensku. Sú to miesta pre stretnutia, kde bude možné nájsť našu hru za zvýhodnenú cenu. Tu si môžete popri hre pochutnať aj na kávičke či dobrotách, ktoré tieto kaviarne ponúkajú. Pozývame vás teda počas Národného týždňa manželstva zastaviť sa a oslavovať lásku. Darujme si vzájomne to najcennejšie – čas a pozornosť. Svoju obľúbenú kaviareň nájdete na našom webe.

 

Vy dvaja ako manželia ste spoluautormi hry. Testovali ste ju sami na sebe?

Samozrejme! DUET sme hrali pri jeho tvorbe, ale aj v lete, keď sme cestovali na dovolenku a spríjemňovali si cestu autom. Tentoraz sme ho tajne otestovali aj na našich rodičoch – fúha, už to teda nie je tajnosť –, keď sme chceli vedieť, ako na to bude reagovať staršia generácia. Čuduj sa svete, tiež boli zvedaví, čo partner odpovie, a v ich očiach sa zračilo očakávanie, na perách úsmev.

 

Koľko trvalo najdlhšie kolo a čo prekvapujúce ste o sebe zistili, hoci ste spolužiaci z gymnázia?

Sme síce spolužiaci z gymnázia, no toto vyšlo najavo na jednom z prvých rande, ktoré sa odohrávalo, až keď sme už boli pracujúci – teda dlho po gymnáziu. Najdlhšie kolo bolo cestou na spomínanú dovolenku. Ja som taký hvezdár nášho vzťahu, a teda ma fascinuje objavovať, po čom môj manžel túži, a hneď ma to ťahá kadečo vymýšľať a plánovať. On je zase náš rodinný kronikár a rada počúvam jeho príbehy i to, ako si všetko pamätá. Bolo v mnohom veľmi povzbudzujúce, keď odpovedal na otázky o našich úspechoch či zvládnutých náročných situáciách.

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00