Desatoro pre komunikáciu kresťana na sociálnych sieťach

Desatoro pre komunikáciu kresťana na sociálnych sieťach
Užitočné, ale aj zavrhované – sociálne siete, okolo ktorých je toľko polemík! Dnes sa však na ne pozrieme z úplne iného pohľadu. Ak si sa kvôli nim dostal do sporu s tvojimi priateľmi pre rôzne evanjelizačné články alebo iné kresťanské statusy, zbystri pozornosť. Spoločne sa pozrieme práve na to, či je lepšie na takúto spätnú väzbu nereagovať vôbec, alebo práve naopak.

Určite sa to už stalo aj tebe. Prečítal si si nejaký článok na internete, ktorý ťa povzbudil vo viere, a preto si ho dal jednoducho „zdieľať“. Okrem „lajkov” tvojich priateľov si však možno natrafil aj na komentár, ktorý nereagoval len na danú tému, ale útočil alebo zosmiešňoval Cirkev a tvoju vieru v Boha. V takom prípade si možno mal dilemu, či v danom virtuálnom priestore ísť do diskusie s takýmto človekom. Dnes sa teda spoločne pokúsime zamyslieť, ako v podobných situáciách najlepšie komunikovať, aby bola úcta a sloboda prejavu na oboch stranách.

 

1. PROS O MÚDROSŤ

Musíme si to priznať, nikto z nás nemá rád hádky, hlavne pokiaľ sú do nich zaťahované veci, ktoré s daným konfliktom nemajú nič spoločné. Na sociálnych sieťach to taktiež neobľubujeme, ak niekto v diskusii vyťahuje záležitosti, ktoré s danou témou nesúvisia. Veľakrát sa stane, že práve kresťanské články a statusy sú terčom a príležitosťou na to, aby sa komentujúci viac „opreli“ do útokov a zosmiešňovania viery, Cirkvi či Boha. Ak sa do takejto situácie dostaneš, hlavne sa upokoj, neodpisuj hneď na to, čo práve vidíš, ale volaj do tejto situácie Ducha Svätého. Pros ho o múdrosť, aby si vedel, ako máš v danej situácii najlepšie reagovať. Možno je lepšie, aby si ešte chvíľu počkal a hneď na daný komentár nereagoval, alebo možno budeš vnímať, že si daný názor máš obhájiť. Akokoľvek sa už rozhodneš, nekráčaj ani do tejto situácie sám, ale s Božou výzbrojou.

 

2. ZVÁŽ SITUÁCIU

Denne do tvojej mailovej schránky príde množstvo správ, ktoré od teba niečo chcú – odpísať na pracovný mail, nad ktorým hútaš už pár hodín aj dní, vyplniť dotazník spätnej väzby, venovať peniaze danej neziskovke… Pri uverejňovaní statusu, na ktorý sa ozvalo viacero protichodných komentárov, možno pri tom všetkom nemáš práve najviac času a energie. Zváž si preto svoje priority a zhodnoť danú situáciu – bude naozaj vhodné, aby si investoval čas do tejto činnosti? Je nevyhnutné, aby si danej konverzácii ihneď venoval svoj čas? Dnes chce veľa ľudí od nás všetko hneď – reagovať čo najrýchlejšie, najpohotovejšie a najzručnejšie. Ostaň v tom všetkom slobodný. Nestavaj sa do pozície, že všetko musíš zvládnuť sám, teraz a hneď. Zver celú situáciu Bohu a pros ho, aby ti ukázal, kedy je najlepšie na danú vec reagovať.

 

Desatoro pre komunikáciu kresťana na sociálnych sieťach

 

3. NENECHAJ SA VYPROVOKOVAŤ

Tak ako v každom kolektíve či spoločenstve, tak aj na sociálnych sieťach sa nájde pár ľudí, ktorí radi provokujú iných. Ak si sa niekedy dostal do konverzácie s takýmto človekom, rýchlo si uvedomíš, že racionálne argumenty u neho vôbec neplatia. Mohol by si „vytasiť“ akýkoľvek dôkaz o pravdivosti svojho pohľadu, tento typ konverzujúceho si bude naďalej zapchávať uši a provokovať ďalej. V konečnom dôsledku bude veľmi rád, ak sa mu podarí ťa totálne vytočiť svojím neustálym odbočovaním od témy a ponižujúcimi komentármi. V takej situácii si však spomeň na Ježiša – aj on stretol veľmi veľa ľudí, ktorí sa ho snažili vyprovokovať. Mnohé ich komentáre, ktoré si musel vypočuť, boli istotne „totálne mimo tému“, no aj napriek tomu mal s nimi trpezlivosť. Zostaň teda verný svojej viere aj vďaka modlitbám za vytrvalosť a ozaj sa nenechaj nikým vyprovokovať!

