TOP

Dieťa nie je pre životné prostredie hrozbou

Pre uhlíkovú stopu, ktorú zanecháva malé dieťa, sa niektorí ľudia rozhodli, že nebudú plodiť potomkov, aby nezaťažovali životné prostredie. Profesorka, lekárka a pro-life aktivistka Eva Grey však upozorňuje, že človek nielen konzumuje a znečisťuje, ale aj nachádza nové spôsoby, ako chrániť životné prostredie. Možno práve naše deti objavia postupy na ochranu čistoty vzduchu alebo vody.

O téme ochrany životného prostredia sa vedú mnohé diskusie, ktoré ponúkajú rôzne návrhy zodpovedného prístupu k nášmu spoločnému domu. Nie sú to iba nápady v oblasti technológií či podnety na redukovanie ľudského konzumizmu. Objavujú sa aj myšlienky, ktoré v záujme záchrany životného prostredia ľudí vyzývajú prehodnotiť túžbu po deťoch. Malé dieťa je totiž podľa zástancov týchto myšlienok tým najhorším, čo môžete pre životné prostredie urobiť.

// Čítajte celý text //Komentáre