Dobrá novina koleduje tvorivo aj v čase korony

Dobrá novina koleduje tvorivo aj v čase korony
Celoslovenská kolednícka akcia Dobrá novina tento rok otvorila už svoj 27. ročník. Pozýva všetkých, malých i veľkých, zapojiť sa do vianočného koledovania a prispieť k šíreniu radostnej zvesti v slovenských farnostiach.

Vianočné posolstvo a službu koledníkov vníma Dobrá novina v týchto náročných časoch ešte urgentnejšie. Ľudia potrebujú okrem akútnej zdravotnej starostlivosti počuť i slová nádeje. To je hlavnou úlohou koledníkov Dobrej noviny – prinášať nádej a piesňami ohlasovať tajomstvo Vianoc, narodenie Božieho Syna. Zároveň vyprosujú a prajú navštíveným rodinám zdravie a šťastie.

Do 22. decembra sa do koledníckej akcie prihlásilo 529 farností z celého Slovenska vrátane Slovenských katolíckych misií v Bruseli a Luxemburgu. 

V uplynulom roku sa koledovanie v súvislosti s prijatými opatreniami uskutočnilo prevažne v online priestore. Uvoľnenie opatrení ponúkajú tento rok viacero možností pre koledníkov vo farnostiach.

 

Koledovanie v kostole a popod obloky

Koledníci, ktorí sú očkovaní alebo ochorenie COVID-19 už prekonali, budú môcť obohatiť sväté omše krátkym koledníckym programom. Po dohovore s kňazom počas alebo po samotnej bohoslužbe.

Kolednícke skupinky v maximálnom počte 6 osôb v režime OP budú môcť roznášať dobrú novinu aj popod obloky. Zavinšujú a zaspievajú pod oknami domácností, zostávajú v exteriéri a nebudú vstupovať do samotných príbytkov. Počas koledovania budú koledníci striktne dodržiavať všetky hygienické opatrenia (zverejnené na webe Dobrej noviny) a usmernenia eRka pre bezpečné koledovanie.

 

Kreatívne formy koledovania

Dobrá novina povzbudzuje koledníkov k roznášaniu radostnej zvesti aj v online priestore prostredníctvom koledníckych videí či naživo počas online prenosov svätých omší a liturgií.

Kolednícke videá budú farnosti a koledníci zdieľať na sociálnych sieťach zapojených farností či svojich vlastných webových stránkach. Takáto forma sa podľa slov zodpovednej osoby za koledovanie tešila mimoriadnemu úspechu v obci Selec v Nitrianskej diecéze aj minulý rok: “Na výzvu natočiť video sa na začiatku málokto chytal, ale prvé video spustilo vlnu ďalších a onedlho sme mali dostatok materiálu na vytvorenie krásneho koledníckeho videa, ktoré sme zazdieľali na našej FB stránke eRko Selec, ako aj na FB profile našej farnosti.”

Audio nahrávky vinšov a piesní môžu koledníci ponúknuť do obecného či mestského rozhlasu. Fotografie z koledovania doplnené fotografiami z projektov z minulých ročníkov môžu koledníci využiť na výstavu, ktorou môžu doplniť stacionárnu pokladničku.

Koledníci potešia aj tých, ktorí nemajú prístup k sociálnym sieťam a internetu. Počas prechádzky po dedine či meste vhodia zapísaným rodinám do schránky Dobré noviny Dobrej noviny či leták. Koledníci v Štrbe takto potešili nejedného farníka: “Keď som roznášala materiál po dedine, zobrala som krstnú dcéru a dali sme si na čelo hviezdy. Už týmto sme dali ľuďom navôkol na známosť, že prinášame dobrú novinu. Do schránok sme okrem materiálu pridali spracovaný verš s prianím nového roka”, zodpovedná osoba neskôr dodala, “kamarátka mi neskôr povedala, že ju jedna pani z dediny zastavila, že ju toto veľmi potešilo.”

Dobrá novina podporí drobné podnikanie v Ugande

Motto 27. ročníka Dobrej noviny nesie názov Poďme niečo dobré podniknúť. S podporou štedrých darcov zo Slovenska dnes podniká na východe Ugandy vyše 1 500 žien a 500 mužov v 69 skupinách. Zapojení mladí, ženy, vdovy a farmári si prešli od kurzov základnej gramotnosti, cez prieskum trhu až po marketing. Dnes si zakladajú lokálne pekárne, venujú sa chovu včiel a výrobe medu, pestovaniu kávy či sadeníc ovocných stromov.

Tvárou ročníka je kuchár George z farnosti Busitema. Rodina farmára a otca 7 detí doposiaľ nepoznala taký luxus, akým je elektrická energia. V rámci svojej svojpomocnej skupiny sv. Pavla Kolpinga poskytujú catering a občerstvenie na oslavách a slávnostiach v celom okrese. On sám si popri tom privyrába pečením palaciniek a pukancov pre učiteľov a žiakov miestnej základnej školy. Požičal si od spolupracovníkov a kúpil solárny panel na svoj skromný dom. Dnes sa jeho deti nemusia učiť pri svetle petrolejovej lampy. Za ušetrené peniaze im môže nakúpiť školské pomôcky a zariadiť si domácnosť.

Drobné podnikanie je pre ľudí ako George možnosťou, ako čeliť výzvam klimatických zmien a neistoty v čase pandémie. Povzbudení využívať svoje talenty a vytvárať hodnoty dokážu zabezpečiť dôstojný život pre seba a svoje rodiny. Vďaka podpore Dobrej noviny a miestneho partnera Charity Tororo.

 

Finančne je možné zbierku podporiť na čísle účtu SK77 1100 0000 0029 4045 7894 alebo online na www.dobranovina.sk/podporim.

 

Informoval: Jozef Magda

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00