Dobrá novina: Už aj tak napätú situáciu v chudobnejších komunitách koronavírus len prehĺbil

Dobrá novina: Už aj tak napätú situáciu v chudobnejších komunitách koronavírus len prehĺbil
Dobrú novinu poznáme na Slovensku už dvadsaťsedem rokov. Ako zmenil koledovanie koronavírus a kde budú použité tohtoročné dary? Viac nám o tohtoročnej Dobrej novine povedal jej projektový manažér Jozef Magda.

V čom bude tento ročník Dobrej noviny iný? Má nejaké špecifiká?

Každý ročník koledníckej akcie je svojím spôsobom jedinečný. Na nadchádzajúci 27. ročník sme si pripravili viacero noviniek. Začnime Adventom. Na hlbšie prežitie tohto krásneho obdobia očakávania ponúkame niekoľko podnetov pre deti, dospelých, ako aj celé rodiny.

Pre deti sme pripravili adventný kalendár s názvom Adventné putovanie 2021. Deti budú môcť duchovne prispieť k zmierneniu utrpenia svojich rovesníkov v Afrike, a to modlitbou a dobrými skutkami.

Tínedžeri a dospelí môžu načerpať inšpiráciu a povzbudenie z adventných zamyslení. Pre rodiny je určená pobožnosť deviatnika Kto dá prístrešie Svätej rodine?. K tejto pobožnosti ponúkame obraz putujúcej Svätej rodiny, ktorý namaľoval kenský umelec a dlhoročný priateľ Dobrej noviny – Adam Masava.

Na našom webe www.dobranovina.sk sa môžu čitatelia prihlásiť k odberu spomínaných adventných zamyslení, rovnako tu nájdu na stiahnutie aj adventný kalendár a pobožnosť deviatnika. Komu viac vyhovuje tlačená forma, adventný kalendár je prílohou decembrového čísla časopisu Rebrík.

 

Pekná je aj tohtoročná téma – „Poďme niečo dobré podniknúť“. Poviete nám o nej viac?

Svätý Otec nás počas septembrovej návštevy Slovenska povzbudzoval k tomu, aby sme nenechali dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele. Aby sme boli odvážni a zakorenení a aby sme sa nebáli dať všetko z lásky ku Kristovi a k blížnemu.

My na túto výzvu chceme odpovedať a vykročiť s odvahou k druhým ľuďom. Povzbudzujeme najmä deti a mladých zapojiť sa do života farnosti a prebudiť ju k životu aj cez koledovanie s Dobrou novinou. So slovami „Poďme niečo dobré podniknúť“ urobia naši koledníci všetko pre to, aby mohla radostná zvesť opäť naplno zaznieť v slovenských rodinách.

Naše motto zároveň našepkáva, pre koho budeme tento rok koledovať. Z koledníckej zbierky podporíme svojpomocné farské skupiny na východe Ugandy. S podporou koledníkov a štedrých darcov podniká už dnes vyše dvetisíc žien a mužov. Prešli si náročnou cestou, mnohí z nich nevedeli pred mesiacmi ani čítať či počítať. Dnes sú to práve oni, ktorí podnikajú. Zakladajú pekárne, venujú sa včelárstvu, pestovaniu kávy či sadeníc ovocných stromov. Povzbudení úspešnými príbehmi chceme tento projekt ďalej rozvíjať a ponúknuť takúto šancu aj mnohým ďalším.

 

Dobrá novina: Už aj tak napätú situáciu v chudobnejších komunitách koronavírus len prehĺbil
Distribúcia materiálnej pomoci v Mekelle. Foto DoCH

 

TÉMA ODPUSTENIA A MIERU JE V TEJTO MLADEJ KRAJINE VEĽMI AKTUÁLNOU

Čo by mali Slováci vedieť o Ugande a Južnom Sudáne? Práve tieto krajiny vy osobne veľmi dobre poznáte.

Dobrá novina sa zameriava na celý región východnej Afriky. Keďže v našom tíme som zodpovedný práve za tieto dve krajiny, rád ich v krátkosti predstavím.

Uganda sa nazýva aj Perlou Afriky, najmä vďaka fascinujúcej prírode a exotickým druhom zvierat. Takmer polovica obyvateľov Ugandy je mladšia ako štrnásť rokov. Naša pomoc smeruje na východ krajiny, do chudobnej arcidiecézy Tororo. Drobným poľnohospodárstvom sa tu živí 70 % populácie na vidieku, u žien je tento podiel až 90 %. Nevyspytateľné zrážky, noví škodcovia a choroby plodín či negatívne následky klimatických zmien predstavujú pre farmárov riziko, že svoje rodiny nebudú schopní uživiť.

Južný Sudán oslávil v júli svoje desiate narodeniny. Patrí medzi najzaostalejšie krajiny sveta. Desiatky rokov občianskej vojny a boj o moc a nerastné bohatstvo zanechali krajinu v zúboženom stave. Státisíce ľudí utiekli zo svojich domovov, kde sa doteraz nevrátili. Z osobnej skúsenosti si dovolím povedať, že zdravotnícky systém dokáže fungovať len vďaka pomoci a podpore zo zahraničia. Asfaltové cesty nájdete len vo väčších mestách. Mnohé oblasti sú dostupné len počas obdobia sucha, teda od októbra do apríla. Krajinu trápili v tomto roku rozsiahle povodne na väčšine územia.

