Desať vecí, ktoré platia o hovorení pravdy   

Desať vecí, ktoré platia o hovorení pravdy   
V čase, keď sa väčšina komunikácie odohráva v online priestore, je dobré pripomenúť si, čo nám o pravde a jej ponúkaní ľuďom hovorí Písmo.

1. Pravda je to, o čom máte premýšľať.

„Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!“ (Flp 4, 8)

 

2. Pravda je rozhodnutie, ktoré robíte o slovách, ktoré vyslovujete.

„Áno, (čistú) pravdu vraví moje podnebie a mojim perám sa oškliví neprávosť.“ (Prís 8, 7)

 

3. Pravda je cesta, ktorou sa rozhodnete kráčať.

„Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám stále pred sebou.“ (Ž 119, 30)

 

4. Pravda vás oslobodzuje.

„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.” (Jn 8, 32)

 

5. Pravda vás ochraňuje.

„Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti.“ (Ef 6, 14)

 

6. Pravda očisťuje vašu dušu.

„Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte!“ (1 Pt 1, 22)

 

7. Pravda potešuje Boha.

„Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.“ (3 Jn 1, 4)

 

8. Pravda sa môže vpísať do vášho srdca.

„Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca!“ (Prís 3, 3)

 

9. Pravda vás vovádza do Božieho svetla.

„Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“ (Jn 3, 21)

 

10. Pravda vo vašom srdci vás pozýva viac vnímať Božiu prítomnosť, keď sa modlíte.

„Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.“ (Ž 145, 18)

 

Autor: Stormie Omartian

 

 

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00