Dnes si pripomíname už 27. Medzinárodný deň rodiny

Dnes si pripomíname už 27. Medzinárodný deň rodiny
Dnes si pripomíname už 27. Medzinárodný deň rodiny, ktorý v desiatkach miest a obcí na Slovensku každoročne koordinuje Fórum kresťanských inštitúcií.

Tento rok FKI v rámci Dňa rodiny s podporou odbornej i laickej verejnosti pripravilo Výzvu Za voľnú nedeľu, s ktorou sa obrátilo na najvyšších štátnych predstaviteľov s požiadavkou rešpektovania voľnej nedele aj po koronakríze. Vo výzve žiada, aby kompetentní vyvinuli všetko úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, nemuseli pracovať. Obzvlášť kľúčové je to v prípade matiek, a najmä rodičov – samoživiteľov, pre ktorých je obrovskou výzvou zosúladiť rodinný život s pracovnou nedeľou. Spoločná voľná nedeľa posilňuje súdržnosť v spoločnosti a umožňuje človeku vnímať život z inej perspektívy, iným spôsobom prežívať svoje vzťahy – k Bohu, k ľuďom a k sebe samému.

 

Dnes si pripomíname už 27. Medzinárodný deň rodiny

 

Výzva za voľnú nedeľu, ktorú v priebehu 2 dní podporilo viac ako 13 000 občanov Slovenskej republiky a viac ako 50 neziskových a odborových organizácií, je k dispozícii tu: https://www.citizengo.org/sk/el/179374-volna-nedela

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00