Direktor Luníka IX Peter Veselský: Dúfame, že po štrnástom septembri si viac ľudí z Luníka nájde cestu k Bohu

Direktor Luníka IX Peter Veselský: Dúfame, že po štrnástom septembri si viac ľudí z Luníka nájde cestu k Bohu
Návšteva Svätého Otca na košickom sídlisku Luník IX je pre všetkých, ako aj pre rómsku menšinu, naozaj historicky významná udalosť. Direktor, predstavený  tamojšej saleziánskej komunity, Peter Veselský SDB, ktorý tam pôsobí od júla 2020, nám v rozhovore priblížil, ako prebiehajú prípravy na príchod pápeža Františka, aj to, o čo prosí Pána Boha v súvislosti s touto vzácnou návštevou.

Ako vnímate fakt, že Svätý Otec navštívi práve Slovensko?

Je to veľké vyznačenie pre celú krajinu, prekvapili ma geografické znalosti Svätého Otca. Keď sa v lietadle cestou z Iraku vyjadroval o plánovanej návšteve Budapešti, vedel, že Bratislava je blízko, a návšteva Slovenska by sa s návštevou hlavného mesta Maďarska dala ľahko spojiť. Myslím si, že po mnohých apoštolských cestách, pri ktorých Svätý Otec navštevoval hlavne „maličké stáda“, teda katolíkov v nekatolíckych krajinách, tentoraz všetkých nás prekvapil opačne, keď si vybral krajinu ešte stále prevažne katolícku – aspoň formálne a tradične. Napriek tomu vidieť, že aj pri tejto návšteve si chce Svätý Otec všímať aj ľudí z menšín a na okraji. Takou menšinou je na Slovensku židovská komunita a takou je z môjho pohľadu najmä stretnutie s Rómami na Luníku IX.

 

Direktor Luníka IX Peter Veselský: Dúfame, že po štrnástom septembri si viac ľudí z Luníka nájde cestu k Bohu

 

Vyvráťme predsudky o Rómoch, konkrétne o Rómoch žijúcich na sídlisku Luník IX, ktoré sú možno veľakrát mylné. Spolupracujú a pracujú aj oni na realizácii tohto veľkolepého dňa?

Predsudky? Áno, tie fungujú na obe strany. Máme ich my voči Rómom a majú ich aj Rómovia voči nám. Neraz si navzájom ubližujeme len preto, že sa jeden na druhého pozeráme s podozrením. Rómovia sú však slabší a zraniteľnejší. Preto ich naše predsudky viac zrážajú na kolená, než naopak. Čo sa týka spolupráce na prípravu dňa D, mnoho vecí presahuje nielen ich, ale aj nás. To, že sa opravujú cesty, chodníky, to, že sa pripravujú silové a bezpečnostné zložky, je v kompetencii vyšších orgánov. My sa ľuďom na sídlisku snažíme pomáhať, aby pochopili, čo znamená návšteva pápeža Františka na Luníku, aké je to veľké vyznačenie pre nich a pre všetkých Rómov. Usilujeme sa ich pozývať, aby popri našom kostole nielen prechádzali, ale doňho aj vošli a modlili sa s nami. Rómovia totiž majú vieru, ale chýba im vzťah k osobnému Bohu. Toto im pomáhame pochopiť a rozvinúť, aby štrnásty september nebol prvým a jediným dňom, keď sa budú modliť len preto, že sem príde Svätý Otec.

 

Direktor Luníka IX Peter Veselský: Dúfame, že po štrnástom septembri si viac ľudí z Luníka nájde cestu k Bohu

 

RÓMSKI CHLAPCI RADI POMÁHAJÚ

My robíme to, čo je v našej kompetencii a silách – pripravujeme náš areál, a v tom nám mnohí rómski chlapci radi pomáhajú. Tak si trénujú jednak rozličné technické zručnosti, jednak schopnosť urobiť niečo nezištne a jednak si uvedomujú, že sa tým podieľajú na príprave návštevy Svätého Otca. Niektorí ľudia pochopili, že ak má byť sídlisko čisté, nemôžu ho začať čistiť len tri dni predtým, ale že ho musia udržiavať čisté už teraz. Myslím, že viacerí z nich sa aj v tomto ohľade vďaka pápežskej návšteve posunú ďalej.

 

Ako chlapci pomáhajú najradšej?

Najradšej robia s kosačkou. Spolubrat vymyslel dobrú taktiku. S kosačkou môže robiť ten, kto vie malú násobilku. Lebo ak nevieš spočítať trikrát tri, ako chceš pracovať so strojom, ktorý vyžaduje inteligentné zaobchádzanie? Je tu aj zopár dospelých, ktorí pomáhajú celý rok – upratujú kostol, pomáhajú pri tábore s deťmi… o týchto ľuďoch vieme, že sa na nich môžeme kedykoľvek spoľahnúť. Sú nám nápomocní aj teraz.

 

Direktor Luníka IX Peter Veselský: Dúfame, že po štrnástom septembri si viac ľudí z Luníka nájde cestu k Bohu

 

Dajme na chvíľu bokom prípravy z pohľadu vášho povolania a poslania kňaza, saleziána, direktora. Ako prežívate vo vnútri vlastného ja túto blížiacu sa udalosť?