 

Dobrá novina: Už aj tak napätú situáciu v chudobnejších komunitách koronavírus len prehĺbil
Putujúca Svätá rodina v podaní kenského umelca Adama Masavu. Foto: Dobrá novina 2021

 

Aké konkrétne projekty podporujete v týchto krajinách?

Potreby komunít sa v jednotlivých krajinách, kde pôsobíme, líšia. Ako som spomínal, v Južnom Sudáne kolabuje zdravotnícky systém. Preto už roky podporujeme Nemocnicu sv. Františka z Assisi v Marial Lou, najnovšie aj dve kliniky pre pacientov trpiacich na tuberkulózu.

Téma odpustenia a mieru je v tejto mladej krajine veľmi aktuálnou. Veríme, že ženy môžu zohrať dôležitú úlohu pri budovaní mieru. Táto téma je veľmi zaujímavá – napríklad, ak sa chcú mladí muži oženiť, potrebujú veno. Chudobnejší potrebné financie nemajú, preto sa neraz rozhodnú pre krádež dobytka. Pastieri si svoje dobytky – zväčša ich jediný majetok a spôsob obživy – dobre chránia a často bývajú ozbrojení. Ak dôjde k násilnostiam či prestrelke, rozpútava sa začarovaný kruh násilia a odplaty. Tu sa vrátim naspäť k ženám. Práve ženy môžu naučiť svojich synov a mužov tomu, ako nezhody a konflikty riešiť dialógom – a hlavne bez násilia.

V Keni podporujeme komunitné záhrady a udržateľné poľnohospodárstvo v regióne Samburu a vŕtanie nových studní a opravy tých existujúcich v polopúštnej Turkane. Dlhé roky spolupracujeme s rehoľou Malých sestier sv. Františka v Keni a Ugande či organizáciou HEfDA v Etiópii a odborníkmi zo SEP-u v Keni. Ich služba sa zameriava na starostlivosť o deti so špeciálnymi potrebami. Cez osvetové aktivity búrajú škodlivé stereotypy a predsudky voči životu s postihnutím a podávajú pomocnú ruku rodinám v núdzi.

Najvážnejšou sa dnes javí situácia v Etiópii. Už od 4. novembra 2020 zúri na severe v regióne Tigraj vojna. Uplynulé týždne sa preliala aj do susedných regiónov Amhara a Afar. Pokračujúce boje predlžujú už beztak zúfalú humanitárnu situáciu, pretože bránia dodávkam humanitárnej pomoci pre tisíce trpiacich civilistov. Spolu so sestrami vincentkami sme v júni 2021 distribuovali materiálnu pomoc viac ako dvesto rodinám v utečeneckom tábore v Mekelle. V utorok 2. novembra 2021 vyhlásila etiópska vláda núdzový stav. Úrady vyzvali obyvateľov hlavného mesta Addis Abeby, aby boli pripravení brániť hlavné mesto pred bojovníkmi zo severu. Ktovie, aká bude situácia v čase vydania tohto článku. Dobrá novina preto vyzýva všetkých k modlitbe za mier v tejto krajine. Zvlášť sa utiekame k bl. Márii Gabriele od Jednoty, talianskej sestre a patrónke ročnej témy eRka v školskom roku 2021/2022. Práve ona môže pre nás byť vzorom v budovaní jednoty medzi všetkými ľuďmi a úcty ku každému človeku.

 

Dobrá novina: Už aj tak napätú situáciu v chudobnejších komunitách koronavírus len prehĺbil
Koledníci z Lokce. Foto: Dobrá novina 2020

 

PANDÉMIA TVRDO ZASIAHLA PRÁVE TÝCH NAJZRANITEĽNEJŠÍCH

Čo ešte máte v pláne urobiť v rámci Dobrej noviny?

Počas nasledujúcich dní nás čakajú vysielacie sväté omše a liturgie. Práve na týchto slávnostiach dostávajú koledníci Dobrej noviny od otcov biskupov špeciálne požehnanie. Biskupi ich symbolicky vysielajú ohlasovať radostnú zvesť do sveta. Kvôli pandemickým opatreniam sa tieto „vysielačky“ uskutočnia na farskej úrovni.

V decembri ponúkneme animátorom vo farnostiach štyri webináre – takzvané koronáre. Týmto spôsobom chceme zdieľať svedectvá a zážitky z koledovania počas pandémie z minulého roka. Spoločne sa povzbudíme a inšpirujeme pred nadchádzajúcimi sviatkami.

Sme veľmi radi, že po ročnej prestávke môžeme pokračovať v programe Dobrovoľníci pre Afriku. Dobrovoľníčka Jarka Körmendyová odcestovala koncom novembra na polroka do Kene a Jano Jaňák vycestuje začiatkom roka do Ugandy na celých dvanásť mesiacov.

