Dieťa nie je pre životné prostredie hrozbou

Dieťa nie je pre životné prostredie hrozbou
Pre uhlíkovú stopu, ktorú zanecháva malé dieťa, sa niektorí ľudia rozhodli, že nebudú plodiť potomkov, aby nezaťažovali životné prostredie. Profesorka, lekárka a pro-life aktivistka Eva Grey však upozorňuje, že človek nielen konzumuje a znečisťuje, ale aj nachádza nové spôsoby, ako chrániť životné prostredie. Možno práve naše deti objavia postupy na ochranu čistoty vzduchu alebo vody.

O téme ochrany životného prostredia sa vedú mnohé diskusie, ktoré ponúkajú rôzne návrhy zodpovedného prístupu k nášmu spoločnému domu. Nie sú to iba nápady v oblasti technológií či podnety na redukovanie ľudského konzumizmu. Objavujú sa aj myšlienky, ktoré v záujme záchrany životného prostredia ľudí vyzývajú prehodnotiť túžbu po deťoch. Malé dieťa je totiž podľa zástancov týchto myšlienok tým najhorším, čo môžete pre životné prostredie urobiť.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00