Dobrá novina myslí na ľudí na periférii

Dobrá novina myslí na ľudí na periférii
26. ročník celoslovenskej koledníckej akcie Dobrá novina bol kvôli pandémii koronavírusu výnimočný vo viacerých smeroch. Počas všeobecného zákazu vychádzania nebolo možné uskutočniť koledovanie v tradičnej forme ani v alternatívnej podobe popod obloky.

Koledníci tak roznášali radostné posolstvo o narodení Božieho Syna vo viac ako 530 farnostiach po celom Slovensku najmä prostredníctvom médií.

Kolednícke pásma zazneli v katolíckej televízii a rozhlase, na viacerých svätých omšiach či v obecnom rozhlase. Koledníckymi videami žili desiatky farských stránok na sociálnych sieťach. Radostná zvesť zaznela aj v rodinách, deti zakoledovali svojim rodičom a starým rodičom v rámci tzv. bublín.

 

V modlitbe i v skutkoch

Dobrá novina zo zbierky podporuje ročne okolo 30 projektov subsaharskej Afrike. Zameriava sa na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktorých život je ovplyvnený suchom, nedostatkom pitnej vody a potravín, chudobou, chorobami či vojnou. Globálna pandémia koronavírusu pre nich znamená ďalšie prehĺbenie už existujúcich ťažkostí.

Tvárou 26. ročníka Dobrej noviny bola Mary Baluka z východnej Ugandy, mladá mamička s tromi deťmi žijúca na okraji spoločnosti. Prijala pomocnú ruku v podobe odborného kurzu šitia a vďaka svojej odhodlanosti sa dokázala postaviť na vlastné nohy. Získané zručnosti a osobné úsilie jej priniesli novú šancu na lepší život a zlepšenie životných podmienok pre celú rodinu. Čo je však možno ešte dôležitejšie, Mary prešla aj veľkou osobnou zmenou. Začala si vážiť samu seba, získala späť svoju dôstojnosť a dnes pristupuje k životu, rodine a svojej práci s väčšou zodpovednosťou. Komunita jej dnes prejavuje rešpekt a Mary sa stáva vzorom pre ďalšie ženy. Kurzy realizovala Arcidiecézna charita Tororo s podporou Dobrej noviny.

Pred Vianocami Dobrá novina vyzvala k modlitbovej podpore Sedem minút za mier v Etiópii, ktorá sa od novembra zmieta v ozbrojenom konflikte s vážnymi následkami pre civilné obyvateľstvo. Na severe krajiny v regióne Tigraj Dobrá novina dlhodobo spolupracuje so sestrami vincentkami pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Uplynulé roky tu pôsobilo aj viacero dobrovoľníkov zo Slovenska.

 

Aktuálny stav a možnosti podpory Dobrej noviny

Priebežný stav zbierky je k 31. januáru 2021 vďaka štedrosti darcov 428 456,81 eur.

Organizátori ďakujú za každý jeden dar, ktorý sa v dobe pandémie a krízy stáva ešte šľachetnejším gestom lásky voči blížnemu. Už teraz je zrejmé, že vykoledovaná suma bude tento rok nižšia ako po uplynulé roky. V praxi to znamená, že podpora viacerých rozvojových projektov cez miestne občianske organizácie, rehole či misionárov bude prerušená alebo ukončená.

Z tohto dôvodu sa dlhoroční priatelia a podporovatelia koledníckej akcie rozhodli uskutočniť fašiangovú iniciatívu Preskočme spolu pol melóna. Cez osobné výzvy oslovujú svojich známych a priateľov s cieľom vyzbierať dodatočné finančné prostriedky pre Dobrú novinu. Táto iniciatíva potrvá do 16. februára.

Verejnú zbierku je možné podporiť až do 31. marca 2021 darom na účet SK77 1100 0000 0029 4045 7894 alebo online cez darovací formulár na bit.ly/podporim-mary

Viac o možnostiach podpory na webe.

Informoval: Jozef Magda

 

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00