„Desatoro“ rodinného rozpočtu

„Desatoro“ rodinného rozpočtu
Ako kresťania nemáme žiadnu výnimkou, žijeme nohami na zemi a vieme, že bez peňazí to dnes nejde. Ako ale na ne nazerať a múdro s nimi narábať?

Autor: Petra Galusová

1. Ja som Pán Tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal!

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Mt 6,33

Je to základné prikázanie a platí univerzálne. Čo dáme v živote na prvé miesto, tomu slúžime. Peniaze a veci s nimi spojené majú zvláštnu schopnosť nenápadne sa stať našim pánom. Ak vo vašom rebríčku kraľuje Boh, nepodľahnite predstave, že čokoľvek máte je len vaša zásluha. Prijímajte každé dobro a talent ako dar, ktorý spravujete

 

2. Rozpočtu svojmu rozumej!

Keď už bohatstvo je v živote tým dobrom, po ktorom sa baží, čo je bohatšie než múdrosť, ktorá koná všetko? Múd 8,5

Každý rozpočet tvoria príjmy a výdaje. Neuspokojte sa len s definíciou, rozoberte ho zblízka. Môžete použiť Excel, či zobrať pero, papier a pustiť sa do toho. Pre milovníkov moderných technológií existujú aj mobilné aplikácie na vedenie rozpočtu.

 

3. Zrátaj príjmy tvoje!

Svätým za ich práce dala mzdu a viedla ich cestou zázračnou. Múd 10,17

Zhrňte čisté mesačné príjmy všetkých členov rodiny: mzdy, podnikanie, dôchodky, štátne príspevky, výnosy z investícií, prenájmu, príležitostné príjmy. Pri jednorazovej čiastke vzťahujúcej sa na dlhšie obdobie započítajte alikvotnú časť.

 

„Desatoro“ rodinného rozpočtu

 

4. Výdaje kontroluj!

Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Lk 15,14

Pripravte si výpisy z účtov, faktúry, bloky. Rozdeľte výdaje na základné a nepravidelné. V rámci nich vytvorte položky: bývanie, splátky, strava, oblečenie, doprava, telekomunikácie, zábava, ostatné. Vyjadrite ich aj percentom na celkových výdavkoch, získate prehľad, čo vás najviac zaťažuje. Stanovte si limity, ktoré sa budete snažiť dodržiavať, pravidelným sledovaním zistíte ako sa vám to darí.

 

5. Výsledok hospodárenia vyčísli!

Iný prišiel k zámožnosti tým, že si šetrne počínal, a je to čiastka jeho mzdy. Sir 11,18

Ak sú vaše príjmy väčšie ako výdaje, vytvárate úsporu. Ak sú, naopak, výdaje vyššie, vytvárate si problém nazývaný strata. Ak budete v mínuse pravidelne, ohrozíte základné istoty vašej rodiny – bývanie, strava, vzdelanie, zdravie. Žili by ste tak nad svoje pomery a čoskoro sa dostali do dlhov. Riešenia sú jasné: redukovať niektoré výdaje a porozmýšľať, ako dosiahnuť zvýšenie príjmov.

 

6. Financie plánuj a manažuj!

A naplnil som ho Božím duchom, dôvtipom a zručnosťou pre každú prácu, aby zhotovil plány a aby ich uskutočnil. Ex 31,3-4

Možno využiť služby poradcov, nie vždy je ale istá objektivita, väčšinou sú totiž platení finančnými inštitúciami. Pri troche odhodlania dokážete rodinný plán zostaviť sami, chce to čas a zvažovanie, ale zvládnete to. Stanovte si ciele, ich prioritu a časový horizont dosiahnutia:

  • krátkodobé – spotrebiče, dovolenka,
  • strednodobé – auto,
  • dlhodobé – stavba a kúpa nehnuteľnosti, sporenie pre dieťa, dôchodok.

Potom vyriešte, ako ich dosiahnuť: vlastné peniaze, pôžička od rodiny, vhodné finančné produkty. Preberte aj poistenia pre prípad neočakávanej udalosti. Finančný plán treba pravidelne prehodnocovať a aktualizovať.

 

7. Šetri peniaze tvoje!

Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva. Prís 13,11

Ak dosiahnete mesačnú úsporu, možno máte pokušenie rýchlo si dopriať niečo navyše. Odolajte a ušetrenú sumu, alebo aspoň časť, odložte ako rezervu na základné istoty. Potom už sporíte na čokoľvek konkrétne podľa finančného plánu. Odborníci zdôrazňujú, že finančne zdravo fungujúca rodina by mala odkladať 10 % celkového príjmu.

 

„Desatoro“ rodinného rozpočtu

 

8. Úspory zhodnoť!

 Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi? Lk 19,23

Nesporte na bežnom účte. Využite termínované vklady, sporiace účty alebo získajte štátnu prémiu na stavebnom sporení. Vždy si však overte, kedy a za akých podmienok možno prostriedky vyberať. Produkty bánk a sporiteľní sú chránené fondom ochrany vkladov do výšky 100 000 €. Púšťať sa do výnosnejších, no riskantnejších investícií (akcie, podielové fondy) sa odporúča, až keď máte vytvorenú dostatočnú rezervu.

 

 9. Rozumne s úvermi tvojimi!

Nútení sme požičať si peniaze na kráľovskú daň a pozakladať svoje polia so svojimi vinohradmi. Neh 5,4

Ak ste nútení vziať si úver, nastavte ho rozumne. Pamätajte, čím dlhšia doba splatnosti, tým viac preplatíte. Neorientujte sa len podľa úrokovej sadzby, viac napovie ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), zahŕňa všetky poplatky spojené s úverom. Informujte sa aj o možnostiach predčasného splatenia a odloženia splátok. Spotrebné úvery, kreditné karty a splátkový predaj patria k najnevýhodnejším, rovnako i nebankové pôžičky, ktoré naviac nemusia mať transparentné podmienky.

 

10. Neviaž sa na majetok tvoj!

Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. Lk 12,15

Pre spokojnosť s domácim rozpočtom nie sú dôležité len čísla ale váš postoj k nim. Súťažíme, porovnávame, hodnotíme iných a reklama ukazuje, čo by sme ešte mali mať. Peniaze sa stali cieľom, stratili prvotný účel vyjadriť hodnotu a uľahčiť kúpu. Ježiš nás učí, že nemáme byť ustarostení o svoj život. Neznamená to, že sa netreba snažiť zabezpečiť pre seba a rodinu to najlepšie. No z pohľadu večnosti nemáme lipnúť na materiálnych veciach. Boh nás túži požehnávať a my sme pozvaní otvoriť sa smerom k ostatným, pretože dávaním nestrácame.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00