Desatoro plodnej samoty: Premeň ju na dar!

Desatoro plodnej samoty: Premeň ju na dar!
Nie je dobré byť človeku samému! A predsa mnohí z rozličných dôvodov zostávajú sami. Ako prežívať samotu, aby prinášala ovocie a nebola len suchou prázdnotou? Ako uprostred nej nechať zakvitnúť svoje srdce?
1. Nepýtaj sa „prečo?“, ale skôr „ako?“

Nestrácaj čas lamentovaním, hľadaním príčin svojej životnej situácie, toho, prečo nemáš životného partnera, prečo sa ti nedostalo dosť príležitostí zmeniť svoj stav, prečo sa nič nehýbe, nemení, čo a kedy zlyhalo, prečo musíš toľko čakať, prečo práve ty si musel ostať sám.

Hľadaj radšej, čo si v tomto čase od teba praje Boh. Ako prejsť tým, čo práve prežívaš, tak, aby si sa pohol dopredu, aby si nezastal, aby si sa dobrovoľne nezatvoril do klietky smútku, zatrpknutosti, menejcennosti, neužitočnosti. Neurob zo seba väzňa, Boh má pre teba cestu. Objavuj ju! Objavuj ju s nadšením a dôverou!

 

2. Ži naplno prítomnosť!

Nauč sa precítiť každý okamih, ktorý sa práve deje. Ponáraj sa do jeho hĺbky, nechaj sa preniknúť jeho farbami. Neprebehni ním. Nechaj sa ním dotknúť. Ži to, čo je momentálne dostupné, čo sa ti prestiera na stôl. Preži každú chvíľu ako pravý gurmán, vychutnaj si naplno jej príchuť, hoci by bola trpká. Pretože i trpkosť môže priniesť do tvojho života cenné bohatstvo. Neochudobni sa o dar prítomnosti len preto, že sa budeš vŕtať v tom, čo sa ti neušlo, čo si nedostal alebo je zatiaľ nenaplnené.

Každému je z Božích rúk prisľúbená plnosť. Nesužuj sa tým, čo bude. Boh má s tebou plán. Ale všetko príde v správny čas. Podstatné je, aby si nepremárnil svoje „teraz“. Pretože ním sa posúvaš dopredu. K tomu, čo ti Boh pripravil, potrebuješ urobiť krok – a ním je naplno prežitá prítomná chvíľa.

 

3. Maj otvorené oči!

Samota nás neraz vedie klopiť zrak alebo ho zameriavať smerom do vlastného vnútra. To je však stratégia, ktorá našu opustenosť len prehĺbi alebo ju dokonca urobí neznesiteľnou, pretože nás oberá o všetko, čo je mimo nás. Preto pros Boha, aby ti otváral oči a dvíhal tvoj pohľad.

Aby viedol tvoj zrak, aby ti dal uvidieť krásu, ktorú nosíš v sebe, no i tú, ktorá ťa obklopuje zvonku. Aby si dokázal vnímať potreby iných i to, do čoho môžeš investovať svoj talent, schopnosti a sily, svoj osobný potenciál. Nebuď zahľadený do svojej biedy, stiesnenosti, bolesti, prázdna, ale pozeraj sa navôkol. Práve tam totiž dozrievajú plody, ktorým Boh dal vyklíčiť a vyrásť pre teba. Práve tam na teba čaká zmysel tvojich dní.

 

4. Buď otvorenou dlaňou!

Neuzatváraj sa zbytočne do seba. Ponúkni sa svetu. Roztvor svoje srdce i svoju náruč. Buď ako otvorená dlaň, ktorá je plne k dispozícii a je pripravená prijímať. Urob vo svojom živote priestor pre Boží plán i jeho dobrodenia, buď ochotný prijať kríž, núdzu či dočasný vnútorný hlad. Otvor sa novým príležitostiam a vzťahom, neodmietni výzvu, ktorá sa ti ponúkne.

Nadovšetko maj ochotu byť tu pre iných, prijať ich do svojho života, prijímať ich s láskou, takých, akí sú, aby sa mohli stať takými, akých ich chce mať Boh. Tvoja podaná ruka sa tak môže stať domovom pre iné srdcia, tvoja otvorenosť môže byť pre nich pozvaním vstúpiť. Ak svoje vnútro otvoríš pre milosť, tvoj život sa stane plodným.

 

5. Buď nastaveným uchom!

Samota je ideálnym časom a jedinečnou príležitosťou na to, aby si sa stíšil a započúval do tajomstiev, ktoré možno objaviť iba v ústraní. Využi ju na to, aby si svoj život prehĺbil, aby si dozrel pre to, čo ešte len príde. Načúvaj hlasom, ktoré znejú v tvojom vnútri. Komu patria? K čomu ťa vedú?

