Dobrá novina uzatvára 27. ročník koledníckej akcie 

Dobrá novina uzatvára 27. ročník koledníckej akcie 
Do celoslovenskej koledníckej akcie Dobrá novina sa od 24. decembra 2021 do 6. januára 2022 zapojilo 849 obcí po celom Slovensku, v ktorých celkovo 6501 koledníkov v 641 skupinách navštívilo spolu 9 601 domácností. Konečný výsledok vianočnej zbierky predstavuje k 31. marcu 2022 sumu 804 001,41 eur.

eRko ponúklo farským spoločenstvám viaceré podnetné námety na duchovnú prípravu počas Adventu. S pomocou adventného kalendára deti spoznali ťažkosti rodín v Afrike a svoje modlitby a dobré skutky obetovali za svojich rovesníkov. Pobožnosť deviatnika s názvom “Kto dá prístrešie Svätej rodine” oživila v našich rodinách túto zbožnú tradíciu. Obraz putujúcej Svätej rodiny namaľoval kenský umelec a dlhoročný priateľ Dobrej noviny, Adam Masava.

Uvoľnenie pandemických opatrení pred Vianocami umožnilo koledníkom vyjsť do ulíc a po ročnej prestávke ohlásiť narodenie Božieho Syna aj tradičnou formou koledovania popod obloky či na svätých omšiach formou krátkeho koledníckeho programu.
Jednou z takýchto farností boli aj Markušovce: “Najkrajším zážitkom bolo, keď nás rodiny čakali pripravené v oknách a keď sme prišli, vzali vetrovky a vyšli von, aby nás lepšie počuli a videli. Navštevovali sme len domy, ktoré si ozdobili svoje bránky farebnou stužkou, čo bolo tiež veľmi milé a naša dedina bola zrazu farebná” píše Frederika Kapalková, zodpovedná osoba za koledovanie vo farnosti.

Dobrá novina zaznela aj v online priestore prostredníctvom videí či naživo počas online prenosov svätých omší a slávnostných liturgií. Koledníckymi videami žili desiatky farských webových stránok a profilov na sociálnych sieťach. “Zakoledovať tak mohol aj rodák z Moldavy nad Bodvou,” na ktorého si spomenul Tomáš Mester, “… ľuďom sa to veľmi páčilo a najväčším prekvapením bolo asi to, že sa mohol zapojiť aj pravidelný koledník a miništrant Patrik, ktorý je teraz rok na štúdiu v USA. Niektorí farníci ho teda videli prvýkrát po pol roku.”

Symbolickým záverom koledníckej akcie bolo prijatie u prezidentky Zuzany Čaputovej vo štvrtok 13. januára 2022 na nádvorí Prezidentského paláca.
Koledníci po ročnej prestávke s nadšením vyšli do ulíc a roznášali radosť a nádej svojim susedom. Najviac domov navštívili koledníci na Orave v Zákamennom, 14 skupiniek koledníkov zaklopalo na dvere 865 domácností. Vôbec najväčší počet koledníkov sa zapojil v Topoľčiankach. 73 koledníkov natáčalo videá a roznieslo propagačné materiály do poštových schránok.

Kolednícke skupinky sa riadili platnými hygienickými opatreniami a oficiálnym usmerním eRka – koledníci v režime OP koledovali popod obloky či na svätých omšiach, všetci ostatní v režime základ mali možnosť využiť alternatívne spôsoby koledovania.

Slováci aj počas druhých pandemických Vianoc prejavili svoju štedrosť a solidaritu s núdznymi na africkom kontinente. Konečný výsledok vianočnej zbierky predstavuje k 31. marcu 2022 sumu 804 001,41 eur, z toho 642 933,23 eur vyzbierali koledníci priamo vo farnostiach a sumou 161 068,18 eur prispeli individuálni darcovia na účet verejnej zbierky. Veľká vďaka patrí všetkým zapojeným rodinám, kňazom, animátorom a koledníkom.

 

Dobrá novina uzatvára 27. ročník koledníckej akcie 

 

Kampaň sa niesla v duchu motta “Poďme niečo dobré podniknúť”

Tvárou ročníka bol kuchár George Juma z farnosti Busitema v Ugande. Rodina tohto farmára a otca siedmich detí doposiaľ nepoznala taký luxus, akým je elektrická energia. Na východe krajiny sa drobným poľnohospodárstvom živí 70 % populácie na vidieku, u žien je tento podiel až 90 %. Nepravidelné zrážky, klimatické zmeny či noví škodcovia predstavujú pre rodiny farmárov riziko, že svoje rodiny nedokážu uživiť.

V rámci svojej podpornej skupiny varia a pripravujú občerstvenie na oslavách a slávnostiach v celom okrese. Práve drobné podnikanie je pre nich možnosťou, ako aktuálnym výzvam čeliť. Využívajú svoje talenty, vytvárajú hodnotu pre svojich zákazníkov a diverzifikáciou príjmov dokážu zabezpečiť dôstojný život pre seba a svoje rodiny.

Samotný George si popri varení privyrába prípravou palaciniek a pukancov pre učiteľov a žiakov miestnej základnej školy. Požičal si od spolupracovníkov a kúpil solárny panel na svoj skromný dom. Dnes sa jeho deti nemusia učiť pri svetle petrolejovej lampy a za ušetrené peniaze im môže nakúpiť školské pomôcky a zariadiť si domácnosť.

Drobné podnikanie je pre ľudí ako George možnosťou, ako čeliť výzvam klimatických zmien a neistoty v čase pandémie. Vďaka podpore Dobrej noviny a miestneho partnera Charity Tororo dnes v regióne podniká vyše 1 500 žien a 500 mužov.

Prostriedky zo zbierky budú okrem tohto ťažiskového projektu použité na aj podporu ďalších humanitárnych a rozvojových aktivít v Ugande, Keni, Etiópii a Južnom Sudáne. Aktuálne Dobrá novina podporuje 17 projektov, ďalšie pribudnú v priebehu roka 2022.

 

Informoval: Jozef Magda

Foto: Dobrá novina

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00