Dnes môžem ísť ďalej

Dnes môžem ísť ďalej
Niekedy na mňa zrazu zaútočia chyby mojej minulosti či dokonca prehry včerajška a prinútia ma zamyslieť sa. Mohla som to urobiť lepšie. Zosmutnievam. A potom si zrazu uvedomím, aký je dnes deň.

Autor: Rachel Macy Stafford

Dnes je dnešok. Nie včerajšok.

Dnes ešte všetka nádej nezomrela. Nie, nie, nádej ešte nie je stratená.

Dnes môžem ísť ďalej.

Dnes môžem načúvať, naozaj načúvať.

Dnes môžem povedať: „Môžeš so mnou rátať,“ a myslieť to vážne každým vláknom svojho tela.

Dnes môžem používať slová, ktoré budujú dušu, a prehltnúť tie, ktoré ničia.

Dnes môžem to, čo je správne, vnímať oveľa skôr než to, čo treba napraviť.

 

Dnes môžem ísť ďalej

 

Dnes si môžem zvoliť, o čo sa chcem snažiť, a vybrať si lásku vždy, keď sa mi naskytne možnosť.

Dnes môžem byť „pokojom v chaose“ alebo aspoň „trochu pokojnou v tomto bláznovstve“.

Dnes môžem pobozkať niečie čielko.

Povedať: „To mi je ľúto.“

Byť poslednou, kto povolí v objatí.

Dnešok je dobrým dňom. V dnešku je nádej, ktorú včerajšok už nemá.

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00