Dalo by sa povedať, že ja a moji spolubratia v komunite z určitého pohľadu snívame „nesnívateľný“ sen. Väčšinou sa za pápežom cestuje na veľké vzdialenosti. My nikam nemusíme cestovať. Pápež príde k nám… Na druhej strane si uvedomujem, že teraz nás dosť zahltili organizačné záležitosti a ak si nedáme pozor, môže nám ujsť to najdôležitejšie – duchovný rozmer návštevy Svätého Otca. O toto prosím Pána v súvislosti s návštevou Svätého Otca. Súčasne s faktom, že pápež František príde k nám, si uvedomujem aj to, že prioritne nie kvôli nám, ale kvôli Rómom prichádza Svätý Otec na Luník IX. My sme dostali od Pána dar byť toho súčasťou.

 

Direktor Luníka IX Peter Veselský: Dúfame, že po štrnástom septembri si viac ľudí z Luníka nájde cestu k Bohu

 

VYVRCHOLENÍM BUDE MODLITBA OTČENÁŠ V RÓMSKOM JAZYKU SPOLU SO SVÄTÝM OTCOM

Každého hosťa treba na úvod privítať. Máte pripravené špeciálne prekvapenie aj pre pápeža Františka? Možno nejakú duchovnú kyticu, na ktorej pracujete už teraz?

Začali sme sa modliť Deviatnik k rómskym blahoslaveným mučeníkom Zefirínovi a Emílii. Tento Deviatnik je aj na našom webe www.lunik9.sk, môžete sa ho teda modliť s nami, môžeme sa tak na návštevu pápeža Františka pripravovať spoločne. Na margo vašej otázky ešte treba povedať, že hoci Svätý Otec prichádza na Luník IX do saleziánskej komunity, ten, kto pozýva, je Konferencia biskupov Slovenska. Program na Luníku preto tvorí širšia pracovná skupina ľudí a je už v podstate pripravený. Neviem, čo môžem a nemôžem prezrádzať, ale asi môžem povedať, že väčšina programu bude prebiehať ešte pred príchodom Svätého Otca a je skoncipovaná tak, aby oslovila práve rómsku dušu. Bude to kultúrno-duchovný program popretkávaný svedectvami. Myslím, že vami spomínaná duchovná kytica pre pápeža Františka je pripravená, 30 minút plánovaných na Luníku IX bude veľmi intenzívnych a ich vyvrcholením bude spoločná modlitba Otčenáš v rómskom jazyku spolu so Svätým Otcom.

 

Direktor Luníka IX Peter Veselský: Dúfame, že po štrnástom septembri si viac ľudí z Luníka nájde cestu k Bohu 

 

SVÄTÝ OTEC PRICHÁDZA BÚRAŤ BARIÉRY A STAVAŤ MOSTY. V NEPOSLEDNOM RADE MEDZI MAJORITOU A ĽUĎMI NA OKRAJI

A čo rómske tradície? Môže Svätý Otec očakávať tradičný rómsky program či jedlo?

Za tridsať minúť nebude veľmi čas na jedlo. Rómsky program bude najmä pred príchodom Svätého Otca. Kratučké stretnutie s ním bude hlavne o slove; slove, ktoré pôjde od Rómov k Svätému Otcovi a slove, ktoré Svätý Otec povie nielen im, ale aj nám všetkým.

 

Direktor Luníka IX Peter Veselský: Dúfame, že po štrnástom septembri si viac ľudí z Luníka nájde cestu k Bohu

 

Máte pre nás odpoveď na to, prečo je jedným z miest návštevy práve Luník IX?

V prvom rade sa Svätý Otec chce stretnúť s Rómami. Výber miesta je druhoradý, aj keď nie tak celkom. Je isté, že Luník IX nie je v súčasnosti už ani najväčšia, ani najchudobnejšia rómska komunita na Slovensku. Možno väčšine ľudí nepovie nič názov Podskalka alebo Angi mlyn. Keď sa však povie Luník IX, každý vie, čo to je a kde to je, možno aj ten, kto nedokáže vymenovať už ani jedno z ostatných košických sídlisk. Luník IX je z rómskych štvrtí určite najslávnejší, je najčastejšie v médiách a skoro vždy v negatívnom kontexte. Návšteva Svätého Otca práve na tomto mieste má preto hlboký symbolický význam. Svätý Otec prichádza búrať bariéry a stavať mosty: medzi Bohom a človekom, medzi kresťanmi a inými vierovyznaniami, medzi veriacimi a neveriacimi, a v neposlednom rade medzi majoritnou spoločnosťou a ľuďmi na okraji, ľuďmi vylúčenými a odsudzovanými. Máme nádej, že po odchode Svätého Otca si viac ľudí nájde cestu na Luník, aby sa s Rómami modlili, aby priložili ruku k dielu a pomohli tým, ktorí si sami pomôcť nevedia – či už (čo my saleziáni pokladáme za najdôležitejšie) vo výchove novej generácie, či na sociálnom poli alebo v hocičom, čo týchto ľudí pozdvihne vyššie. A dúfame, že po štrnástom septembri si viac ľudí z Luníka IX nájde cestu k Bohu.

 

Direktor Luníka IX Peter Veselský: Dúfame, že po štrnástom septembri si viac ľudí z Luníka nájde cestu k Bohu

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00