 

Viete povedať, ako zmenil koronavírus život v Afrike?

V mnohých oblastiach sa život doslova zastavil. Zatváranie kostolov, škôl či prísne obmedzenia verejnej dopravy ochromili ekonomický a spoločenský život v Keni, Ugande či Južnom Sudáne. Už aj tak napätú situáciu v chudobnejších komunitách koronavírus len prehĺbil. Pandémia tvrdo zasiahla práve tých najzraniteľnejších. Rodiny, ktorí nemali veľké úspory a prežívali doslova zo dňa na deň, stratili príležitosť privyrobiť si. Otcovia a živitelia rodín pracujúci v zahraničí, najmä na Blízkom východe, stratili zamestnanie a vrátili sa domov. Zdravotnícke zariadenia nápor pacientov nezvládajú a zaznamenali sme aj veľký nedostatok vakcín.

 

Dobrá novina: Už aj tak napätú situáciu v chudobnejších komunitách koronavírus len prehĺbil
Plagát 27. ročníka koledníckej akcie

 

NAŠOU PRIORITOU AJ NAĎALEJ ZOSTÁVA OHLASOVAŤ RADOSTNÚ ZVESŤ O NARODENÍ KRISTA

Je možné koledovanie v období pandémie?

Samozrejme, v eRku sme presvedčení o tom, že je to možné, ba dokonca veľmi potrebné. Ľudia sú už z tejto pandémie vyčerpaní a strácajú nádej. Osamelosť a ochladnutie medziľudských vzťahov trápia nielen tých starších z nás. Kvôli strachu zo šírenia koronavírusu sa dnes navštevujeme len zriedka. Uzatvárame sa do seba a svojich pomyselných bublín. Práve koledníci chcú vyjsť zo seba a priniesť vám aj nám radostnú zvesť o tom, že Boh sa môže a chce narodiť na tento svet aj dnes.

 

Ako vyzeralo koledovanie minulý rok a ako bude vyzerať tento rok?

V minulom roku sme sa toho veľa naučili a s nádejou chceme vykročiť aj tentoraz. V 27. ročníku nadviažeme na obľúbenú tradíciu koledovania popod obloky. Znamená to, že budeme koledovať v exteriéri a nebudeme vstupovať do príbytkov. Kolednícke skupiny budú menšie, koledníci budú dodržiavať rozostupy a budú mať nasadené rúška počas celého koledovania. Ďalšie špecifiká budú závisieť od COVID automatu pre konkrétny okres. Našou prioritou však aj naďalej zostáva ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista, ktoré bude navyše bezpečné ako pre koledníkov, tak aj pre navštívené rodiny. Jednotlivé usmernenia sme konzultovali aj s Úradom verejného zdravotníctva SR.

 

Dobrá novina: Už aj tak napätú situáciu v chudobnejších komunitách koronavírus len prehĺbil
Koledníci z Dolného Kubína. Foto: Dobrá novina 2020

 

SPOLOČNE MÔŽEME BYŤ POŽEHNANÍM PRE SLOVENSKO AJ AFRIKU

Stretli ste sa minulý rok pri koledovaní aj s tvorivosťou koledníkov popri pandemických opatreniach?

Vlani bolo koledovanie obmedzené vyhlásením plošného lockdownu tesne pred Vianocami. Tým pádom sme nemohli koledovať tradičnou formou od domu k domu. Koledníci nezúfali a s tvorivosťou im vlastnou zaplnili médiá a online priestor. Koledy zazneli počas svätých omší v okresoch, kde ešte neboli obmedzené. Radostná zvesť sa niesla na sociálnych sieťach a v obecných rozhlasoch. Krásne kolednícke pásma koledníkov z Detvianskej Huty, Látok, Nitrice a Liptovských Sliačov zazneli na vlnách Rádia Lumen. Diváci TV LUX sa mohli potešiť krojovaným koledníkom z obce Podkriváň.

 

Aké boli plody koledovania (realizovanej pomoci) za uplynulý rok?

Sme v pravidelnom kontakte s našimi africkými partnermi a pravidelne ich navštevujeme. Dostáva sa nám množstvo povzbudivých príbehov z podporených projektov. Veľmi nás tešia aj drobné úspechy – ako napríklad osemdesiatdva slobodných mamičiek v Ugande, ktoré neskončili základnú školu a napriek tomu dnes úspešne podnikajú. Tristodesať detí, ktoré podstúpili nevyhnutnú operáciu mozgu a rázštepu chrbtice, pričom si to ich rodiny nemohli dovoliť. Desiatky plne funkčných studní v Turkane či rodičia, ktorí zmenili svoj postoj a dnes sa učia prijímať svoje deti so špeciálnymi potrebami ako Boží dar. Ďakujeme všetkým priateľom Dobrej noviny za podporu a sme radi, že spoločne môžeme byť požehnaním pre Slovensko aj Afriku.

 

Titulná snímka: Mercy sa narodila v dedinke Olwor za pomoci dvoch pôrodných asistentiek. Radosť z krásnej dcérky čoskoro vystriedali obavy. Mercy diagnostikovali rázštep chrbtice.

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00