Dobrá novina otvára 27. ročník s mottom “Poďme niečo dobré podniknúť”

Dobrá novina otvára 27. ročník s mottom “Poďme niečo dobré podniknúť”
Dobrá novina otvára 27. ročník s mottom “Poďme niečo dobré podniknúť”, ktoré reaguje aj na výzvu Svätého Otca Františka vykročiť s odvahou k druhým ľuďom.

“Svätý Otec František počas septembrovej návštevy Slovenska povzbudzoval mladých, aby nenechali dni svojho života plynúť ako epizódy v telenovele. Aby boli odvážni a zakorenení, aby sa nebáli dať všetko z lásky ku Kristovi a k blížnemu. Je to posolstvo, ktoré sa nesie celým jeho pontifikátom, pričom zdôrazňuje dôležitosť vychádzať v ústrety najmä ľuďom na periférii. Silné slová Svätého Otca nachádzajú odozvu u tisícok koledníkov”, približuje riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.

V apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium (Radosť evanjelia) zaznieva program pre každého ohlasovateľa radostnej zvesti: “Odhliadnuc od vonkajšieho zdania, každý človek je nesmierne posvätný a zaslúži si našu lásku a pozornosť. Ak teda dokážem pomôcť čo len jedinému človeku, aby lepšie žil, už to stačí na zdôvodnenie nasadenia môjho života. (EG 274)”

Dobrá novina je akciou solidarity, ktorej poslanie napĺňa pápežovu víziu. Rozdáva radosť na Slovensku a pomáha k lepšiemu životu ľudí v núdzi na africkom kontinente už neuveriteľných 27 rokov. Zároveň povzbudzuje najmä deti a mladých zapojiť sa do života farnosti práve prostredníctvom ohlasovania radostnej zvesti.

So slovami “poďme niečo dobré podniknúť” urobia koledníci aj tento rok všetko preto, aby mohla dobrá novina na Vianoce zaznieť v slovenských rodinách. Organizátori pripravili opatrenia, ktoré rešpektujú aktuálne hygienické usmernenia, a opäť pozývajú k bezpečnému koledovaniu v nadväznosti na tradíciu koledovania popod obloky. V tomto ročníku koledníckej akcie prinášajú aj novinky k adventnej príprave detí a rodín.

S podporou koledníkov a štedrých darcov podniká na východe Ugandy vyše 1 500 žien a 500 mužov. Prešli si od kurzov základnej gramotnosti, cez prieskum trhu až po marketing. Dnes zakladajú lokálne pekárne, venujú sa chovu včiel a výrobe medu, pestovaniu kávy či sadeníc ovocných stromov.

Prečo práve východná Uganda? Východ krajiny je druhým najchudobnejším regiónom Ugandy. Drobným poľnohospodárstvom sa živí 70 % populácie na vidieku, u žien je to až 90 %. Nevyspytateľné zrážky, klimatické zmeny či noví škodcovia predstavujú pre rodiny farmárov riziko, že svoje rodiny nedokážu uživiť.

Drobné podnikanie mimo túto tradičnú oblasť je možnosťou, ako týmto výzvam čeliť, využiť svoje talenty, vytvárať hodnoty a zabezpečiť dôstojný život pre seba a svoje rodiny.

Poďme niečo dobré podniknúť! Viac o možnostiach, ako sa zapojiť a podporiť Dobrú novinu, nájdete na www.dobranovina.sk/podme-nieco-dobre-podniknut

 

***

Kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 270 mestách a obciach na celom Slovensku.

Finančne je možné zbierku podporiť na čísle účtu SK77 1100 0000 0029 4045 7894 alebo online na www.dobranovina.sk/podporim

Verejná zbierka Dobrá novina – 27. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok MV SR pod č. 000-2021-018310 zo dňa 21. 5. 2021 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Kontakt: Jozef Magda, [email protected], 0908 119 976

 

Titulná snímka: Deti Georgea Jumu so svojimi kamarátmi ukazujú starú petrolejovú lampu. Dnes sa tešia elektrine zo solárneho panelu. Foto archív DN, 2021.

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00