Načúvaj hlasu svojho srdca. Kto si? Aké máš túžby? Čo o tebe prezrádzajú? Kam sa chceš posunúť? V čom je tvoje šťastie? V čom sú tvoje poklady? Čo je v tebe nezrelé a slabé? Čoho sa treba zriecť, z čoho uzdraviť? O čom ti šepká Boh v hlbine tvojho ja? Ponáraj sa do ticha, aby si sa potom mohol stať slovom, ktoré svet potrebuje počuť. Aby sa tvoj život mohol stať vyslovením lásky.

 

Desatoro plodnej samoty: Premeň ju na dar!

 

 

6. Nezabúdaj na vďačnosť!

Možno aj napriek tomu, že sa snažíš prijať svoju samotu, neubrániš sa vždy sklamaniu a bolesti, ktoré z nej pramenia. Možno sa v nej necítiš komfortne. Možno si ešte nenašiel spôsob, ako ju žiť radostne. Vďačnosť je balzamom na tvoju unavenú dušu.

Objavuj každý deň, znova a znova, čím ťa Boh dnes obdaroval, akou priazňou ťa zahrnul. Je to účinný liek na bolesť z toho, čo ti chýba. Vďačnosť naučí tvoje srdce jasať i uprostred púšte a rozdúcha v tebe oheň, ktorý ťa povzbudí k životu. Naučí ťa vidieť dobrodenia tam, kde si ich predtým prehliadal.

 

7. Bojuj s pohodlnosťou!

Niekedy môže samota viesť k priemernosti vo vzťahoch, otupí našu schopnosť deliť sa o svoj život. Byť sám a slobodný v istých ohľadoch môže znamenať viac možností realizovať svoje predstavy, bez nutnosti niekomu sa prispôsobovať. Nezadaný človek si môže voliť, čo chce. Môže si privyknúť na to, že jeho jedinou starosťou je on sám. Môže ľahko upadnúť do stereotypu, že žije len pre seba.

S týmito sklonmi však treba bojovať! Nepodľahnúť pohodliu! Ak cítiš viac voľnosti, než majú iní, treba sa rozhliadnuť okolo seba, na čo oni popri svojich starostiach o rodinu nestačia, pretože to je tvoja parketa! Aj ty si povolaný k tomu, aby si daroval svoj život. Jedinečným spôsobom!

 

8. Angažuj sa!

Zapoj svoje sily do budovania spoločného dobra. Medzi nami sú prázdne miesta, ktoré čakajú práve na tvoj vklad, na tvoju službu. Tvoja sloboda sa môže stať darom pre iných, môže sa stať dokonca cestou iných ľudí k Bohu. Buď ochotný hýbať sa smerom k druhým, buď aktívny. Každý tvoj pohyb k inému človeku zväčší tvoje srdce a o to viac lásky budeš schopný doň poňať. Rozvíjaj svoju slobodu, nepohŕdaj ňou! Sloboda je darom lásky, za ňu Boh zaplatil svojou krvou. Ponúkni ju svetu ako nápoj, z ktorého sa môže napiť a uhasiť svoj smäd.

 

9. Neboj sa, len ver!

Zveruj sa Božej prozreteľnosti. Zveruj svoj život, svoju samotu, svoje túžby i nenaplnenie tomu, ktorému nič nie je nemožné. Ži v odovzdanosti. Vlož svoju námahu, boje i celú svoju dušu do rúk milujúceho Otca v nebi. On vie, čo potrebuješ! Nechaj sa ním viesť a chrániť, nechaj sa ním opatrovať. Boh sa túži o teba postarať. Hoci zakusuješ samotu, nie si sám. Boh ťa pozýva do tanca. Prijmeš jeho pozvanie?

 

10. Sýť sa Kristom!

Vystavuj svoje prázdno Ježišovmu uzdravujúcemu dotyku. Pristupuj často k jeho stolu a nechaj sa ním posilniť. Čerpaj z prameňa jeho kríža a nechaj sa objať, nechaj si obväzovať srdce, nechaj sa napĺňať a premieňať jeho láskou. Veď v Bohu je prítomné všetko šťastie, na ktoré svojím životom vyčkávaš, po ktorom prahneš a možno ho i zúfalo hľadáš. Boh má všetko, po čom túžiš. V ňom nájdeš to, čo ti chýba. O nič nebuď ustarostený, o nič podstatné si neprišiel. Raj sa rozprestiera v srdci Boha, do ktorého smieš vstúpiť.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00