 

4. REŠPEKTUJ SLOBODNÚ VÔĽU

Aj keď tvoja snaha diskutovať s úctou a rešpektom vyjde nazmar, napriek tomu sa snaž vážiť si každého, kto príde s iným názorom. Je samozrejmé, že nikomu nie je príjemné, ak niekto začne urážať jeho osobu alebo vieru. Rešpektuj však názor druhého a jeho slobodnú vôľu, tak ako ju rešpektuje aj Boh. Svoj postoj k téme adresuj jasne, pravdivo a rozhodne, ale vždy s úctou a bez nátlaku. Nikdy sa nezníž k tomu, aby si svojho komunikačného partnera začal zosmiešňovať, vysmievať sa z neho, alebo mu nadávať. Váž si toho druhého, bez ohľadu na to, aký názor má. A hlavne nezabudni na to, aký dar nám dal náš nebeský Otec. Každému z nás daroval slobodnú vôľu. Samozrejme, môžeš sa snažiť svojim priateľom odovzdať posolstvo o viere, alebo im môžeš povedať svoje svedectvo o tom, čo Boh urobil v tvojom živote a podobne. Konečné rozhodnutie pre Boha a vieru v neho je však už na nich. Maj teda úctu voči každému aj voči slobodnému rozhodnutiu iných.

 

5. UČ SA RÁSŤ V MILOVANÍ

Aké je jednoduché milovať tých, ktorých máme radi a ktorí sú nám sympatickí. Keď sa však nájde niekto, kto poukáže na naše nedostatky, občas máme chuť „vytlačiť“ ho z nášho života preč ako vyrážku. Paradoxom však je, že práve takíto ľudia nás viac učia pravej láske. Ak teda natrafíš na kritiku na sociálnych sieťach od ľudí, ktorých veľmi „nemusíš“, aj vtedy sa uč pravej láske. Neznamená to, že musíš s nimi vo všetkom súhlasiť. Napriek tomu im však môžeš žehnať a modliť sa za nich. Vieme, že oveľa prirodzenejšie je pre nás ľudí sa takýmto ľudom skôr vyhýbať. Možno si na nich aj nahnevaný pre to všetko, čo o tebe povedali, alebo ti urobili. Pros však aj v takejto situácii nebeského Otca, aby si dokázal aj ich milovať a prijímať.

 

6. NEBUĎ ZÁVISLÝ NA „LAJKOCH“

Keď už hovoríme o sociálnych sieťach, musíme si priznať, koľkí z nás majú radi, ak nám niekto pozitívne komentuje naše fotky, videá či statusy. Poteší nás aj nárast „lajkov“ či „zdieľanie“ našich príspevkov. Nie je však veľmi dobré, ak sa na takýchto pozitívnych „spätných väzbách“ stávame závislými. Naša hodnota nespočíva v tom, koľkých priateľov máme na svojom profile či nakoľko „úspešné“ máme statusy. Aj keď navonok nepriznáme, že nám na tom záleží, pravda je niekedy celkom inde. Čoraz viac ľudí trpí depresiami  pre to, aj keď to nepriznajú, že iní ľudia žijú na sociálnych sieťach lepší život, napríklad chodia na lepšie dovolenky, majú „ideálnych“ partnerov a deti, lepšie zážitky, krajšie oblečenie, jedia lepšie jedlá, sú neustále obklopení priateľmi a podobne. Ak máš na sociálnych sieťach viac negatívnych zážitkov, môže sa stať, že ti to vezme náladu. Zver teda celú túto oblasť nebeskému Otcovi, aby si nehodnotil svoj život len na základe „úspešnosti“ tvojho profilu na internete.

 

Desatoro pre komunikáciu kresťana na sociálnych sieťach

 

7. NEBER SA PRÍLIŠ VÁŽNE

Nič negatívne voči našej osobe, od komentárov až po spätnú väzbu, nám asi na sebavedomí nepridá. Možno ťa trápi to, čo ti povedali alebo napísali tvoji blízki priatelia. No pozri sa na to z druhej strany – neber sa príliš vážne. Nie je nič horšie, ako naše časté urážanie sa. To nás vie niekedy tak uzavrieť do egoizmu, že sa kvôli nemu skryjeme pred ostatnými ako „nedotknuteľní“. Berme si príklad aj od mnohých veľkých svätých, ktorí nemali problém robiť si zábavu sami zo seba. Ak sa nabudúce stretneš s negatívnymi komentármi na tvoju osobu, neutápaj sa v sebaľútosti, ale ber to s nadhľadom. Pros svojho Boha, aby ťa naučil väčšiemu zmyslu pre humor aj zo samého seba, veď on sám predsa humor a smiech stvoril.

 

8. VZDELÁVAJ SA

Pri mnohých diskusiách, a nemusia byť výlučne zamerané len na dejiny Cirkvi a na našu vieru v Boha, si často uvedomíme, koľko toho ešte nevieme. Je jednoduché hovoriť o Bohu a o veciach viery veriacim ľuďom, ale o koľko náročnejšie je tieto veci vysvetliť ateistom. Možno sa aj ty raz dostaneš do situácie, kedy budeš musieť obhájiť svoju vieru pred ľuďmi, ktorí Boha nepoznajú. Sám nebudeš vedieť, prečo títo ľudia neveria, alebo akú skúsenosť s Cirkvou mali. V tej chvíli bude určite vhodné, aby si mnohé veci vedel aj vysvetliť a porovnať. Neostaň len na úrovni vedomostí, ktoré si nadobudol na katechézach z prípravy na prvé sväté prijímanie alebo birmovku. Namiesto čítania zábavných článkov na internete si nabudúce skús prečítať napríklad niektorú z encyklík, preštuduj si niektorú zo sviatostí, daj sa na čítanie Katechizmu katolíckej cirkvi, alebo spoznávaj dejiny Cirkvi. Uvidíš, že aj vďaka takémuto vzdelávaniu viac v tom všetkom objavíš Boha a svoju rastúcu pokoru.

 

9. BUĎ MIERNY

Ako kresťan môžeš mať na svojom profile „lajknuté“ mnohé dobré kresťanské stránky. Denne si vďaka nim prečítaš veľa povzbudzujúcich článkov a prezrieš evanjelizačné videá, no na druhej strane – aj v tomto všetkom je potrebné byť mierny. Možno sa na tvojom profile denne objavuje množstvo úžasných vecí. Namiesto svojho profilu si však teraz „preroluj“ svoje trávenie času na internete. Nezanedbávaš kvôli nemu svoju modlitbu, vzťahy v rodine či práci? Nebolo by lepšie, ak by si namiesto čítania a reagovania na tieto články radšej niekoho navštívil alebo aspoň niekomu blízkemu zavolal? Pros svojho nebeského Otca, aby ti ukázal, nakoľko sú sociálne siete v tvojom živote skutočne potrebné.

 

10. RADUJ SA

Možno si teraz klopkáš prstami po čele, či to ozaj myslím vážne. Prečo by si sa mal radovať, keď ostatní útočia na teba alebo tvoju vieru? Odpoveď nám dáva apoštol Peter: „Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva“(1 Pt, 4, 12-14). Nemyslime si, že naša cesta k Bohu bude vždy hladká ako chôdza po vydláždenej ceste. Ešte mnohokrát nás bude stáť nemalé úsilie, nepochopenie a útrapy. Na svojom putovaní do neba určite natrafíš aj na mnohé útoky a zosmiešňovanie, no neboj sa. Boh bude stále stáť pri tebe, kamkoľvek sa pohneš a čokoľvek podnikneš. Pri svojom putovaní za ním mu teda nezabudni všetko odovzdať – od svojho srdca, vzťahov, cez všetky oblasti života. A aj napriek ťažkostiam sa nikdy nezabudni radovať: „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará“ (Ž 37, 4-5).

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00